A körmenetre virággal feldíszített Szűz Mária szobor (Fotó: B. Vida Júlia)

A fatimai jelenések századik évfordulóján, október 13-án ismét hívek sokasága – falubeliek és zarándokok – gyűlt össze a dercsikai Nagyboldogasszony templomban imanapra. Ezúttal azonban nem csupán lelkigyakorlatra és szentmisére került sor, hanem a falu szélén emelt, nemrég felújított Mária-szoborhoz is elzarándokoltak a hívek.

A szentmise kezdetén Parák László esperesplébános üdvözölte a megjelenteket, a falu és környék híveit, valamint a Magyarországról érkezett zarándokokat és vendégeket, külön kiemelve Kiss Róbert püspöki helynököt, aki a szentmise főcelebránsa volt. A fatimai imanapon vele együtt szolgált az oltár körül Szakál László dunaszerdahelyi esperes, Boros Károly, Bozay Krisztián atyák, Mészáros Dávid kispap és Beke Zsolt berhidai plébános, aki nemrég Szent Erzsébet-ereklyét adományozott a dercsikai templomnak és természetesen Parák László, a falu esperesplébánosa.

Parák László köszönti az egyebegyűlteket (Fotó: B. Vida Júlia)

Prédikációjában Kiss Róbert felidézte, hogy ez a kis falu a múltban búcsújáróhelyként milyen sok zarándokot fogadott, milyen sokan érkeztek ide a közelebbi és távolabbi környékről is a Nagyboldogasszony napi búcsúra. Feltette a kérdést, mi mindent köszönhetünk a Szűzanyának? Semmit sem kapunk az ő közreműködése nélkül, mindenütt érezhető az ő édesanyai beavatkozása a mi mindennapi életünkben, válaszolta, majd kitér arra, hogy lelki életünkben is bizony vannak érzelemhiányos pillanatok, időszakok, akárcsak kegyelemben édes pillanatok is. Ilyenkor is mindig gondoljunk égi édesanyánkra. Neki köszönhetően még azok sem, akik már elvesztették földi édesanyjukat, érzik magukat árván. Beszéde végén kérte a Szűzanya támogatását, segítségét mindennapi életünkben, bajainkban, a világ nagy gondjaiban.

Kiss Róbert a Szűzanya életünkben játszott szerepéről szólt (Fotó: B. Vida Júlia)

A tegnapi fatimai imanap legfelemelőbb pillanatai azok voltak, amikor a résztvevők a Boldogságos Szűz szobrával, amit a tűzoltók vittek, zászlókkal és gyertyákkal, énekelve vonultak a templomból a faluszéli Szűz Mária szoborhoz, ahol imával és az Úrangyalával kérték égi édesanyánk segítségét.

Énekelve vonult a tömeg a Mária-szoborhoz (Fotó: B. Vida Júlia)

Fatimai imanapot már hosszú évek óta minden hónap 13-án tartanak itt, ám körmenetre minden évben csak kétszer – májusban és októberben – kerül sor a Mária tisztelő faluban. Az ünnepi alkalom szokás szerint szeretetvendégséggel ért véget.

https://www.facebook.com/pg/felvidek.ma/photos/?tab=album&album_id=1663413353680974