Az ereklye (Fotó: B: Vida Júlia)

A tegnapi fatimai imanap valóságos örömünnep volt a csallóközi kisközség katolikus hívői számára. Egyrészt, mert Mária hónapjában megemlékeztek a száz évvel ezelőtti fatimai jelenésekről, másrészt pedig azért, mert Árpád-házi Szent Erzsébet ruhaereklyéjét kapta ajándékba a templom.

A délutáni rózsafüzér vége felé megérkeztek a várva várt berhidai zarándokok is. A szentmise elején kedves szavakkal nyújtotta át Beke Zsolt berhidai helyettes esperes Parák László dercsikai esperesplébánosnak Szent Erzsébet koporsójában viselt ruhájának egy darabkáját az ereklyetartóban. Ezután röviden ismertette az ereklyék jelentőségét hitéletünkben, kiemelve, hisszük, hogy a hősök és más szentek maradványai – csontok, ruhák, általuk használt eszközök – haláluk után is hatnak.

Az ünnepi mise főcelebránsa kiemelte, Európa mai lelki állapota – amikor az ember válságának korát éljük és az útkeresés ideje van – is indokolja, hogy példaként tekintsünk Szent Erzsébetre, aki már életében hírnévre tett szert.

Beke Zsolt középen, áldoztatás közben (Fotó: B. Vida Júlia)

A szentbeszédben szólt arról, hogy a hívő ember Mária közelében akar lenni, lelki édesanyánkhoz ragaszkodunk, akárcsak az édesanyánkhoz, aki mindenre képes értünk. Mária segít bennünket abban is, hogy Isten áldását elnyerjük.

„A Mennyei Édesanya kiesdi számunkra az áldást” – mondta a zsúfolásig megtelt Nagyboldogasszonynak szentelt templomban, mintegy biztatásként a hívőknek. Beszélt arról is, hogy Szűz Mária menedék a keresztény lélek számára. Szavait Mécs László két versének felidézésével erősítette meg, de hivatkozott II. János Pál és Szent Ágoston gondolataira is.

Indul a körmenet (Fotó: B: Vida Júlia)

A szentmisét követően a hívek a jelenlévő lelkiatyákkal együtt – a már említetteken kívül még jelen volt Szakál László dunaszerdahelyi esperes és Bíró Sándor plébános is –, tűzoltók kíséretében, fehér virágokkal feldíszített Mária-szoborral körmenetben és Mária-éneket zengve vonultak a falu szélén álló, nemrég felújított Mária-szoborhoz, hogy ott fohászkodjanak a Szűzanyához. Ezután felajánló imára még visszatértek a templomba, majd az ünnepi est agapéval zárult a helyi kultúrházban, ahol a zarándokokat megvendégelték.

Két Mária-szobor „találkozása” (Fotó: B: Vida Júlia)

Dercsika, Mária-tisztelő faluként évek óta minden hónap 13-án fatimai imanapot tart, hogy kérje égi édesanyánk közbenjárását értünk. A faluszéli Mária-szobornál, melyet nemrég sikerült restaurálni, sokan megállnak elmélkedni hétköznapokon is. Az emlékműbe vésett szavak biztatást nyújthatnak a megtört szívűeknek, hiszen így szólnak: „Nem vagyunk árvák/ van édesanyánk/ki a magas mennyekből/ gondot visel reánk.”