Az MKP képviselői az ünnepélyes beiktatáson (Fotó: Laky Erzsébet)

Megtartotta második, immár teljesen munkajellegű (az első még inkább az ünnepélyes eskütételről szólt) ülését Nagyszombat Megye Önkormányzata. Ennek során megválasztották a megyei tanácsot, a megyei alelnököket, a szakbizottságok tagjait és azok elnökeit, valamint elfogadták a megye 2018-as költségvetését. A részletekről Hájos Zoltán, az MKP nagyszombati megyei frakcióvezetője tájékoztatta portálunkat.

Megtudtuk tőle, hogy az előzetes politikai egyeztetések alapján alakították ki az önkormányzat szerveit. A Magyar Közösség Pártjának 13 képviselője – 8 a Dunaszerdahelyi, 5 pedig a Galántai járásból – a legnagyobb létszámú képviselőcsoportot, frakciót alkotja a megyei parlamentben.  A frakcióvezetője ismét Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere, aki portálunknak rendkívül konstruktív és lényegre törő tárgyalásokról számolt be. Ennek köszönhetően négy alelnöke lesz a megyének, egyet ad az MKP, kettőt az SaS-OľANO-KDH és egyet pedig a függetlenek.

A mai napon Berényi Józsefet első számú alelnöknek választották meg, vagyis ő helyettesíti a megyeelnököt, Jozef Viskupičot, ha ő bármilyen oknál fogva nem tudja elvégezni a munkáját. A megye elnökének javaslatára a képviselő-testület kompetenciákat is osztott az egyes alelnököknek, Berényi Józsefnek elsősorban az oktatás, a közlekedés és infrastruktúra, valamint a kerékpárutak építése tartozik a hatáskörébe.

Három bizottsági elnöki posztot kapott az MKP

Az eddigi 11 tagú megyei tanácsot, megegyezés alapján, 13 tagúra bővítették, 4-4-3-2-es leosztásban, amiből négy hely illeti meg az MKP-t. A tanács alelnökének Berényi Józsefet, frakcióvezetőjének pedig Hájos Zoltánt választották, frakcióvezető-helyettesként Forró Krisztián, negyedik tanácstagként pedig Menyhárt József dolgozik majd ebben a testületben az MKP-ból.

Ami a szakbizottságokat illeti, a képviselő-testület az előzetes politikai egyeztetések alapján úgy döntött, hogy mindegyik szakbizottság megmarad, amelyik eddig működött. Újítás viszont, hogy a bizottságok 11 tagúra bővülnek, amit 8 megyei képviselő és 3 civil, vagyis szakemberek fognak alkotni az egyes régiókból. Akit civilként érdekel a szakbizottságokban végzendő munka, az jelentkezhet a megyei hivatalban. Közülük majd a képviselők kiválasztják a bizottságokba a három tagot.

Az MKP-nak minden egyes bizottságban három tagja lesz és súlyához mérten három bizottságban elnököt is ad, a többi bizottságban pedig alelnököt, újságolta a frakcióvezető. A közlekedési bizottság elnöki tisztét Bacsó László látja el, a régiófejlesztési, turisztikai és határon átnyúló kapcsolatok bizottságának elnöke Bíró László, az iskolaügyi és sport bizottság elnöke Pék László lett. A pénzügyi bizottság alelnökeként Fenes Iván, a vagyongazdálkodási bizottság alelnökeként Hájos Zoltán, a szociális bizottság alelnökeként pedig Forró Krisztián dolgozik majd. Az egészségügyi bizottság alelnökének Soóky Mariánt, a környezetvédelmi bizottság alelnökének pedig Agócs Gergelyt választották meg.

A mandátumvizsgáló bizottság elnöki tisztét Hájos Zoltán tölti be, az összeférhetetlenségi bizottság alelnöke Bíró László.

Több bevétellel számolnak, mint kiadással

A megyei képviselők mai nagyszombati ülésükön még döntöttek az elnök és az alelnökök fizetéséről, illetve a képviselők tiszteletdíjáról is, valamint egy általánosan kötelező érvényű rendeletről egy középiskolát illetően.

A  nap legfontosabb döntése azonban kétségkívül Nagyszombat megye 2018-as költségvetésének elfogadása volt, azzal a céllal, hogy az új év ne induljon költségvetési provizóriummal. Hájos Zoltán portálunknak elmondta, természetesen ezt több képviselői javaslat is megelőzte. Az MKP például azt javasolta, hogy a turisztikai klaszternek szánt 150 ezer euróból legyenek átcsoportosítva források az ún. kisprojektekre. Ezzel mindenki egyetértett, megegyezve abban, hogy a következő képviselő-testületi ülésen –  január végén, február elején – egy olyan átfogó javaslat kerüljön a testület elé, amely minden egyes politikai párt prioritásait fogja tartalmazni.

A megye jövőre több mint 131 millió euró bevétellel számol, amiből tetemes részt az adóbevétel tesz ki. A költségvetés kiadási oldala pedig több mint 122 millió eurót irányoz elő, vagyis Nagyszombat megye költségvetése kiegyensúlyozottnak tekinthető. A kiadásokról részletekbe menően a jövőben fognak tárgyalni a megyei képviselők. A megye új tőkeberuházásokat most nem tervez, hiszen a megyeelnök prioritásai közé tartozik, hogy a megye adósságállományát csökkentse, de Hájos Zoltán szerint bizonyára arról majd a további üléseken vita fog kialakulni, hogy miként valósulhatnak meg azok a beruházások, amelyekre mindenképpen szükség van.