Reformáció és katolikus megújulás - Dr. Újváry Zsuzsanna könyvét mutatták be Kassán (Fotó: Nagy Emese/Felvidék.ma)

A Kassai Polgári Klub szervezésében mutatták be dr. J. Újváry Zsuzsanna egyetemi docens decemberben kiadott tudományos publikációját Kassán. A tizenhárom tanulmányt magába foglaló kötetet dr. Oborni Terézia történész ismertette a résztvevőkkel.

Dr. J. Újváry Zsuzsanna több évtizedes, a 16. és 17. századot feltáró kutatásának jelentős részét a Kassához kötődő történések alkotják. Március 21-én a Kassai Polgári Klub meghívására szinte haza, a MaJel Rovás Központba hozta legújabb könyvét. „Az alaptevékenységünkbe beletartozik Kassa történelmének kutatása és bemutatása tagjaink kutatásai alapján, vagy a Kassával kapcsolatos publikációkon keresztül. Amikor Budapesten bemutatásra került ez a könyv, tudtam, valamilyen módon ide is el kell hozni, hiszen jelentős része a városról szól. Minél több ismeretet tudunk szerezni Kassáról, annál jobb” – nyilatkozta a könyvbemutató szervezője, a klub elnöke, Palenčárné Csáji Ildikó.

A Reformáció és katolikus megújulás című könyv szerzője apai ágról felvidéki származású, személyesen viszont csak egyetemistaként kezdett kötődni Kassához. Az ELTE Bölcsésztudományi Karán másodévesként egyik tanára ajánlására kezdett foglalkozni a 16. és 17. század kassai lakosságának szokásaival és életével, szakdolgozatában a város társadalomtörténetét vizsgálta. 1986-ban a Történettudományi Intézet munkatársaként az első kutatói útja Kassára vezetett.

A Kassai Polgári Klub elnöke Palenčárné Csáji Ildikó és dr. Oborni Terézia történész (Fotó: Nagy Emese/Felvidék.ma)

„Ha valamire „ráharapok”, azt nemcsak publikálom, hanem nagyon alaposan utánanézek. Kassával ez a kapcsolat olyan, mint amikor a kavicsot beledobjuk a vízbe és koncentrikus köröket ír le a hullámverés, valahogy mindig visszatérek ide és a Felföldre. Kutatom a Dunántúl történetét is, és gyakorlatilag most már Bars megyével is foglalkozom, hogy teljes képet tudjak alkotni a török uralom időszakáról. Horizontálisan és vertikálisan is, úgy, hogy az arisztokrácia, a városi polgárság és a parasztság sorsát is kutatom” – mesélt a városhoz való kötődéséről dr. J. Újváry Zsuzsanna, aki elmondta, hogy a reformáció 500. évfordulója alkalmából meghirdetett pályázatnak köszönhetően adta ki 2017 decemberében harmadik önálló könyvét. A már korábban megjelent tanulmányok közötti űrt kitöltve született meg a 4 fejezetben összefoglalt 13 szakmai tanulmányból álló publikáció. Négy írás teljesen új és a többi is kiegészített formában olvasható. A könyvben olvasható öt „történet” ezer szállal kötődik Kassához.

Tizenhárom esettanulmány

Dr. J. Újváry Zsuzsanna könyvét kollégája, dr. Oborni Terézia történész ismertette. A kötet első fejezete a Felföld történéseit mutatja be, a szerző tudatosan használja ezt a kifejezést. Összefoglalja Nagyszombat protestáns hitért folytatott küzdelmét, a 16. század második felében megindult katolikus megújulást. Kutatja Thököly Sebestyén sikertelen bécsi akcióját, az új hitelvek elterjedésének az emberek lelkivilágára gyakorolt hatását és változásait. Ír az itáliai Alessandro da Vedanodo kőfaragó sorsáról. Ez a rész kötődik leginkább Kassához. Az olvasó elé tárja a városban élő erős Szent Erzsébet-kultuszt, a protestáns polgárok műveltségét, bemutatja a korabeli kulturális és kereskedelmi kapcsolatrendszert és a Bocskai-féle szabadságharc kezdeteit.

„A protestáns Kassa nagyon gyorsan evangelizálódott. Itt voltak sokkal radikálisabb református polgárok is. Csodálatos módon a dómban található Szent Erzsébet-oltárnak semmi baja nem történt, pedig a képromboló mozgalom halvány jelei itt is megjelentek. A végrendeletek alapján a kassai polgárok jótékonykodtak a leginkább. Az eklézsiára hagyták vagyonukat, fontosnak tartották a mecenatúrát, támogatták az egyházat, könyvkiadást, a Wittenbergben tanuló diákokat” – jegyezte meg a szerző.

Dr. J. Újváry Zsuzsanna, a könyv szerzője (Fotó: Nagy Emese/Felvidék.ma)

A második részben a Dunántúl történéseivel foglalkozik. Bemutatja egy Vas megyei ikerfalu, Felsőszölnök és Alsószölnök evangélikus közösségének pusztulását. Összeveti Magyari István és Pázvány Péter érvelési technikáját, leleplezi az ország hitbéli szakadásának okait. A Batthyány család levéltári forrásainak köszönhetően tárja fel egy baranyai lelkész életútját, egy vegyes vallású falu lakosságának konfliktusait.

A harmadik részben olyan tanulmányok olvashatók, melyek a már kibontakozott katolikus megújulást és protestánsüldözést ecsetelik: a domonkosok visszatelepítésének története, szatmári jezsuita misszió, Kassa lakosságának társadalmi átrendeződése a 17. század második felében, az államhatalom behatolása a város igazgatásába. Itt található Czeglédy Péter prédikátor gályarabságból való hazatérésének története. Az ő édesapja évekig Kassán szolgált és a nevéhez fűződik az 1650-es években alapított református magyar iskola. A könyvet egy 18. századbeli esettanulmány zárja, mely Goedri János brassói evangélikus lelkészről szól, aki a Felföldet bejárva hazatért és hét hónap alatt épített kőtemplomot hívei számára.

„Kassa egyszerűen a szívem csücske, a kutatás pedig az életem”

A könyv szerzője a nyolcvanas évek végén rengeteg anyagot gyűjtött össze Kassa levéltárában. „A kassai polgárok iránti fiatalkori szerelem megmaradt, azóta is vissza-visszatérek hozzájuk. A pályázat inkább csak apropó volt. A sok kis mozaik összerakva, mint egy puzzle, még ha foghíjasan is, sokkal pregnánsabban mutatja ezt a korszakot. Bár a reformációnak volt az 500. évfordulója 2017-ben, de egy kicsit háttérbe szorult az, hogy ezzel azonos időben egy nagyon mély katolikus megújulás is megindult. Ezt párhuzamosan kell szemlélni. Komolyan gondolom, amikor azt mondom, hogy szolgálom a hazámat, mivel igyekszem a történelmi múltat elfogulatlanul kutatni, megismerni és megismertetni, hogy minél cizelláltabban taníthassam és írhassam meg. Ez az életem. Az mindig nagyon érdekelt, hogyan éltek, gondolkodtak abban a 16. és 17. századi társadalomban az emberek. Ehhez kapcsolódik az én mikrotörténeti kutatásom is. Ezeket az apró ecsetvonásokat kell megismerni és továbbadni” – nyilatkozta portálunknak a könyv szerzője, aki 1994 óta oktat főállásban a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Határon innen és túl rendszeresen népszerűsítő és tudományos előadásokat tart.

A könyvbemutató résztvevői a MaJel Rovás Központban (Fotó: Nagy Emese/Felvidék.ma)

Dr. J. Újváry Zsuzsanna kutatásának gyümölcse mindeddig 130 szakmai tanulmánya, tizenhárom szerkesztett és három önálló kötet. Jelenleg két újabb publikáción dolgozik. Az egyikbe az oszmán uralommal kapcsolatos cikkeit gyűjtötte össze, a másik téma az oszmán-magyar békeviszony a 17. század első felében. Ez utóbbi a tervek szerint év végéig megjelenik.