Fotó: www.pazmaneum.com

Orosch János nagyszombati érsek május 28-án töltötte be 65. életévét. Ferenc pápa 2013. július 11-én nevezte ki a Nagyszombati Érsekség élére az addigi segédpüspököt, apostoli kormányzót.

A Nagyszombati Főegyházmegyét érsekként irányító főpap a magyar híveket jól ismeri, hiszen anyanyelvükön szólt és szól hozzájuk a magyar gyökerekkel is rendelkező főpásztor.

Orosch János 1953. május 28-án született Pozsonyban. 1976. június 6-án szentelték pappá Pozsonyban, majd Komáromba került káplánnak. Plébániai kormányzóként 1978-1982 között Bussán, 1982-1983 között Ekecsen, 1983-1984 között Hodrushámoron (Hodruša-Hámre), 1984-1990 között Ipolyvisken szolgált. Plébánosként 1990-ben Érsekújvárott, majd 1991-1992 között Pozsony-Főréven, 1992-1993 Dunacsúnyon szolgált. 1993 és 2004 között Párkányban működött mint esperes-plébános. 2004. április 2-án szentelték püspökké és a Pozsony-Nagyszombati Főegyházmegye segédpüspöke lett. 2012. július 2-án apostoli kormányzónak nevezték ki a Nagyszombati egyházmegye élére. 2013. július 11-én Ferenc pápa nagyszombati érsekké nevezte ki.

Orosch érsek atya papként és később püspökként is szinte állandóan magyar hívek közt működött és szívvel-lélekkel szolgálta őket. 2004-től főcelebránsként részt vett a Komáromi Imanapokon, és buzdította a híveket a magyar papi hivatásokért való imára. Különböző kezdeményezésekkel igyekezett fellendíteni a hitéletet a magyar papság bevonásával. Az ő vezetésével csatlakoztak az egyházmegyei hívei az Engesztelő Imaévhez és a Biblia évéhez is. Szívén viselte a magyar egyházközségek sorsát, arra törekedett, hogy minden magyar plébániára magyar vagy a magyar hívek szolgálatát anyanyelvükön végző lelkipásztor kerüljön. Még a legnehezebb helyzetben is felvállalta a felvidéki magyar katolikusok képviseletét: a 2008-as egyházmegyei felosztás után gyakran vállalt szolgálatot más egyházmegyékben is, ahova magyar hívek kerültek.

A szlovákiai püspökök közül eddig ő tette a legtöbbet a magyar katolikus közösségért. Önként felvállalta a felvidéki magyar katolikusok szolgálatát, s erre a püspökké való kinevezésekor a Szentatyától is buzdítást kapott. Sok felvidéki katolikus pap és hívő gondolja úgy, hogy Orosch érsek atya, aki már sokat tett a katolikus magyarság szolgálatában, minden bizonnyal kiválóan tudná koordinálni az egyes egyházmegyékben a magyar ajkú papok és hívek pasztorációját és így képviselhetné hivatalosan is a Szlovák Püspöki Karban az egész felvidéki magyar katolikus közösség ügyeit. Adjon az Úr sok erőt és kegyelmet neki hivatása további buzgó teljesítéséhez!

(Pázmaneum/Felvidék.ma)