A napokban jelent meg a Börzsönyi Helikon idei első száma. Az irodalmi, művészeti és természetbarát folyóirat több felvidéki témával is foglalkozik. Belelapoztunk az elektronikusan elérhető lapba.

A 130 oldalas lap központi témája a balassagyarmati csehkiverés centenáriuma. A hagyományt követve minden lapszám egy-egy képzőművész alkotásait vagy jelentős esemény felvételeit mutatja be. A januári számot a Rétságon élő és alkotó Kazsimérszky Róbert festőművész festményeinek fotóival díszítették.

Mindezek mellett a Legbátrabb város emléktúra képei is megjelennek a címlapon, valamint a hátoldalon.

Dr. Koczó József helytörténész kisdolgozatában az Esztergomi Főegyházmegye egykori honti főesperességének a múltjába tekint vissza. Mint írja, már a Mohács előtti időszakból találunk a területen meglévő egyházi közösségekre vonatkozó feljegyzéseket.  A felsoroltak között olyan mai felvidéki települések is megtalálhatóak, mint Palást, Egeg, Csalomia (Kis- és Nagycsalomja), Inám, Leszenye, Kissalló (Garamasalló) valamint Gyerk és Balog (Ipolybalog).

Az elektronikus folyóirat közli portálunk egykori publicistájának, az ipolysági Csáky Károlynak Változatok című versét.

A beszámoló rovatban olvashatunk a Mikszáth Kálmán születésének a 172. évfordulója alkalmából Szklabonyán tartott megemlékezésről. A Mikszáth Kálmán Emlékházban ezúttal a palóc mesemondó egy kevésbé ismert kisregényének az elemzése hangzott el az emlékezés jegyében.

Számtalan téma kötődik az Ipoly menti Balassagyarmat határvároshoz. Január 10-én nyílt meg Kazsimérszky Róbert kiállítása a helyi Kiss Árpád Általános Iskola épületében. Január  utolsó napjaiban tartották meg a csehkiverés századik évfordulója alkalmából szervezett ünnepségsorozatot.

A gazdag programkínálat nyitánya volt a városháza dísztermében rendezett történelmi konferencia. Ezen főleg felvidéki helytörténészek vázolták fel az 1918/1919-es impériumváltás főbb mozzanatait az egyes településeken (Losonc, Léva, Ipolyhídvég, Nagycsalomja).

Ugyancsak képes beszámoló tudósít a csehkiverés újrajátszásáról.

A Nógrád Megyei Népművelők Egyesülete szakmai díját vehette át Andrássy Nóra mellett Végh József is. A diósjenői helytörténész számtalan a Börzsönyt és az Ipoly mentét felölelő tanulmányt, kötetet publikált az elmúlt évtizedekben.

A felsorolt témák mellett novellarészletek, versek, kisebb tanulmányok, valamint könyv- illetve programajánlók is olvashatóak az  lapban.

A Börzsönyi Helikon elektronikus lap ITT tölthető le.