Hitélet – énekeskönyv 2. (Fotó: Szalai Erika)

A Pátria rádióban a 7.05 órakor kezdődő műsor fő témái: Dániel látomása egy kos és egy bak küzdelméről. Szepsiben átadták a református bölcsődét. Ötven évig volt Zólyonban református missziói gyülekezet.

Belsaccar király uralkodásának harmadik évében ismét látomása volt Dánielnek. Élám tartományában, Súsán várában volt. Az Úlaj csatornánál egy kétszarvú kos állt. Az egyik szarva nagyobb volt a másiknál, és a nagyobbik később nőtt ki. Majd egy kecskebak jött – lábaival a földet nem érintve – napnyugat felől. A két szeme között egy hatalmas szarv volt. A kos és a bak küzdelmének üzenetét Milen Marcel rimaszécsi lelkipásztor tolmácsolja.

Ünnepi alkalom keretében adták át szeptember 15-én rendeltetésének Szepsiben az egyházközség által alapított, mintegy tizenöt gyermek számára kialakított református bölcsődét. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak ez volt a hatodik olyan intézménye, amely a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében valósult meg. Az épület átadásáról összeállításban számolunk be.

Sárközy Gergő Antal, a Noszlop-Somló-Becsei és a Pápakovácsi-Kupi Református Társegyházközség református segédlelkésze a zólyomi missziói gyülekezet történetét dolgozta fel kisdoktori értekezésében. A Selye János Egyetem Református Teológiai Karán sikeresen megvédett munkájáról beszélgetünk.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

Ismétlés másnap, hétfőn 13.05 órakor.