Böjte Csaba (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

Magyar Károly Zsitvabesenyőn élő nyugalmazott párkányi esperesplébános arról elmélkedik, hogy a társadalmi tények igazolják, hová süllyedhet az ember Krisztus nélkül.

Várjuk a karácsonyt … de „Anyagiassá és türelmetlenné szegényedő világunkban az emberek zöme nem szeret várakozni” – egy magazinban megjelent írást veszünk szemügyre.

Szlovákia magyarlakta vidékeire idén is a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség csapatai juttatják el a betlehemi lángot.

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes arra biztat, hogy merjünk élni a kapcsolatainkban, ne egyedül készüljünk a karácsonyra, mert egyedül nem jó.

Végül meghallgathatják az idei Pislákoló Mécses egyházi vers- és prózamondó verseny I. próza kategóriájának győztesét, a komáromi Póda Tamást.

Szerkesztő: Ürge Tamás

Adásidő:  2019. 12. 15-én, vasárnap 7 óra 5 perckor
Ismétlés: 2019. 12. 16-án, hétfőn 13 óra 5 perckor