Egy kétnyelvű utcanévtábla hibával (Fotó: Csáky Károly)

Szép ajándékunk lett nekünk, a Thuróczy utcai lakótelepen élőknek Ipolyságon karácsony előtt.  Végre befejezték a két lakótömb szigetelését, az épületek arculata megújult, szebb lett. Ám egy kesernyés változás is beállt: eltűntek a régi kétnyelvű utcanévtáblák, melyeken minden épület első és utolsó bejáratánál ez volt olvasható: „Ulica J. Thuróczyho/ Thuróczy J. utca”.

Értesülésem szerint az építkezés során ide-oda dobált táblák a kukában landoltak, mert egyeseknek nem tetszett a sok magyar felirat. Most a lakásegység déli oldalán egy új, méretes betűkből kirakott felirat látszik ezzel a szöveggel: Ulica J. Thuroczyho 894. Tehát egyfajta átkeresztelés történt, egynyelvűsítve a kereszteltet, a nevét is másképp írva. S aki észak vagy kelet felől közelíti a lakótömböt, még ezt sem látja, csak a bejáratok melletti csupasz számot.

Egynyelvűsített utcanév hibásan a felújítás után (Fotó: Csáky Károly)

Még mielőtt folytatnám, elmondom, hogy Ipolyságon eddig betartották a közigazgatásban, így az utcanevek kiírásában is a kétnyelvűséget. Az utcanévadás pedig tükrözte a város nyelvi összetételét, kulturális hagyományait, annak arculatát. Thuróczy János, a Hont megyei illetőségű történetíró, krónikás, ítélőmester és bíró hosszú időn át a premontreiek sági konvetjének világi jegyzője volt. A magyar és a szlovák művelődéstörténet egyaránt számon tartja és jegyzi őt. Szellemével tehát csak tisztelettel szabad bánnunk, mert ami most történt, annak bizonyára ítélőmesterünk sem örülne.

Most pedig felteszek néhány kérdést. Vajon ki rendelte el, hogy az eredeti utcanévtáblákat el kell tüntetni, akár a szemétre lehet dobni? Ki íratta fel a megszépült lakótömb déli falára ilyen formában – egy nyelven és hibásan – az utcanevet? A kétnyelvű utcanevek alkalmazását egyébként is rendelet írja elő, a lakók nyilvántartásaiban, dokumentumaiban azok úgy szerepelnek, ahogyan a városi rendeletben megjelentek. Államnyelven tehát: ulica J. Thuróczyho, s nem Thuroczyho. Kinek állt jogában ezt megváltoztatni, csorbítani? Tudnak-e erről a városi hivatalban? Tudomásuk van-e erről magyar pártjainknak, képviselőinknek?

Ez a kétnyelvű tábla visszakerült a helyére (Fotó: Csáky Károly)

A témához még hozzá kell főznünk, hogy ez a jelenség Ipolyságon sem általános, csak valami démoni dolog mégis mintha kezdetét vette volna. Mert a középső lakótelep azonos nevű utcáján is eltűntek a kétnyelvű táblák, ott is ulica Thuroczyho lett a Thuróczy utcából. Az ehhez közel álló, felújított laktömbre viszont visszakerült az egykori tábla az Ulica E. B. Lukáča/ E. B. Lukáč utca felirattal. De az északi lakótelep ugyancsak felújított tömbjére is visszatették az eredeti táblát: Námestie M .R. Štefánika/ M. R. Štefánik tér felirattal. S megmaradt a bevezetőben említett lakótömbtől nem messzire található Mikszáth utca felirata is a felújítás után. Igaz, ebben van némi javítandó hiba is, mert az utca neve így alakult: Ulica K. Mikszátha/ Mikszát K. utca. Kíváncsi leszek, visszakapják-e a felújított házak régi tartozékaikat: a kétnyelvű táblákat?