(Fotó: vaticannews.va)

Ferenc pápa március 27-én, pénteken este 6 órakor kezdődő imádsága végén Urbi et Orbi áldást ad. Molnár Tamás atyát, a pozsonyi magyar katolikusok lelkipásztorát kérdeztük a pápai áldás rendkívüli körülményeiről, történelmi hátteréről, valamint arról, miért van rá szükség.

 Rendkívülinek tekinthető ez a részéről?

Igen, úgy is volt meghirdetve, mint rendkívüli Urbi et Orbi áldás, a városra, vagyis Rómára és az egész világra. Rendkívülisége főleg a szóban forgó pápai áldás időpontjában rejlik, ugyanis ez alkalommal nem egy nagy egyházi ünnep kapcsán, hanem a világjárvány miatt részesít minket a Szentatya ebben az úgynevezett teljes búcsú elnyerésének lehetőségével járó áldásban.

A helyszín azonban a szokásos lesz?

Ezen az estén a helyszín is eltérő lesz az általunk megszokott „áldások erkélyétől”, vagyis nem a Szent Péter-bazilika homlokzatának középső erkélyén fogjuk most Ferenc pápát látni, mint például a konklávé után, első megjelenésekor a nép előtt vagy az általa eddig adott Urbi et Orbi áldások alkalmával, hanem a Szent Péter-bazilika előtti, várhatóan üres térről fogják a pápai áldását közvetíteni. A római Szent Marcell-templomból idehozzák azt az életnagyságúnál nagyobb, megfeszített Krisztust ábrázoló feszületet, amit 1522-ben Róma utcáin, a pestisjárvány idején körmenetben hordoztak végig. Ferenc pápa ennek a feszületnek a közelében fog imádkozni a mostani járvány megszűnéséért, s ezt az imát fogja követni az áldás.

Volt már példa rá a történelemben, hogy nem a szokásos erkélyről ad az egyházfő ilyen típusú pápai áldást?

A múltban voltak más helyszínek, mégpedig elsősorban a Lateráni Szent János-bazilika. Ez a főbazilika a mindenkori római pápának, mint Róma püspökének a székesegyháza, „minden templom anyjának és tanítójának” is nevezzük ezt a templomot. Továbbá úgy olvastam, hogy a négy római főbazilika közül egy további is, mégpedig a Santa Maria Maggiore-bazilika is szolgált már ilyen áldásadás helyszínéül, annak erkélyéről is adtak a pápák egykor Urbi et Orbi áldást.

Csak a pápa adhat ilyen áldást? Rendes körülmények között milyen alkalmakkor?

Igen, ez a fajta ünnepélyes áldás speciálisan pápai áldás. Mondhatnánk, pápai kiváltságról van szó, ugyanis a mindenkori római pápa a „legfőbb kezelője” az Egyház kegyelmi kincstárának, mint Szent Péter apostol utódja, Krisztus földi helytartója. A pápa lényegében bármikor adhat ilyen áldást. A jelenkori hagyomány szerint nagy egyházi ünnepeinkhez kapcsolódik, mégpedig húsvéthoz és karácsonyhoz, ahogy már megszoktuk, élő közvetítésben a televízió képernyőjén keresztül is követhető, s rendszerint zsúfolásig telt Szent Péter teret képzelünk el hozzá. Továbbá pedig az új pápa megválasztása után van szokásban ez az áldás. A mostani egy rendkívüli alkalom lesz.

Urbi et Orbi, tehát a város és a világ…

Urbs, a város, tehát Róma, Orbis pedig az egész világ. E szópár eredetileg a pápai okmányokon szerepelt, jelezve, hogy az adott pápai intézkedés, mint például egy szentté avatás, nem csak Rómának szól, amely városnak a pápa a püspöke, hanem az egész világ minden katolikus hívőjének. Szép kifejezése ez az áldás annak, hogy a mindenkori római pápa az egész katolikus Egyház feje, személye a hívők egységére is figyelmeztetni akar, vagyis, hogy a katolikus tanításnak az egész világon egységesnek kell lennie hit és erkölcs dolgában.

Bár valószínűleg az óvintézkedések miatt üres lesz a tér, mégis az egész világ figyelni fogja az eseményt. Kiknek érdemes bekapcsolódni és hol lesz követhető?

Minden jó szándékú ember figyelemmel kísérheti és bekapcsolódhat. Maga a Szentatya arra hív minket, hogy lélekben vegyünk részt ezen az imádságon, és a kommunikációs eszközök révén fogadjuk az áldást. A Duna Televízió, a Bonum Televízió, a Magyar Katolikus Rádió és a Szent István Rádió is élőben fogja közvetíteni, de egészen biztosan számos további médiafelületen keresztül is követhető lesz.

Miért van szükség erre az áldásra?

Megerősítésként akar szolgálni a világot érintő rendkívüli időszakban. Ferenc pápa fontosnak tartja, hogy érezzük az ő pásztori gondoskodását, lelki közelségét a különleges hetekben is, ezért kívánja ilyen formában is Isten áldását kérni és közvetíteni mindannyiunk számára.

A héten már volt hasonló kezdeményezés az összefogásra világszerte Ferenc pápa kezdeményezésére…

Igen, mégpedig szerdán, március 25-én délben felekezetre való tekintet nélkül Ferenc pápa felhívására világszerte imádkoztuk a Miatyánkot. Világraszóló összefogás az imában a világjárvány idején. Nagyon örültem, hogy többek között a Pátria Rádió is bekapcsolódott ebbe a nemes kezdeményezésbe.

Térjünk még vissza ahhoz, mit is jelent a teljes búcsú, amit az Urbi et Orbi áldással el lehet nyerni?

A búcsú teológiai értelemben arra utal, hogy az ember búcsút vesz a rá váró büntetéstől, Jézusnak az Egyház révén közvetített kegyelme által. A teljes búcsú azt jelenti, hogy teljes mértékben elengedtetnek a bűnökért járó jövőbeli ideig tartó büntetések. Búcsút lehet nyerni saját magunk számára, vagy az elhunytak, a tisztítóhelyen levők számára. Természetesen megvannak a feltételei. Az Urbi et Orbi figyelemmel kísérése és nyitott szívvel való fogadása mellett további dolgokat is szükséges teljesíteni.

Melyek ezek?

Általános válaszként mondható, hogy a megszentelő kegyelem állapotában kell lenni, tehát súlyos bűn nélkül, kerülve minden bűnt és bűnre vezető alkalmat, a búcsú elnyerésének időszakában elvégezve a szentgyónást, a javulás szándékával élve, továbbá a búcsú elnyerésének napján szentáldozáshoz kell járulni, valamint imádkozni a Szentatya szándékára, például a Hiszekegyet, Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát, vagy bármilyen más imádságot. A jelenlegi, rendkívüli helyzet azonban e téren is módosításokat hoz magával. Kevesebben jutnak el gyónni a napokban. Ezért ajánlott a teljes bánat őszinte felindítása, vagyis minden bűnünk őszinte megbánása Isten előtt. Akinek súlyos bűne van, de nem tud elmenni mostanában gyónni, az is bánja meg szívből bűneit, bocsánatot kérve Istentől, hogy megbántotta, s egyben határozza el, hogy majd amikor újra lehetősége lesz szentgyónáshoz járulni, akkor a most megbánt bűneit is megvallja.

És mi a helyzet a szentáldozással?

Mivel nincsenek templomainkban nyilvános szentmisék ezekben a hetekben, a hívek többsége nem tud szentáldozáshoz sem járulni. Ebben a helyzetben a lelki áldozást javasoljuk. Felszítani magunkban a vágyat, hogy az Úr kegyelme töltse be szívünket, érintsen meg a kegyelme. Lélekben imádjuk Jézus Krisztust, aki az Oltáriszentségben köztünk maradt. Imádkozzunk a Legméltóságosabb Eucharisztiában köztünk maradt Úrhoz azzal a hittel, hogy valóban jelen van ebben a szentségben. A többi dolog természetesen megvalósítható a szokásos formában, ami a bűnök és bűnalkalmak kerülését és a Szentatya szándékára elmondott imát illeti.

Mit üzen az Olvasóknak?

Használjuk ki bölcsen a jelen helyzetet. Lássuk meg benne a kapott lehetőségeket. Gondolkodjunk, imádkozzunk, jól használjuk fel az időnket. Fogjunk össze a mai estén is az imában Ferenc pápához csatlakozva, gondoljunk hálával az egészségügyi dolgozókra, minden jó szándékú segítőre és azokra, akik legjobb szándékuk és tudásuk szerint oldják az új helyzetet. Szívünk fohásza szálljon a betegekért, aggódókért, haldoklókért, gyászolókért, az elhunytak lelki üdvéért. Váljunk jobbakká ezekben a rendkívüli böjti napokban, figyeljünk felelősségteljesen egymásra, kezdjük a világ jobbá tételét saját magunknál…

x x x

Élőben követhetik ma, március 27-én  18.00 órától az M1 csatorna és a Duna Televízió nézői, illetve a Kossuth Rádió hallgatói Ferenc pápa a Szent Péter-bazilika bejárata előtt, a bazilikához vezető lépcsősor tetején mondott imáját, amelynek végén a szentatya – a rendkívüli helyzetre tekintettel –  Róma városának és az egész világnak szóló Urbi et Orbi áldását adja.  Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy a lezárt Szent Péter tér péntek este teljesen üres lesz, de imájához lélekben mindenki csatlakozhat. A közmédia fontosnak tartja, hogy minél többekhez eljussanak a pápa szavai, így az M1 csatornán, a Duna Televízióban és a Kossuth Rádióban is élőben lesz látható, valamint hallható az egyházfő imája és áldása, a Duna World pedig ismételi azt 19.00 órától, illetve éjfélkor, 0.00-ás kezdettel.

Ferenc pápa imája és Urbi et Orbi áldása – március 27-én 18.00 –kor az M1-en, a Duna Televízión és a Kossuth Rádióban, 19.00-kor és 0.00-kor a Duna Worldön