Napjaink sajátos jelensége, hogy miközben bizonyos területeken, főként Nyugat-Európában a keresztyénség megtorpanását, helyenkénti csökkenését látjuk, azonközben világméretekben szemlátomást erős növekedés tapasztalható. Erről olvashatunk a christianheadlines.com június 30-i híradásában érdekes adatokat, Hét lelkesítő trend a globális keresztyénségben címmel. Ezt és egyéb gondolatokat, adatokat is megosztunk olvasóinkkal cikkünkben.

A keresztyénség gyorsabban növekszik, mint a világ népessége

A legújabb adatok arról szólnak, hogy a világ összlakossága, másodperenként növekszik, jelenleg 7,7 milliárdnál is több lakója van a Földnek. A növekedési mérték 1,20%. Az egész világon pedig a keresztyénség növekedési mértéke 1,27%. A világkeresztyénséget jellemző 0,7%-os növekedés számszerűleg kicsiny, de ha belegondolunk, hogy ez a közel 8 milliárdnyi globális emberiséget jelenti, akkor ez már nem kevés.

Korábbi hagyomány szerint keresztyének olyan családban születnek, ahol a szülők is keresztyének. Ez a helyzet átalakulóban van.

Van ilyen képlet is, de egyre gyakrabban fordul elő, hogy nem keresztyén szülők családjában térnek meg családtagok a keresztyén hitre.

Illusztráció: pixabay.com

Az ateizmus visszaszorulóban van világméretekben

Már egy ideje tapasztalható világszerte az a trend, hogy az ateisták száma erősen csökkenőben van.

Ma kevesebben vannak az ateisták a világon, mint 50 évvel ezelőtt.

Akkor, 1970-ben a számuk elérte a 165 milliót, ma ez a mutató 138 millió körül mozog. Ez minimum két dolgot is jelez. A hivatalosan ateista egykori országok, főleg a kommunista vezetésűek, miután jó részükben megbukott ez a hatalmi struktúra, már nem deklarálják magukat ateistának és nem követelik meg a népességtől ezt az ideológiát. A filozófiai meggyőződés alapján az ateisták száma 50 évvel ezelőtt éppúgy kevés volt, mint ma. Másrészt ez a csökkenő szám jelzi a világ népességének spirituális, lelki érdeklődését, hiszen nincsen ebben a vonatkozásban sem semleges terület vagy légüres tér. Sem a lelkekben, sem az egyes régiók lakosságában.

A keresztyénség különféle áramlatai főként a városi lakosságban terjednek

A nagyvárosokban erőteljesebb a keresztyénség növekedése, ez 1,5%-os mutatót produkál. Ez azzal a ténnyel függ össze, hogy világszerte a nagyvárosoknak hatalmas népesség felszívó, vidékről elszívó hatása van. Ennek következtében is, meg számos egyéb kulturális, gazdasági, megélhetési mozgatórugó hatására a világvárosodás nem éppen kedvező trendje 2,15%-os rátát mutat. Ez a tendencia a keresztyénség gyakorlásának és a missziónak új formáit is magával hozza (média-misszió, utcai rendezvények, stadion élménykeresztyénség…), egyúttal a többnyelvűség igényére is többnyelvű szolgálatokkal kell válaszolni.

Illusztráció (pixabay.com)

A keresztyénség hagyományos centrumai eltolódtak földrajzilag is

Korábban evidencia volt, hogy az USA keresztyén nemzet, aztán Európa a Jézus-hit második nagy földrajzi, kontinentális övezete. Ez egyre inkább megváltozik. A keresztyénség súlypontjai az egykori „periféria” felé tolódnak át, és sajátos váltás tanúi, részesei vagyunk. A szélek, a földrajzi és közgazdasági értelemben korábban perifériának tekintett területek centrumosodnak a keresztyénség szempontjából is. Azaz új centrumok jönnek létre Ázsiában, Afrikában, Latin-Amerikában.

Jelenleg a keresztyénség legerőteljesebben Afrikában növekszik, főként a karizmatikus vagy pünkösdi mozgalmak és missziók hatására.

Az ún. Third Church, a Harmadik Egyház jelensége itt van előttünk. Amiként azt már 30 éve Ph. Jenkins amerikai vallásszociológus és újságíró valószínűvé tette könyveiben. A Harmadik Egyház fogalmával részben utalt arra, hogy az erőteljesen Teremtő-Atya-központú ókori, majd az erőteljesen Krisztus-központú reformáció-korabeli egyháztípusok és kegyességi irányzatok után a 20-21. században megjelent a Szentlélek személyét előtérbe állító pneumatikus világkorszak és kegyességi forma, amit devotio postmoderna-nak is neveztek.

Az Isten ügye és az ez iránti érdeklődés pulzáló természetű. Koronként, helyenként változó centrumokban dobog a hit és a keresztyénség szíve. Most Ázsiában, Kínában, Afrikában és Dél-Amerikában dobog erőteljesebben, mint Európában és Amerikában.

Ez viszont semmiképpen nem jelenti azt, hogy Európában vagy Amerikában megbénult volna a keresztyénség! Jenkins prognózisát megerősíti a Pew Research Center trendkutatása arról, miként alakul majd kontinensenként, világrégiónként 2010-2050 között a keresztyénség aránya. Grafikonjuk jól mutatja, hogy

a legnagyobb arányú ugrás a Szaharától délre fekvő afrikai országokban következik be, ahol a keresztyénség növekedésének mértéke 115%-os lesz a lakosság növekedéséhez (131%) képest.

Ez igen jelentős gyarapodás! Ahol a lakosság növekedését meghaladó mértékű lesz a keresztyénség gyarapodása, az Ázsia, ott 33%-os lesz a növekedés a lakosság 22%-os növekedésével szemben. Latin-Amerikában csaknem azonos mértékű lesz a keresztyének számának növekedése (25%) a lakosság számához hasonlítva (27%). Európában látszik már a negatív tendencia, ahol a lakosság 6%-os csökkenéséhez képest a keresztyének száma is szembetűnően csökken: 18%! A PRC összességében 2050-ig a világnépesség növekedésével arányos keresztyénség növekedést valószínűsíti (35%-35%).

Illusztráció (pixabay.com)

A világtendenciák között szerepel ez is: növekszik a Krisztus-hit népszerűsége

1900-ban a nem keresztyének között kb. 5,5% volt az aránya azoknak, akik legalább már találkoztak keresztyén emberrel. Ma ez az arány (elsősorban a nagy, nem keresztyén világvallások miatt) 18,3%-ra módosult, azaz sokkal több keresztyént ismernek nem-keresztyének, mint évtizedekkel ezelőtt. Ennek minden pozitív és negatív összefüggésével együtt. Ugyanakkor azt is jelezheti ez, hogy a keresztyének világszerte szabadabban tehetnek bizonyságot Krisztus-hitükről, ami egyre több nem-keresztyén előtt ismertté teszi a keresztyénséget.

Ma sokkal többen hallanak az evangéliumról, mint korábban

A kutatások szerint 1900-ban a világ népességének mintegy 54,3%-a hallott már az evangéliumról, sokan meg is hallották és követték az örömüzenetet. Ez a számarány 2019-re 28,4%-kal nőtt, tehát

az elmúlt évben összesen a világon a világnépességnek már 82,7%-a hallott az evangéliumról Jézus kiküldő szava értelmében: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Márk 16,15).

Ebben a növekedésben szerepük van a médiának, az online keresztyén újságoknak, keresztyén tévéknek, rádióknak, a nagy nemzetközi keresztyén hírügynökségeknek is. Ide számolhatjuk a növekvő mértékű bibliakiadást is. Ennek várható mértéke 2025-ben eléri a 100 millió példányt évente a factsandtrends.net legfrissebb közlése szerint…