Július 20-án jelent meg interjúnk Bukovszky László kormánybiztossal, melyben természetesen szóba került a Falath-ügy is, nem megkerülve azt a kérdést, hogy a múzeum igazgatója mellett miért nem kereste meg személyesen az állásából elbocsátott fiatal muzeológust is. A kormánybiztos szavaira éles választ adott az érintett, Falath Zsuzsanna – melyet az alábbiakban változtatások nélkül közlünk.

Tisztelt Bukovszky úr!

Kikérem magamnak, hogy a legutóbbi interjújában úgy beszél rólam, mintha én bárkinek is a játékszere lennék, akit bármifajta politikai kampánycélra ki lehet használni és utána el lehet dobni… Önállóan gondolkodó személyiség vagyok.

Bukovszky úr! Ha tényleg érdekelt az ügyben, akkor ne próbálja nekem bemagyarázni (és senki másnak sem), hogy az teljesen rendben van, hogy csak a munkaadómat hallgatta meg! Ha vette volna a fáradságot és megkeresett volna a kirúgásom után, garantálom, egy más narratíva tárult volna a szeme elé, melynek ráadásul még igazságalapja is van…

Az Ön alibista, öntelt és arrogáns nyilatkozatai, szóhasználata egyértelmű bizonyítéka annak, hogy Ön véleményem szerint teljes mértékben alkalmatlan egy jogvédelmet ellátó kormánybiztosi poszt betöltésére.

Ráadásul csúsztatással védekezik a meg nem valósult találkozásunkat illetően. Hiszen részünkről elfogadtuk a nem hivatalos találkozót, de annak időpontja nem volt egyeztetve. Méltatlan, agresszív nyilatkozata után természetesen már nem óhajtok Önnel találkozni a továbbiakban.

Az Önnel készült interjúban elhangzott az az állítás, hogy az én történelemszemléletem „elküldi a francba a szlovák történésztársadalmat” (ezek az Ön szavai). Ezt én így kikérem magamnak. Ha akadnak olyan szlovák történészek, akikkel lehet tárgyilagosan, az igazságot együtt kutatva közös nevezőre jutni, azok felé mindig nyitott voltam és vagyok.

Hiú ábrándjaim nincsenek a szlovák „demokráciával” kapcsolatban, de Önnek sikerült ennek megfelelően vagy ez alatt teljesíteni. Nem vagyok hivatott tanácsot adni, nem is venném a bátorságot, de azért legalább stílusában illendő lenne a kevesebb arrogancia és a több alázat!

Zárásul megemlíteném: a hivatásomat küldetésnek tekintem. A történelmi igazságok feltárását, elmondását, elfogadtatását! Sajnos, ha visszatekintek dicső évszázadainkra, mindig szembekerülhettünk olyan labanc lelkületű emberekkel, akik az igazság elhallgatásával  vagy hazugságaikkal árulták el a magyar nemzetet.

Falath Zsuzsanna

Az említett interjúnk Bukovszky László kormánybiztossal:

Bukovszky: „Elvárom, hogy mindenki az elvégzett munkám alapján minősítsen”