Emlékezők (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A nemzeti gyásznapot megelőző hétvégén, a 32. számú Szent Mihály cserkészcsapat néhány tagja tartott történelmi megemlékezést a Szent Mihály-templomkertben.

Az ősi romtemplom kiemelt falai közt imával kezdték a megemlékezést, majd felidézték a tizenhárom tábornok és Batthyány Lajos miniszterelnök emlékét. Bekeretezett képeiket tartva emlékeztek a tábornokok 1848-49-es szabadságharc és forradalom idején véghezvitt dicső tetteire, és elhangzottak az utókornak hagyott, a siralomházban megfogalmazódott üzeneteik.

A megemlékezésen az ünnep hangulatát emelte a cserkészavatás. Egy cserkész kapott zöld nyakkendőt, és vele együtt, a jelenlévők is megújították fogadalmukat.

A cserkészfogadalom így szól: „Én, (név) fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, melyekkel Istennek, hazámnak, embertársaimnak és a nemzetemnek tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt és azt mindenkor megtartom. Isten engem úgy segéljen!”

Elhangzott a cserkészinduló és a himnusz is. Ezt követően a templomkertben található cserkészkopjafánál mécseseket és virágot helyeztek el azok emlékére, akik tudásukkal, erejükkel, vagyonukkal, munkájukkal a magyar nemzetet szolgálták. A hős tábornokok, és mindazok emlékére lobbant fel a láng, akik a legnagyobb áldozatot hozták, az életüket adták az eszményeikért, az igazságért, a szabadságért. Az Esti himnusz eléneklésével zárult a megemlékezés.

Berényi Kornélia felvételei.