A könyvek sorsa, hogy a megbízhatatlan emlékezet őrzői és az építő gondolatok krónikásai  legyenek. A szó elszálló sóhaj, a könyv az emlékezet pányvája, a képzelet meghosszabbítása, az emberi törekvések megörökítője. Platón szerint olyanok, mint a képmások, nemzetek, nemzedékek képmásai. 

A megalakulásának 30. évfordulóját ünneplő SZMPSZ a kezdetektől arra törekedett, hogy szakmai tevékenységének lenyomataként, örökségül és tanulságul a jövőnek a megtett utat üzeneteket hordozó kiadványokkal dokumentálja. Az évente közreadott évkönyveken, az évtizedek tevékenységét átfogó emlékkönyveken kívül hiányoztak a szellemi műhelyek munkáiról számot adó dokumentumok.

Az SZMPSZ évente megvalósuló, az emlékévek tematikáját követő tanári konferenciái 2003-tól vannak jelen a tanárok köztudatában, melyek hozadéka kiadvány formájában is elérhető.

A legfrissebb kiadvány a 2019 novemberében, Kassán megvalósult, Cum Deo pro Patria et Libertate elnevezésű szakmai tanácskozás dokumentuma, amivel a Szövetség a Rákóczi-emlékévben II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulója előtt tisztelgett.

A 2020 őszén megjelent kiadvány célja a konferencián elhangzott előadások tanulmányok formájában történő közreadása volt a szellemi hozadéknak az idő és a felejtés rabságából való kimenekítése vágyával. A mindenkori cél történelmi tudatunk izmosítása, nemzeti nagyjaink példaértékű, értékteremtő tetteinek, üzeneteinek közvetítése.

A kiadvány tanulmányainak szerzői: Mészáros Kálmán ismert történész, aki a konferencia fővédnöki tisztét töltötte be, illetve a kor és a téma magyarországi és hazai kiváló szakértői, kutatói, tanára mint Oborni Teréz, Oláh Tamás, Tüskés Gábor, Kónya Péter, Szeghy-Gayer Veronika, Harangozó Imre, Mercs István, Seres István, Ilyés Gábor,  Tamás Edit és Tóth Ferenc. A kiadvány tartalma felöleli a Rákóczi család történetét, a szabadságharc hadszíntereit, történéseit,  a felső-magyarországi szabad királyi városok függetlenségi harcait, a szatmári béke megítélését, a Rákóczihoz leghűségesebb népek helytállását, Rákóczi emlékének tiszteletét a népi hagyományban, gr. Koháry István költészetét, a rodostói bujdosók életét, a fejedelem 1906-os kassai újratemetésének mozzanatait,  II. Rákóczi Ferenc Vallomásainak újraértékelését, a történelmi kor digitális eszközökkel való tanításának módszereit,  illetve a sárospataki MNM Rákóczi Múzeumának a korral kapcsolatos értékei bemutatását.

A tanári emlékkonferencia középpontjában Rákóczi Ferenc és kora

A kiadvány szerkezete lineárisan igazodik a tanári konferencián elhangzott előadások sorrendjéhez. A szerkesztő a kiadványt Thaly Kálmán, s Petőfi Sándor költeményeivel gazdagította, melyek mintegy keretet adnak a történelmi kornak és a tanulmányoknak.

A képgaléria a konferencia, a kassai koszorúzás, a borsi és a sárospataki tanulmányút legfontosabb, legfelemelőbb pillanatait mentette át  az emlékezet homályából.

A kiadványt a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, s a Bethlen Gábor Zrt. támogatták, általuk a szellemi gyarapodást szolgáló könyv eljut a felvidéki magyar iskolákba.