Életének 83. esztendejében, november 27-én elhunyt doc. PhDr. Molnár János professor emeritus, református lelkipásztor, a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara volt dékánja és a Calvin János Teológiai Akadémia volt igazgatója.

Temetésére gyászistentisztelet keretén belül kerül sor december 2-án, szerdán 11 órakor a komáromi református templomban.

A gyászistentisztelet után kísérik utolsó földi útjára 15 órakor a garammikolai temetőbe.

Molnár János 1938. január 16-án született Garammikolán. A teológiát a prágai Comenius Evangélikus Teológiai Fakultáson (ma a Károly Egyetem Evangélikus Teológiai Kara) végezte 1958 és 1963 között. 1961-től a teológiával párhuzamosan a Károly Egyetem Bölcsészkarán szemitológiát és arabisztikát is hallgatott. Tanulmányait 1968-ban fejezte be a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészkarán. 1973-ban doktorált a prágai Károly Egyetemen.

Pozsonyban 1965-1968-ig segédlelkész, majd 1968-ban a pozsonyi Egyetemi Könyvtár munkatársa lesz, ahol eleinte a nyelvészet és irodalom, valamint a teológia szakelőadója, később tudományos munkatársa.

Feldolgozta a judaista irodalmat, egy arab-török és perzsa nyomtatványgyűjteményt, amelyet 1980-ban publikált.

1985 elejétől 1990 végéig a Közel-Keleten, Egyiptomban, Jordániában és Irakban dolgozik tolmácsként, szakértőként és tanácsadóként, közben tanulmányozza az ottani népek kultúráját és történelmét. A mohamedán vallás és szokásjog mellett leginkább a keleti keresztyén közösségek történelmét, egyházi életét és mindennapjait.

1992 januárjától 1995 szeptemberéig a Károly Egyetem Evangélikus Teológiai Karán tanít adjunktusként vallástörténetet, a református diákoknak homiletikát és magyar egyháztörténetet. 1995-től 1998-ig a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészkarán oktat vallástörténetet.

A Calvin J. Teológiai Akadémia indulásától, 1994 szeptemberétől az intézet Vallástörténeti és Filozófiai Tanszékének vezetője, 1997-től az intézet dékánja. 2004-től a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának c. tanára és dékánja.

Feldolgozta és közreadta a pozsonyi Egyetemi Könyvtár tulajdonában lévő judaista, valamint arab–török és perzsa nyomtatványokat.

Számos tanulmány és könyv szerzője. Szakterülete a vallástörténet, azon belül az iszlám és a keresztyén közösségek kérdése, valamint az arab és a héber nyelv. Habilitációs munkáját, amelynek címe A keresztyénség, keresztyén vallások és felekezetek vallástörténeti szempontból, 2004. november 4-én védte meg a pozsonyi Comenius Egyetem Evangélikus Teológiai Karán.

18 évig a réte-boldogfai református anyaegyház és a szenci leánygyülekezet lelkipásztora volt, több társadalmi szervezet kuratóriumának tagja, zsinati képviselő.

Fő műve: A keresztyénség, a keresztyén vallások és felekezetek vallástörténeti szempontból (habilitációs munka), 2004.

(csemadok.sk/Felvidék.ma)