Adományozók Szepsiben, adományozó és Balázs Judit könyvtáros (Fotó: SZMKE)

Július elején a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (SZMKE) országos méretű könyvadománygyűjtő összefogásának eredményeként több mint kilencezer kötet gyűjtöttek össze a Zétény település által fenntartott községi könyvtár részére.

Mint ismeretes, május elején leégett Zétény község kultúrháza, ahol a falu könyvtára is helyet kapott. A lángok martalékává vált az intézmény teljes könyvállománya. A községet támogatva július elsejével hirdette meg a felvidéki magyar könyvtárosok érdekképviseletét ellátó egyesület a könyvadományok gyűjtését. A nemes ügyhöz csatlakozott a Szlovákiai Magyar Írók Társasága, a Selye János Egyetem és annak könyvtára, illetve az úgynevezett gyűjtőkönyvtárak, melyek várták a könyvadományokat.

A Párkányi Városi Könyvtár vezetésének és munkatársainak köszönhetően összegyűlt adomány (Fotó: SZMKE)

 A kezdeményezéssel kapcsolatban Kecskés Ildikó, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének vezetője kifejtette:

„Meggyőződésünk, hogy az ott élők, különös tekintettel a felnövekvő nemzedékre, megérdemlik az országos szintű összefogást. A cél minimum 5 ezer darab, jó állapotban lévő, hasznos könyv összegyűjtése volt.”  

A könyvadományok SZMKE elnöksége által kezdeményezett gyűjtésére Kukó Miklóssal, Zétény község polgármesterével és Hodossy Gyulával, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága elnökével való egyeztetésnek és támogatásuknak köszönhetően került sor.

Mint a Felvidék.ma megkeresésére Kecskés Ildikó elmondta: „A július 1. és szeptember 5. között lezajlott gyűjtés során több mint kilencezer kötet gyűlt össze. Ezzel mintegy megháromszoroztuk a községi könyvtár egykori könyvállományát.”

A somorjai szorgos kezek: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Zalabai Zsigmon Városi Könyvtár, Bibliotheca Hubgarica  (Fotó: SZMKE)

Mint hozzátette: jelenleg a könyvadományok úgymond karanténban várják a Zéténybe szállítást. Gyűjtőkönyvtárként számos felvidéki könyvtár csatlakozott a kezdeményezéshez. Az ott begyűjtött könyvadományok egy részét egy nyugat-szlovákiai központi gyűjtőhelyre vitték. Közép-Szlovákiából és Kelet-Szlovákiából a közeljövőben szállítják el a begyűjtött könyveket.

Zétény község egyelőre nem tudja fogadni az adománycsomagokat, jelenleg is folynak a leégett építmény helyreállítási munkálatai. A könyvadomány elszállítását a járványhelyzet is nehezíti. Ez fokozottan érvényes a Magyarországról érkező könyvcsomagokra.

Mint Kecskés Ildikó elmondta: a gyűjtőkönyvtárakon kívül egyéb módon is gyűjtötték a könyveket. Az adományozók jelentős része felvidéki volt, ám magyarországi magánszemélyek és intézmények, valamint községek is csatlakoztak a nemes célhoz.

 „Partnereinknek, minden kedves, gyűjtést támogató könyvtárvezetőnek, könyvtáros munkatársnak, egyesületi tagunknak, magánszemélyeknek idehaza és határon túl, valamint a könyvek egy részét szállító, raktározó és a könyvek Zéténybe szállítását biztosító vállalkozóknak köszönjük az együttműködést” – emelte ki a SZMKE elnöke.

Az összegyűjtött könyvadományban találhatóak felnőtteknek és gyermekeknek szóló szépirodalmi kötetek, ugyancsak bőven fellelhetőek a gyermekeknek és felnőtteknek szánt szakkönyvek is – avatott be a részletekbe Kecskés Ildikó.

A Rimaszombatban gyűjtött adományok  (Fotó: SZMKE)

A kezdeményezéshez csatlakozó Hodossy Gyula, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának az elnöke, a Lilium Aurom Könyv- és Lapkiadó vezetője új kiadású könyveket adományozott. A Selye János Egyetem vezetősége az Egyetemi Könyvtárral egyetemben mintegy ezer olyan kötettel járult hozzá a gyűjtéshez, amelyekre az Egyetem Könyvtárában nincs igény és hely.

Ugyancsak támogatták a kezdeményezést civil szervezetek és intézmények is. Többek között a Phoenix  P. T.; a  Pozsonyi Kifli P. T.; az érsekújvári Biblioteka Kaláka magánykönyvtár vezetői: Strba Katalin és SándorPeternai Zsuzsanna, az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium igazgatónője; Pálinkás Tibor, az ipolysági Honti Múzeum és Simonyi Galéria vezetője; Kecskés Ildikó, a SZMKE elnöke, határon túlról a Vas Tibor Jánosné vezette Csemői Községi Könyvtár és Közösségi Színtér; a Nemzeti Művelődési Intézet és az ő ottani kezdeményezésüket követően csemői, nagykőrösi, albertirsai, nagytarcsai és ceglédi lakosok, akik játékokat is gyűjtöttek.

A társasjátékok Magyarországról érkeztek  (Fotó: SZMKE)

Az úgynevezett gyűjtőkönyvtárak között találjuk az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár családi könyvtár részlegét, a Bodrogközi és Ung-vidéki Közművelődési Intézetet és Könyvtárat (Királyhelmec), a dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtárat, a Galántai Városi Könyvtárat, az Ipolysági Városi Könyvtárat, a losonci Nógrádi Könyvtárat, a Párkányi Városi Könyvtárat, a rimaszombati Matej Hrebenda Könyvtárat, valamint a Szepsi Városi Könyvtárat.

Emellett erős könyvtárfenntartói támogatásnak köszönhetően adományok érkeztek a Muzslai Könyvtárból és az Ipolyviski Községi Könyvtárból, valamint somorjai  Zalabai Zsigmond Városi Könyvtárból és a Fórum Kisebbségkutató Intézet könyvtárából, a Bibliotheca Hungaricaból.

A gyűjtést nagy lelkesedéssel végző ipolysági könyvtáros kollégák maszkban, valamint a losonci szorgos könyvtárosok  (Fotó: SZMKE),

Könyvet adományozott továbbá Huszár László, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója, s a Gellei Művelődési Központ is. „Természetesen sok magát megnevező, illetve megnevezni nem kívánó magánszemély is bekapcsolódott minden gyűjtőkönyvtár közelségéből Pozsonytól egészen Kassáig, valamint a Duna túloldalának határvonala mentén és azon túl is” – jegyezte meg az adományozás koordinátora.

Az egyesület tagjai nem csupán a könyvgyűjtésbe kapcsolódtak be, a könyvgyűjtés teljes jegyzékét is elkészítették, mellyel nagyban segítették a zétényi könyvtáros munkáját.

A Galántán összegyűlt adományok  (Fotó: SZMKE)

Tekintettel arra, hogy a könyvtár még nem rendelkezik számítógéppel, elektronikus adatbázissal, a dokumentumkeresést lehetővé tevő elektronikus katalógussal, az általunk készített jegyzék egy jó ideig segíteni fogja a könyvtáros munkáját az áttekintést, keresést, rendszerezést, állományépítést szerző, címszó, lefedett témakör alapján – magyarázta Kecskés Ildikó.

„Mindenkinek, aki nem maradt közömbös, és csatlakozott a kezdeményezésünkhöz, köszönet az összefogásért, a könyvekért, együttműködésért! Zétény község és a régió könyvtárlátogató lakosainak temérdek kellemes olvasási élményt, a tudás gyarapításának lehetőségét kívánjuk”

– summázta gondolatait az egyesület elnöke, a gyűjtés kezdeményezője és koordinátora.

 

A rimaszombati Matej Hrebenda Könyvtár adománya  (Fotó: SZMKE)

Az adományozók teljes listája ITT található.