(Fotó: SZMKE)

2020 májusában a kultúrház leégésével megsemmisült a Zétényi Községi Könyvtár teljes állománya. A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (SZMKE) Kecskés Ildikó elnök szervezésével július 1-től határon átívelő gyűjtést szervezett, amelynek eredménye egy 9000 példányt számláló könyvadomány lett. Bővebben az egyesület weboldalán olvashatunk erről a kezdeményezésről (http://szmke.sk/blog). Az újjászülető könyvtárnak ez egy olyan könyvállományt jelent, amivel újra tudják indítani a könyvtári szolgáltatásokat, s az igényes közösségi élethez is méltó módon hozzájárulhatnak.

A Művészetet Támogató Alap támogatásával méretre gyártott bútorok kerülhettek az új könyvtári térbe. Ez azonban nem minden, hiszen csak az lehet élő könyvtár, ahová emberek járnak, s ahol a könyveket forgatják is.

(Fotó: Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete)

Kukó Miklós polgármester minden erejével azon van, hogy lehetővé tegye a könyvtár 21. századi kívánalmaknak is megfelelő működését.

A község lelkes lakói, pedig segítik ebben, hiszen a könyvtáros személye nélkül mit sem érnek a polcokon olvasóra várakozó könyvek. Čarnakovič Angéla és Horváth Katalin lesznek azok, akik szakmailag koordinálják majd a könyvtár mindennapjait.

Tegdes Egyházi Dóra (Fotó: Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete)

Szeptember 13-15-én a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének három tagja a helyszínre utazott, hogy az összegyűlt könyvállományt tematikailag osztályozza, s módszertani segítséget nyújtson a helybelieknek.

Sokan nem tudják, milyen nagy munka van a könyvtári szolgáltatások hátterében. Esetünkben egy több mint tízezer kötetes állományt polcról polcra átrakni, szétrakni, osztályozni többemberes munka, s nemcsak szakmai téren, hanem fizikailag is megterhelő.

Horváth Katalin és Čarnakovič Angéla (Fotó: Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete)

Kecskés Ildikó, az SZMKE volt elnöke Érsekújvárból, Tegdes Egyházi Dóra, az SZMKE jelenlegi elnöke Rozsnyóról és Fülöp Éva, az SZMKE tagja, a Márai Sándor Alapiskola és Gimnázium iskolai könyvtárosa Kassáról utaztak Zéténybe.

Időt és energiát nem sajnálva segédkeztek a zétényi könyvtár állományának rendezésében. A könyvek egy része már szét volt osztva szép- és tényirodalomra, de a több mint négyméteres könyvespolcokat újra át kellett nézni, ugyanis bizonyos kiadványokból több példány is felhalmozódott.

Kecskés Ildikó (Fotó: Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete)

Kecskés Ildikó három évtizedes módszertanos tapasztalatát átadva magyarázott a könyvtárosoknak, hogy később ők maguk is tudják folytatni a megkezdett munkát.

Elmondhatjuk, hogy nagyon jó állomány gyűlt össze a könyvtár javára, a klasszikusok mellett kortárs irodalommal és friss kiadványokkal is várják majd az olvasókat.

Reményeik szerint az új évben már megnyílhat a könyvtár, addig pedig még sok munka van hátra, hiszen a többezres állományt korszerű módon fel kell dolgozni, katalogizálni.

Fülöp Éva (Fotó: Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete)

(Tegdes Egyházi Dóra/Felvidék.ma)