Az emberek megdermednek…annak sejtésétől, ami az egész földre vár…
AMIKOR PEDIG ELKEZDŐDNEK, EGYENESEDJETEK FEL,
ÉS EMELJÉTEK FEL A FEJETEKET,
MERT KÖZELEDIK A MEGVÁLTÁSOTOK (Lukács 21,26;28)

 Adventi tartásforma, mozgásforma

Ma, advent második vasárnapján világszerte sok millió, milliárd keresztyén olvassa, hallja Lukács Igéit az Emberfia eljöveteléről. Azzal a biztatással, ami a felegyenesedésre, a felemelt fejekre utal. Arról a különös magatartásról, ami szöges ellentéte a csüggedésnek, az egész föld lakosságát napjainkban megterhelő aggodalmaskodásnak, a rossz sejtelmének. Aki az Emberfia eljövetelére, lélek szerinti, Igében Lelke által megvalósuló,  vagy tényleges, második eljövetelére vár, az nem a csüggedés, a lehorgasztott fej, a lógó orr, netán a pesszimizmus, vagy a cinizmus embere. De nem is az üresfejű fennhéjázásé, az úgyis mindenből talpra állok önbálványozó önhittségé, s nem is a mások feje és élete fölött elnéző érzéketlenségé, gőgé. Aki az Emberfia visszavárásának boldog ígéretében és reményében él, az azért egyenesedik fel és emeli fel a fejét, hogy keresve fürkéssze az eget és a földet, a közeli és a távolabbi horizontot, hogy mikor tűnik fel az utolsó advent jele az égen, az élő fénylő Hajnalcsillag, az élőket és holtakat ítélő Úr érkezésének jele. Micsoda különbség ugyanazon jelenség tartalma között, miközben a forma lehet megtévesztően ugyanaz. Mennyire más lehet az egyik ember felegyenesedése, felemelt feje, mint a másiké! Vigyázni kell, nehogy becsapjon a szemünk! Én a szép svájci-olasz F. Bernouilli dallamára és az angol Jordan Samson versére írt adventi énekünkkel gyakorlom ezt az adventi tartásformát, mozgásformát: Lelkünk vigyázni meg ne szűnjön, Felséges várástól feszüljön, Az álmot űzd el, készen állj, Krisztusnép, jön, jön a Király! Ebben a gyönyörű belső várásban, ennek az adventi tartásformának a rögzítésében segít a Biblia olvasása és az imádság mellett néhány érdekes adventi térkép. Tekintsük meg együtt ezeket!

Különös „Jézus-térkép” – légy Te is rajta!

Ide emelek egy különös Jézus-térképet. No nem annak jelölésére, hol érkezik meg Megváltó Urunk, s hova kellene elébe menni majd akkor. Ez a térkép nagyon is gyermeki. Olyan különös internetalkalmazásról van szó, amely azt mutatja, hogy december 1. óta a mai napig hányan olvasták el a világon a karácsonyi történetet a lap olvasószámlálója szerint. A Christmas Story Tracker valójában szórakoztató élő térkép, amelyet úgy hoztak létre, hogy amikor valaki ezzel a Biblia-alkalmazással a karácsonyi történetet olvassa, a térkép csillagot világít meg az adott országban. A jobb felső sarokban található számláló mutatja a YouVersion közösség összes leolvasott számát december 1. óta a futószámlálóban. Ehhez fel kell keresnünk a christmas.youversion.com oldalt. Ez az érdekesség egy a sokféle Jézus-térkép között, illetve adventi vagy karácsonyi futószámlálók között. A legfrissebb világstatisztikai adatok szerint 7,8 milliárd ember él bolygónkon, ebből 2 milliárd 174 millió a keresztyén (ezen belül kb. 50% a római katolikus, 37% a protestáns, 12% az ortodox, 1% más keresztyén felekezet tagja). A mi kis számlálónk szerint máig 3 millió 389 ezer 674 ember olvasta el a világ különböző részén a karácsonyi történetet. És ez csak egy adatmérő felület! A közel 2,2 milliárd keresztyénnek legalább a fele fogja olvasni és meghallani az örömüzenetet a világ minden részén a legkülönfélébb módon: rádióban, tévében, interneten, Facebookon, Twitteren, szószéken, családi bibliaolvasó közösségek millióiban, személyesen.

Csodálkozó pásztorok szemével nézek én is, s várom jöttödet…

A csodálkozó pásztorok szemével láthatjuk, főként merre lett napi téma a születés evangéliuma, ami a kitett idézet szerint nem véletlenül az a szakasz, ami így szól: „Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában” (Lukács 2,10-11). Igen érdekes, hol olvassák ma, advent második vasárnapján nagyobb lélekszámban az evangéliumot. (Másutt is nyilván, de most csak ennek a térképnek a felvillanó betlehemi csillagai szerint). Merre is villannak fel az adventi csillagok? A legészakibb pontok: Norvégia, Alaszka, Baltikum, Észtország, Dánia. Aztán lejjebb: Írország, Anglia, Lengyelország, Németország, Hollandia, Belgium, Franciaország, Svájc, Ausztria, Magyarország, Ukrajna, Románia, Horvátország, Szerbia, Itália, Spanyolország, Portugália, Görögország, Oroszország. Törökország, Irán, Marokkó, Mauritánia, Guinea, Csád, Dél-Afrika, Zimbabwe, az USA-ban a keleti és a nyugati partvidék államai, városai, nagy sűrűségben. (Érdekes statisztikai adat: az USA-ban valamivel több, mint 328 millió ember él. Ennek kb. 71%-a, mintegy 229,6 millió a protestáns. Legfrissebb, 2020 novemberi adatok szerint az összlakosságból a pandémia hónapjaiban megugrott a bibliaolvasók száma. A naponta Bibliát olvasók mutatója az összlakosság 16%-a, minimum 46 millió 400 ezer, illetve 50 millió között mozog). Aztán még délebbre: Mexikó, Venezuela, Brazília keleti partvidéke, Chile, Argentína. Ázsia irányában India nyugati része, Mianmar, Thaiföld, Kína keleti partvidéke, Japán, Indonézia. És Ausztrália keleti vidéke. Ez mintegy 45 országot jelez, ahol advent második vasárnapjára, mára fordulóban a Jézus-térképen már közel 3,5 millióan olvassák a jó hírt. Ez a 2,2 milliárdnyi keresztyénnek aktív, jelölt része ezen az egy számlálón. Megbízható becslések szerint ma legalább 1,5-6 milliárd keresztyén testvérünk fogja hallani ezt a napi biztatást:  

EGYENESEDJETEK FEL,
ÉS EMELJÉTEK FEL A FEJETEKET,
MERT KÖZELEDIK A MEGVÁLTÁSOTOK!

 Ugye, Te is ott leszel közöttük, közöttünk?! Áldott 2. adventi vasárnapot!