Kép: Wikipédia

Jean-Claude Hollerich bíboros szentbeszédében kitért a járvány-okozta félelemre és a hitre is, melynek missziós dinamikája van.

A NEK pénteki szentmiséjének főcelebránsa Jean-Claude Hollerich bíboros, Luxemburg érseke volt. A bíboros homíliájában hosszan beszélt a világjárvány-okozta félelemről, amely sok ember szívében megtelepedett. A félelem a magánytól, a gazdasági kudarctól, a betegségtől, a kórházba kerüléstől, a haláltól – sorolta. A hívek ugyanakkor nem maradtak ennek a szorongásnak a bénultságában, mégpedig azért, mert a szentségek látogatása – ahol ez lehetséges volt –, a lelki áldozás, a vigasztalás és a remény forrása volt számukra.

„Ez a hit igazi csodája, mert hitünk lényegében az értünk meghalt és feltámadt Krisztusba vetett hit, az Egyházában és a világban élő Krisztusba vetett hit”.

Aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a hit Európában – mint fogalmazott – „nagyon kicsi láng lett”, egyes régiókban az eltűnés veszélyének van kitéve: „egy olyan hit, amelyet ez a keresztény világ már nem hordoz, könnyen meginoghat” – folytatta.

A hit, amiben osztozunk, indítja el az egyházat a szinodális úton – fogalmazott, hozzátéve, hogy nem csupán a személy egyedül, de egy közösség és néha egy helyi egyház is eltévedhet a hit útjain.

„Az egész egyház szinodális útja korrigálja terméketlen útjainkat, megmutatja az utat a sivatagban, és azt az utat is, amely kivezet minket a sivatagból” – mondta Hollerich bíboros.

A pápát idézve arra emlékeztetett, hogy az igazságtalanság kihívásaira keresztényként, keresztény elkötelezettséggel kell válaszolnunk. „Az élő hit készen áll az elkötelezettségre. Az Istenben, az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben való hit, a hit egy olyan Istenben, aki szeretetkapcsolat, arra hív minket, hogy nyissuk meg a világot testvéreink előtt. Mivel Isten minden embert szeret, hitünk arra indít bennünket, hogy minden rászorulónak felebarátjává tegyük magunkat”.

A szemünkben lévő gerendától sokszor nem látjuk testvéreinket, felebarátainkat – fogalmazott, kiemelve, hogy a közösségi médiában is számos példát lát erre: a Facebookon például „sokan feljogosítva érzik magukat arra, hogy kritizálják az egyházat” – tette hozzá.

Hollerich bíboros homíliája végén azt kívánta, legyen ez az Eucharisztikus Kongresszus lehetőség arra, hogy elmélyítsük a hitünket. „Jézus, az örök élet kenyere, siess segítségünkre gyengeségeinkben!” – zárta szentbeszédét.

Josip Bozanić bíboros: a gyöngeség lehetőség arra, hogy Krisztus hathatós működése megmutatkozzon

(NEK)