Kép: mnl.gov.hu

A Konkoly-Thege család teljes levéltárát a Magyar Nemzeti Levéltárnak adományozta. A 13. század óta a magyar nemesi famíliák közé tartozó Konkoly-Thege család szeptember 22-én adta át a dokumentumokat az intézménynek.

A család képviselői évszázadokon keresztül jelentős tisztségeket töltöttek be, elég kiemelnünk Konkoly-Thege Miklóst, az ógyallai csillagda alapítóját, zeneszerzőt, országgyűlési képviselőt. A gyűjtemény 850 eredeti, egymással összefüggő, a család történetét nyolc évszázadon keresztül taglaló iratból áll, hatszáz a Konkoly-Thege családdal, kétszáz a rokon családokkal, ötven pedig számukra idegen családokkal foglalkozik.

Az iratokat dr. Konkoly-Thege Balázs állította össze, az anyag jelentősebb részét pedig a mohácsi csatát megelőző, 14-15. századi dokumentumok jelentik, melyekből hat darab található a gyűjteményben.

Szabó Csaba, az intézmény főigazgatója elmondta, teljes magyar nemesi családi levéltár ajándékként történő átvételére az elmúlt évtizedekben nem volt precedens. Hozzátette, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár a legnagyobb tisztelettel és gondossággal őrzi majd az iratokat, ugyanúgy, mint legrégebbi dokumentumát, az 1109-ben kelt veszprémvölgyi kiváltságlevelet, és biztosítja, hogy az iratok 1000 év múlva is őrizzék a nemesi család emlékét.

A tulajdonos, a Norvégiában élő Konkoly-Thege Miklós saját költségén hozatta haza az iratokat. Az átadáskor elmondta, a gyűjtemény egy része az ötvenes évekbeli házkutatások során elveszett, de édesapja három év recski kényszermunka után, 1956-ban Norvégiába menekítette a dokumentumokat. A ’60-as években kivándorló rokonok segítségével vált teljessé a gyűjtemény. A család képviselője elmondta, a család közös döntése volt, hogy az időközben digitalizált anyagot hazajuttassák, és méltó körülmények között ott helyezzék el, „ahol helye van”.

Az átvett dokumentumokat 2022. január 22-én, a magyar kultúra napján mutatják be a Magyar Nemzeti Levéltárban tartott hungarika workshopon.

(LB/Felvidék.ma/Magyar Nemzeti Levéltár)