Ipoly menti zarándokok Alsóbodokon (Fotó: Felvidék.ma)

Az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont szeptember 18-án ad otthont az Isten Szolgája Esterházy János Zarándoknapnak.  Az ide szervezett zarándoklatok a hitet és a nemzeti identitást erősítő alkalmak. Szeptember első napján az Ipolyviski Római Katolikus Plébániaközösség Lormusz János esperesplébános vezetésével szervezett zarándoklatot Alsóbodokra. Az eseményre az Ipoly menti régió számos településéről csatlakoztak zarándokok.

A zarándokközpontban a hívek találkoztak a szintén Ipoly menti születésű Molnár Imre Esterházy-kutatóval. Molnár Imre rövid köszöntőjében kifejtette:

„Azok az eszmék, amelyekért Esterházy meghalt, a közép-európai népek megbékélése, az igazságszolgálata, a Krisztussal való egység gondolata mind itt vannak, aktuálisak napjainkban is.”

Molnár Imre Esterházy-kutató (Fotó: Felvidék.ma)

A közelgő nemzetközi eucharisztikus kongresszussal kapcsolatban Esterházy János visszaemlékezéséből idézve megjegyezte, Esterházynak a Gulagon egyetlen vágya volt, mégpedig az, hogy részt vehessen a szentmisén, szentgyónásban és szentáldozásban részesülve. Számára Krisztus jelenléte a szentmisén az eucharisztia élő valósága volt.

A szenvedéseit felajánlotta a nemzetért, azokat Krisztus keresztjével együtt hordozta – fogalmazott.

Esterházy János végső nyughelye (Fotó: Felvidék.ma)

Felidézte az egykoron főleg az Ipoly mentén szolgáló Lénár Károly atya, a kommunizmus idején meghurcolt pap szavait: Esterházy egy járó tabernákulum volt a börtönben. „Nekünk is ilyen járó tabernákulumnak kellene lennünk, ebben is példát vehetünk Isten Szolgájától” – szögezte le Molnár Imre.

A boldoggá avatásával kapcsolatban elmondta: a politikussal szemben a hitvalló, a szenvedést vállaló Esterházy János került a boldoggá avatási per fókuszába. A második világégést követő hányatott sorsú 12 esztendő alatt a végtelen istenszeretet adott neki erőt a túlélésre.

Az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont látképe a Szent Kereszt felmagasztalása kápolnától nézve (Fotó: Felvidék.ma)

Molnár Imre szerint jövő év végéig befejeződik a boldoggá avatási per egyházmegyei folyamata. Ezzel lezárul az egyházi per első szakasza. Ezt követően ajánlják fel azt vatikáni szinten. A teljes folyamat nehézkes és hosszadalmas – tette hozzá.

Mivel Esterházy János már Isten Szolgája, így lehet hozzá folyamodni kérésekkel közbenjárások által – magyarázta az Esterházy-kutató.

Szent Kereszt felmagasztalása kápolna (Fotó: Felvidék.ma)

Esterházy János itt van velünk, vele együtt imádkozhatunk a felvidéki magyar közösségeink sorsáért, a felvidéki régiók jövőéért, a nemzetünkért – szögezte le.

A mártírpolitikus kapcsán az összefogás jelentőségét is hangoztatta. Mint jelezte: Közép-Európa ilyen összefogással ellen tud állni a jelenünkben meglévő megtévesztő, sátáni eszméknek. Eme összefogás alapja a hitünk erősítése, melyhez  Esterházy közbenjárását kérhetjük.

A mi jelünk a kereszt! (Fotó: Felvidék.ma)

Szólt a zarándokközpontról is. Mint fogalmazott: „Aki ellátogat Alsóbodokra, azt megérinti a kegyelem. Innen senki nem tért haza üres lélekkel és szívvel. Az ő életáldozatának kegyelme átjárja az idelátogatók lelkét, mellyel bele tudunk nézni abba a tükörbe, amit Esterházy János tart elénk az ő életével, áldozatvállalásával.”

(Felvidék.ma)