Petneházy Attila, Hrubík Béla, Régi Zsolt, Oláh Szilveszter az leleplezett emléktábla előtt (Fotó: Felvidék.ma)

A felvidéki meghurcolt katolikus papok, hívek és mons. Lénár Károly pápai káplán emlékének tiszteletére szerveztek kegyeleti megemlékezést Inám községben. A szeptember 19-ei ünnepi alkalmon Isten Szolgája gróf Esterházy János, felvidéki magyar mártírpolitikus emléktáblájának leleplezésére is sor került.

„Olyan alkalom gyűjtött össze bennünket, ami a felvidéki magyarok számára kötelesség, megemlékezni azon papokról, lelki vezetőről, akik hitük megvallásáért, tevékenységükért üldöztetést szenvedtek” – kezdte az ünnepi szentmise főcelebránsa, Balga Zoltán atya, a prágai magyar hívek lelki vezetője.

Balga Zoltán a kegyeleti megemlékezés főcelebránsa (Fotó: Felvidék.ma)

Mint hozzátette: sajnos a vallási üldöztetés nem csupán a múlt emléke, korunkban is különböző nyomásnak vannak kitéve egyes lelkiatyák.

„Valamennyien szolgálattevők vagyunk, valamennyien várományosai vagyunk a próbatételeknek, ám várományosai vagyunk a feltámadásnak is”

– folytatta az ünnepi szentmise főcelebránsa.

A meghurcolt katolikus papokkal kapcsolatban Balga Zoltán kifejtette: az istentelen politikai rendszerben önmagukat háttérbe szorítva tudtak harcolni magáért az eszméért. A lelki vezetők helytállása a mai fiatal generációnak is üzenetértékű. „Mindannyian felelősséggel tartozunk azért, hogy az ősök hagyatékát tovább vigyük. Mindannak, amiért Lénárt atya küzdött, nekünk, fiatal papoknak kell a továbbvivőinek lenni” – jelezte prédikációjában. Az igazság elérését és az igazság fényre derítését nekünk is vállalnunk kell – fogalmazott végezetül a prágai magyar hívek lelki vezetője.

Régi Zsolt, Inám polgármestere (Fotó: Felvidék.ma)

Az ünnepi szentmise után Régi Zsolt, Inám polgármestere ünnepi köszöntőjében elmondta: a község emléktábla avatásával csatlakozott az Esterházy János-emlékévhez.

„Kicsit magunkénak érezzük Esterházy Jánost, hiszen életútja találkozott Lénár Károly atya életútjával, együtt raboskodtak a mírovi börtönben. A nemzetük, hitük, elveik iránti hűségükért, kitartásukért hurcolták meg mindkettőjüket” – szögezte le a falu első embere.

Mind hozzátette: erkölcsi kötelesség megemlékezni a felvidéki magyar bátrakról, akikre méltán lehetünk büszkék.

A magyar kormány üdvözletét Petneházy Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri biztosa tolmácsolta az emlékező közösségnek.

Petneházy Attila kormánybiztos (Fotó: Felvidék.ma)

Megjegyezte: Esterházy János és Lénár Károly példát mutattak az alázatból.

Az összetartozást hangsúlyozva felidézte Esterházy János egyik gondolatát, miszerint minden magyar felelős minden magyarért. Az idézetre reflektálva elmondta: Esterházy és Károly atya ezt maximálisan megtették.

Az emléktábla leleplezése előtt dr. Molnár Imre Esterházy-kutató osztotta meg gondolatait. Felidézte a szombati alsóbodoki Esterházy-megemlékezést. Esterházy és Lénár atya vértanúként itt élnek a szívünkben, a nemzeti önazonosságunk alappilléreként szolgálnak – hangsúlyozta a megemlékezésen.

Molnár Imre Esterházy-kutató (Fotó: Felvidék.ma)

Néhány pontban összefoglalta Esterházy fejlődési útvonalát, amelyet életében bejárt. Esterházy gondolkodása több tekintetben megelőzte korát, szemlélete napjainkban is példát ad.

„Esterházy hite hatalmas dimenziókat jelent számunkra. A hazaszeretet és a hit olyan örökség, melyhez közösségként felelősséggel tartozunk” – hangsúlyozta az inámi templomkertben a térségből származó ismert Esterházy-kutató.

Hozzátette: kisebbségi politikai gondolatai napjainkban is vezérfonalként szolgálhatnának a Kárpát-medencében.

Felelevenítette Lénár atya és Esterházy gróf közös börtönéveit. A tiltott hitgyakorlás módozatait, a közös imádkozásokat. Idézte Lénár Károly szavait, miszerint Esterházy János járó tabernákulum volt a börtön foglyai között. „Lénár atya Esterházyról szól, ám nekünk üzen, hiszen járó tabernákulumként kellene élnünk a világban” – summázta gondolatait Molnár Imre.

Az inámi templom parkja adott otthont a megemlékezésnek (Fotó: Felvidék.ma)

A köszöntők után következett a templom temető felőli oldalán elhelyezett emléktábla leleplezése. Az emléktábla magába foglalja Oláh Szilveszter szobrászművész Esterházyt ábrázoló bronz reliefjét. Az esemény és az emléktábla-állítás a magyar kormány nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával valósult meg, majd az emlékező közösség az emlékezés és a tisztelet virágait helyezte el a községi temetőben nyugvó mons. Lénár Károly sírhelyén.

Az ünnepi alkalom Tolcsvay László és Tolcsvay Béla Magyar mise című rockoratóriumának bemutatójával ért végett.

A Magyar mise rockoratórium előadása Inámban (Fotó: Felvidék.ma)

Az Ipoly menti települések sorra emlékeznek meg a felvidék mártírpolitikusról. Nagycsalomján és Ipolynyéken már korábban állítottak emlékművet Esterházy tiszteletére. A közeljövőben Ipolyfödémesen és más nagykürtösi járásbeli községekben állítanak emléktáblát Isten szolgája tiszteletére.

(Felvidék.ma)