Dušan Havrila ödvözli a jelenlevőket (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

Az orosz–ukrán háború kirobbanása miatt a kassai Malom utcai evangélikus templomban március 1-én kedden ökumenikus összejövetelre került sor. A vendéglátó PaeDr. Dušan Havrila PhD. evangélikus lelkész imádkozott a békéért és nyugalomért. A később elhangzott imák tárgya is ez volt. Segítségért esedeztek Istenhez, mert az emberi segély nem elegendő.

A rendezvényen részt vettek római és görögkatolikusok, reformátusok, baptiskák, az Apostoli Egyház, a Cseh Testvéregyház, a Csehszlovák Huszita Egyház képviselői ugyanúgy mint a Teológiai Karé.

Nem a létszám a döntő (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

Bibliai idézetek hangzottak el. Csak a fő üzenetre korlátozom az idézeteket.  Az Ótestamentumból Káin történetét olvasták fel. A gyilkosság után az Úr kijelentette: „Mit tettél? Testvéred kiontott vére kiállt hozzám a földről.” (4., 10b.)

Részlet hangzott el a 34. zsoltárból is:

„Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt! Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat.” (15-16.)

Az Újtestamentumból Pál efezusiakhoz írott levelének intelmét hallgathattuk: Krisztus „a mi békességünk…, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést…” (2., 14.) János evangéliumából szintén megszívlelendő gondolatok hangzottak el: „Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért.” (15., 13-14.) Mons. prof. ThDr. Ing. Anton Konečný PhD. szintén a fegyverek elhallgatása mellett tört lándzsát hozzászólásában.

Lucia Garbuľová (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

Majd imák következtek. Lucia Garbuľová főpolgármester-helyettes fejtette ki a város véleményét. Az ároni áldás után („Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!”) ismét evangélikus ének következett. „A béke hercege győzni fog…”

Végezetül adakozásra szólították fel a jelenlevőket, mert anyagiak nélkül segíteni lehetetlen.

Az ároni áldás (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

Sajnos kevesen jöttek el. Egy maroknyi kisebbség tartja fontosnak az imát, pedig anélkül az életünk csonka marad. Úgy látszik, az Úristent kevesen tartják Mindenhatónak, azért elsősorban nem hozzá fordulnak. Furcsa módon a sajtó sem tartotta fontosnak, hogy beszámoljon erről az eseményről.

(Balassa Zoltán/Felvidék.ma)