Fotó: Pixabay

Imádkozva 2022. április 2-án és április 3-án, sok testvéremmel együtt, édes anyanyelvünk kötelékében.

Földön-égen szülessen újra a béke

Isten nem a háború véres Istene,

Ő maga a béke!

Szentháromság Istenünk Fiában

a Világ Megváltója,

uni- és multiverzumok Ura,

rendezője és a rend őrizője –

nem katolikus, nem református, nem lutheránus,

 nem is pünkösdi, baptista

vagy szabadegyházas, nem „higyis” és nem „szólás”,

nem golgotás és nem éjféli kiáltásos,

nem BSZ-es és nem betániás,

nem unitárius és nem „presbi”,

de mindezen hitközösségekben,

sőt Igéivel jegyzett ősi hitközségekben,

s minden nevű felekezetben azért hullnak

Elébe boldogan térdre,

 lélekzsámolyokra, nemzedékről-nemzedékre,

 mert Őbelőle sarjadtak picinyke hitmagvak,

íveltek kupola-magasba hitek és áldások,

számolatlan más akolból csak az Ő szavára indultak

boldogítani, hitet lobbantani,

célt és életértelmet továbbadni,

 nemzetet és kultúrát alkotmányozni,

hímezni, szőni szerelem-gazdagon,

 mert az Ő egyetlen felekezete

a földi-égi béke Lélek egyháza,

örök teste pneumatikus csoda,

már e földön az Ő végtelen Országa,

melynek csak kezdete van,

és soha nem lesz vége.

Boldog vagyok Uram,

hogy Testedben,

a láthatatlan egyházban

Lelkeddel adtál helyet számolatlan lélekseregben

nekem is,

elrendelted, fenntartottad, míg világra jöttem,

anyám méhétől őrizted a kijelölt helyet,

s kezed vezetett oda,

elhívásod ismertette fel

helyem és rendeltetésem –

ezért benedictus, gloria, halleluja,

mennyei karok égi harmóniája

zengje tele az étert Veled,

 meg szívem belső szobáját.

Neved mindenek felett,

 Örök Bárány,

Kinek soha többé nem hull már vére,

Aki nem a háborúk istensége.

Szelíd erőd világokat alkot

és dönt össze,

mert nem erővel, nem hatalommal

hanem a Lélek erejével szállsz trónra,

milliárdnyi emberszív trónjára,

most és a jövendőben,

s szólsz.

Egyetlen szavad: legyen vége! –

Földön-égen szülessen újra a béke.

Ó, mond ki Urunk boldogító parancsodat

végre: Legyen Béke!

 Feltűnik akkor majd halhatatlanul

húsvéti ajkad eirénéje…

Legszebb honi szavunk halk zenéje:

béke, béke, béke.

(Békefy Lajos/Felvidék.ma)