A Komáromi Imanapokat Lénár Károly atya vezette és szervezte haláláig, 2006-tól pedig a Pázmaneum Társulás a Jópásztor Alapítvánnyal és a Komáromi Római Katolikus Plébániával karöltve szervezi meg.

„Mint a Pázmaneum Társulás elnöke, az imanap egyik főszervezője, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, lelkiatyának, kispapnak, ministránsnak, zarándoknak, cserkésznek, lovagnak, a Marianum diákjainak, a Mária Légió tagjainak, az egészségügyi szolgálatnak, karnagyoknak, sekrestyéseknek, akik eljöttek a Szent András-bazilikába, hogy közösen imádkozzunk magyar főpásztorért és magyar papi, szerzetesi hivatásokért és Cirill atyáért is!” – írta Karaffa Attila.

Lénár Károly atya szavai ma is aktuálisak:
„A keresztet pedig mindig a bátor papok tartották – mondta. – Most is ilyen bátor papokra van szükség, akik össze tudnak fogni. A fő helyen ülőknek, a vezetőknek, legyenek azok egyházi vagy világi vezetők, egyet kellene tudatosítaniuk: aki első akar lenni, az kösse fel a kendőt, és szolgáljon. Hiszen Jézus sem azért jött közénk, hogy őt szolgálják, hanem hogy ő szolgáljon.”

Az ünnepi főpapi szentmisét Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök celebrálta, akit Kiss Róbert, a Nagyszombati Egyházmegye magyar híveinek püspöki helynöke üdvözölt.

Fotók: Uher Hajnalka

(Felvidék.ma)