Pálmai Árpád zenei áhítata az ipolysági katolikus templomban (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Jelképes Kárpát-medencei zarándoklaton vehettek részt mindazok, akik jelen voltak Pálmai Árpád egyházzenész, karnagy, előadóművész áhítatán az ipolysági római katolikus templomban. A Szűz Mária mennybemenetele templom megtelt hívőkkel, hitük erősítésére érkezettekkel a november 19-ei zenei szolgálaton.

„Tiszták, hősök, szentek, erről szól a zenész imádságunk” – fogalmazott rövid köszöntőjében Pálmai Árpád. Mint hozzátette:

mindannyian zarándokok vagyunk, zarándok mivoltunkban nagyban hasonlítunk egymásra a földi pályafutásunk alatt. Mindannyiunknak fontos küldetése van az ideiglenes földi tartózkodásunk során – jegyezte meg.

Az egyházzenei áhítat magját a magyar szentekről szóló éneke, valamint az egyes jeles zarándokhelyekhez kötődő dallamok adták. Ezzel kapcsolatban megjegyezte: a magyar haza számos magyar szentet adott az elmúlt évszázadokban. Olyan tetteket hajtottak végre, amelyekre máig méltón emlékezünk – folytatta.

Rövid köszöntő (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A vasárnap délutáni alkalom egyedi lelki út volt a magyar történelem, a magyar szentek és zarándokhelyeink között. Mindennek az alapja a közös hitünk – szögezte le bevezetőjében az előadó.

Az egyházzenei áhítaton Szent Istvánról, Szent Lászlóról szóló énekek, Mária-énekek mellett lélekben elbarangoltak a jelenlévők Csíksomlyóra, betértek Gyulafehérvárra, majd Czestochowába zarándokoltak el. Felcsendül az ősi székely himnusz, illetve a régi magyar himnusz is.

Pálmai Árpád az egyházzenei áhítatában énekszóval, orgonával és régi hangszerekkel arról tesz tanúbizonyságot, hogy a zene, és különösképpen az éneklés milyen csodálatos, Istentől kapott kincs az ember számára.

Megtelt a templom a dicsőítő alkalom során (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Imádságaival a magyar zenetörténet több mint ezeréves kincsestárából válogat közös istendicséretre várva a hallgatóságot.

A közös zenei utazáson Szűz Mária közbenjárását kéri nemzetünkre, hazánkra,  településünkre, illetve a közösségeinkre.

A zenei szolgálat során ősi himnuszok, reneszánsz és barokk énekek, népdalok csendültek fel. Üde színfoltja volt a neves költőink  (Petőfi Sándor, Juhász Gyula) megzenésített verseinek tolmácsolása.

Az előadóművész a Felvidék.ma kérdésére elmondta:  a csíkszomlyói zarándoklat során már több alkalommal találkozott ipolysági zarándokokkal, a zarándokvonaton közösen tették meg az odavezető utat. A Felvidéken még kevés helyen tett zenei szolgálatot. Esztergomiként Párkány környékén tartott hasonló alkalmakat Isten dicsőségére.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Pálmai Árpád Esztergomban született. Alapfokú zenei tanulmányait az esztergomi zeneiskolában végezte. Zeneakadémiai tanulmányai után egykori iskolájába, az Esztergomi Ferences Gimnáziumba tér vissza tanítani. Az énekoktatás mellett 17 évig az intézmény zenei együtteseinek vezetője, jelenleg is a Ferences templom orgonistája. 2010 óta az Esztergomi Hittudományi Főiskola énektanára. 2014 óta Budapesten is oktat, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán tanuló központi szeminaristák tanára. 2021 óta az Esztergomi Zeneiskola szolfézstanára, 2023 őszétől énektanára is.

Kamaraművészként több énekegyüttesnek is alapító tagja, rangos kamaraegyüttesek énekese. Szívügyének tekinti a magyar zenetörténet kincseinek kutatását, ápolását, és minél szélesebb körben való megismertetését. Több nemzetközi egyházi esemény zenei vezetője.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Jelentős nemzetközi zarándoklatok zenei vezetőjeként is ismert. Hosszú évek óta vesz részt karnagyként, orgonistaként a csíksomlyói, illetve a czestochowai zarándoklaton. Mint vallja:

a zene Isten egyik legszebb ajándéka az ember számára, bennünk rejlő kincs, szüntelen istenkeresésünk eszköze.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)