A mirovi börtönben elhunyt gróf Esterházy János hamvait halála után csak hat évtizeddel helyezhették örök nyugalomra. A 2017-es esemény óta már számos szlovákiai és magyarországi településen idézték fel alakját és imádkoztak boldoggá avatásáért.

Örvendetes tény, hogy Isten szolgája, Esterházy János földi maradványait befogadó alsóbodoki sírjánál egyre több nemzet fiai róják le kegyeletüket és alkotnak közösséget a boldoggá avatásáért folytatott imádságban. Hasonlóképp történt ez az elmúlt esztendőben is, melynek utolsó hónapjában, Szent Miklós napján, hálát adva a 2023-as év kegyelmeiért az év utolsó szerdai (fogadalmi) szentmiséjét Vladimír Paulíny atya, Esterházy János szülőhelyének, Nyitraújlaknak a plébánosa celebrálta a zarándokközpontban összegyűlt szlovák és magyar hívek számára.

A karácsonyi ünnepek előtt pedig egy Nógrád vármegyével testvértelepülési kapcsolatot ápoló calabriai olasz küldöttség tette tiszteletét az Esterházy János sírja feletti kápolnában, akikhez a Csallóközben lelkipásztori szolgálatot teljesítő Angyalos Boldogasszony szerzetesrend tagjai is csatlakoztak. A küldöttséget az Esterházy János Zarándokközpont igazgatója, Csámpai Ottó fogadta. A kegyhely megtekintése után, a Szent Kereszt felmagasztalása kápolnában olasz–magyar szentmisére került sor, melynek főcelebránsa, az Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatása ügyét évek óta odaadóan szolgáló Marti József bujáki esperesplébános volt.

Marti atya a szentmise kapcsán elmondta, hogy a vele „koncelebráló atyák az Angyalos Boldogasszony szerzetesrend tagjai voltak, akik eleve több nemzetet képviseltek. Vezetőjük, Amrogio Canavesi magyar és olasz nyelvű szentbeszédet is tartott, hiszen a nápolyi érsekséghez tartozó calabriai olasz küldöttség három fővel volt jelen ezen a szentmisén. Különösen fontos Nápoly és Alsóbodok kapcsolata, hiszen a korábbi nápolyi bíboros érsek közeli kapcsolatban, mondhatni rokoni kapcsolatban állt az Esterházy családdal.”

Filippo Capellupo és Angyalos Boldogasszony szerzetesei Alsóbodokon

Az olasz Calabria régió és Nógrád vármegye testvérkapcsolata 25 éves múltra tekint vissza, így a szentmisén jelen volt a térség külkapcsolatait ápoló diplomatája, Filippo Capellupo úr is, aki meghatott szavakkal mondott köszönetet az alsóbodoki zarándokközpontban való találkozóért, majd elmondta:

 „Nagyon fontos volt számomra is, hogy megismerhettem Isten szolgája Esterházy János életét és boldoggá avatási folyamatát is, hiszen a gróf kommunista diktatúra elől menekülő lánya Pugliaba ment férjhez, ahogy az én édesanyám is idevaló. Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Csehország mellett így Olaszország is érintett Esterházy János boldoggá avatásának ügyében. Tudjuk jól, hogy mit jelent egy ilyen eljárás, ezért ezt a tőlünk telhető módon segítjük, maximálisan támogatjuk.”

Filippo Capellupo úr a jelenlegi nápolyi érsek munkatársaként évtizedeken keresztül foglalkozott a nehéz sorsú fiatalok segítésével, s ugyanígy vállalta fel a négy esztendeje megindult boldoggá avatási kezdeményezés támogatását is. Az olasz csatlakozási szándékot támogatva elkészült az Esterházy János életét és mártírhalálát összefoglaló „A mi jelünk a Kereszt” című kiadvány olasz nyelvű változata is.

A 2024-es év első szerdai szentmiséjén az alsóbodoki Szent Kereszt felmagasztalása kápolnában a nyitrai egyházmegye magyar hívekért felelős püspöki helynöke, Ďurčo Zoltán esperes nyitotta meg a zarándokközpont idei lelki évadját.

Az általa bemutatott szentmisében így az új esztendőt reménnyel és bizalommal, Isten határtalan szeretetének és irgalmának szemlélésében kezdhettük meg. Ďurčo Zoltán atya a zarándokközpont lelki vezetője, s a központ ez alkalomra összegyűlt fenntartói és vezetői reményüket fejezték ki, hogy a 2019. március 25-e óta fogadalmi hagyománnyá vált első szerdai szentmisék folytatódnak. Így folyamatos lehetőség adódik arra, hogy az országhatárral elválasztott hívek együtt imádkozzanak Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásának és a népek kiengesztelődésének szándékáért. A mai világban, amikor Esterházy János szavai szerint „fel kell készülnünk a viszonyok súlyosbodására”, egy lélekkel kell kérnünk a Jóisten segítségét és Isten szolgája közbenjárását háborgó világunk jövőjéért és az áldott békéért. Az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont Szent Kereszt felmagasztalása kápolnájába hónapról hónapra várjuk azon lelkiatyák érkezését, akik készek e célra bemutatni a legszentebb áldozatot.

Az alsóbodoki első szerdai szentmisékbe távolabbi vidékeken élő hívek is bekapcsolódhatnak, hisz a zarándokközpont Facebook-oldala online közvetítésben élőben teszi közkinccsé a miseáldozat bemutatását.

Bujáki zarándokok népviseletben Esterházy sírjánál

Ezen a téren ki kell emelnünk az Ipoly mente vidékét, melynek hívő népe példaadó módon csatlakozott a zarándokközpont első szerdai szentmiséinek kezdeményezéséhez. Az Arttéka Egyesület támogató tevékenységével ezen a vidéken a szentmiséket harmadik éve stafétaszerűen mindig más-más település temploma és hívő közössége fogadja be azokkal a zarándokokkal, akik az anyaországból és a felvidéki településekről érkeznek a közös imára.

Ezek a találkozások mintegy élő visszhangját adják annak a mély szeretetnek, amellyel a felvidéki mártír politikus viszonyult szülőföldjéhez és az itt élő emberekhez, akikért kész volt életét is feláldozni. Az ő példáját szem előtt tartva, ez a stafétaként vándorló zarándokszentmise-folyamat lehetőséget ad Isten szolgája életszentségének elmélyültebb megismerésére és arra, hogy mi is megnyíljunk a szívünk ajtaján kopogtató Krisztusnak, s vele együtt forduljunk szükséget szenvedő testvéreink felé.

Az idei első Ipoly menti zarándokszentmisét 2024. január 3-án a palásti templomban mutatta be Vagyóczky József cserhátsurányi nyugalmazott plébános és Gyönyör László palásti plébános. Hálás köszönetünket fejezzük ki Gyönyör plébános atyának és a  szervezőknek, akiknek köszönhetően a palásti templomban oly sokan együtt lehettünk ezen az estén.

A helyi plébániaközösség hívei mellett zarándokok érkeztek az Ipoly túlpartjáról, Érsekvadkertről, Terényből, Cserháthalápról és Balassagyarmatról, illetve a környező felvidéki településekről, többek között Lukanényéről, Apátújfaluból, Ipolyságról. Sokan csatlakoztak hozzánk az idei újévköszöntő Medve-kúti zarándoklat résztvevői közül Ipolyfödémesről és Tesmagról is. A szentmisén közreműködtek Csábi István előadóművész és Híves István klarinétművész. Köszönjük a palástiaknak, hogy ebben a lelkületben osztozva együtt indíthattuk az új esztendőt gyönyörű templomukban.

Földessy László előadó

Imában tovább éltetve ezt a lelki közösséget és szándékait továbbra is várjuk a csatlakozókat az Isten szolgája Esterházy János Imaszövetséghez. Az esterhazyima@gmail.com címen lehet csatlakozni a pontos név és e-mail- vagy postai elérhetőség megadásával. A szervezők a csatlakozók részére megküldik a boldoggá avatási imát is tartalmazó tagságigazoló lapot és a továbbiakban erre a címre továbbítják az Isten szolgája Esterházy Jánossal kapcsolatos tájékoztató anyagokat, értesítőket. KÖSZÖNJÜK! Sok kegyelmet és áldást kívánunk az új évben kedves mindnyájuknak!

Külön köszönetünket fejezzük ki a palásti képes beszámolót készítő Kordics Gergelynek és Péter Józsefnek.

(Dávid Zsuzsanna/Felvidék.ma)