A Csemadok Perbetei Alapszervezete vezetősége (Fotó: Varga Tibor)

Az évzáró gyűlés Lacza Anikó szavalatával indult, majd Török Sarolta, az alapszervezet vezetőségi tagja nyitotta meg, aki köszöntötte a megjelenteket, köztük Zsitva Norbert polgármestert.

A 2023-as évről az alapszervezet elnöke, Tárnok Katalin tartott beszámolót, amelyben leszögezte,

az elmúlt évben nagyon aktív volt a szervezet, az év minden hónapjára jutott feladat bőven.

Február közepén a Napraforgó Néptáncegyüttes farsangi táncházat szervezett, a magyar alapiskolában. A talpalávalót a Bellő zenekar húzta. A tánclépéseket Molnár Gábor koreográfus tanította. Sok perbetei fiatal mellett táncoltak Szentpéter, Kürt és Búcs táncosai is.  Érsekújvárban Záhorsky Elemérre emlékeztek a „Ha nem írok, ne válaszoljatok!” c. zenés emlékműsorral.

Március 15-én méltóképpen emlékeztek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről. Az emlékműsor a Petőfi-emlékév jegyében zajlott. A március végi évzáró taggyűlést követően Szomolai Tibor író bemutatta Cigányúton c. könyvét.

Áprilisban társszervezőként részt vettek a VII. Perbetei Magyar Bálon. Áprilisban meghívást kapott a Napraforgó Néptáncegyüttes Naszvadra, a tánc világnapja alkalmából szervezett fesztiválra. Május közepén megrendezésre került a XI. Perbetei Népművészeti Fesztivál, amelyen vendégcsoportok is megjelentek Bényből, Naszvadról, Ógyalláról,  Szentpéterről, mellettük fellépett a helyi alapiskola tanulója, Uzsák Lara, az Árvalányhaj Népdalkör és a Napraforgó Néptáncegyüttes is. A fesztivál kiemelt vendége az Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes volt Nagyidáról. A rendezvény minden fellépője részére a turai Zagyva Banda húzta a talpalávalót.

Balról: Tárnok Katalin, a szervezet elnöke és a legidősebb, vagy jubiláló tagok (Fotó: Varga Tibor)

Június 4-én társszervezőként vettek részt a trianoni békediktátum aláírásának 103. évfordulójára rendezett megemlékezésen.

Ugyanezen a napon néptáncosaik ellátogattak Komáromba, hogy a Klapka téren eltáncolják a nemzeti összetartozás táncát több száz néptáncossal együtt.

Júniusban egy megtisztelő meghívásnak tettek eleget Párkányba, ahol a Csemadok Érsekújvári Területi Választmánya által rendezett dal- és táncünnepélyen léphettek fel.

A XIX. Falunapok alkalmából csoportjaik aktívan kivették részüket a kultúrműsorból. A Csemadok bekapcsolódott a gulyásfőző versenybe is. Júliusban második alkalommal vettek részt egy sporteseményen, az Andódon megrendezett Csemi Focin az Érsekújvári Csemadok szervezésében.

A nyár folyamán Kolozsnémán a Komáromi Járási Dal- és Táncünnepélyen szerepelt a Napraforgó Néptáncegyüttes. A nyáron ellátogattak testvérfalujukba, Pincehelyre, valamint Szárazdra, a falunapokra.

Az alapszervezet tavaly négy alkalommal szervezett látogatásokat a Komáromi Jókai Színházba, ahol a Csemadok-bérletes előadásokat tekinthették meg. Augusztusban a Csemadok Perbetei Alapszervezete szervezésében Szent István király és az államalapítás ünnepét együtt ünnepelték.  Szeptember 2-án Kürtre látogattak el, mivel az ottani falunapon szerepelt a Napraforgó Néptáncegyüttes, majd Szentpéteren lépett fel, a Régiónk szépségei és hagyományai c. rendezvényen.

Október 6-án megemlékeztek az Aradi vértanúkról, majd a perbetei szüreti vigadalmon vettek részt. December 3-án részt vettek a perbetei karácsonyi vásáron. Az Árvalányhaj Népdalkör karácsonyi dalokkal tette ünnepélyesebbé a hangulatot. Advent 3. vasárnapján elérkezett a tavalyi év utolsó és egyben leghangulatosabb alkalma. Néptáncegyüttesünk minden csoportja egy színvonalas műsor keretében bemutatta az egész évben tanultakat, valamint a karácsonyi ünnepkör szokásait, hagyományait. A Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. Ennek köszönhetően rendelkezünk laptoppal és kivetítővel, s vásároltunk egy rendezvénysátrat is.

Az idei évvel kapcsolatban az elnök elmondta: „Január sajnos egy szomorú történéssel kezdődött. 91 éves korában elhunyt a perbetei Héger Károly. A Csemadok megalakulásakor fiatalként sokat tett a szervezetért, majd egész életét a magyar kultúra megerősítésének szentelte, különösen figyelt a gyermekek, fiatalok nevelésére. Nevéhez fűződik a Duna Menti Tavasz elindítása, szervezése, amelyen a perbetei gyermekek is többször részt vettek. Ebben az évben már megvalósítottuk az első tervezett rendezvényünket, a Farsangi Táncházat. Meghívott vendégként a csókakői Barkócaberkenye Néptáncegyüttes ifjúsági csoportja mutatkozott be. A táncházban együtt táncoltak a perbetei Napraforgó, a garamkövesdi Boróka, az ógyallai Bellő táncosai és Perbetéről és környékről a népzenét, táncot kedvelő óvodások, iskolások, szülők. A talpalávalót a budapesti Balogh Brigitta és zenekara húzta. Az idei farsangi táncház vendége volt Visegrádi József, a Bánhida Baráti Kör Egyesület vezetője. Ezzel az egyesülettel szeretnénk a jövőben is együttműködni.

Zsitva Norbert polgármester (Fotó: Varga Tibor)

Március 7-én Brath Tibor vezetésével az Árvalányhaj Népdalkör lépett fel az érsekújvári Csemadok-házban a Szeretünk Csemadok című rendezvényen. Március 9-én pedig sor került a Csemadok megalakulásának 75. évfordulója tiszteletére szervezett országos ünnepségre, melyre a Napraforgó Néptáncegyüttes felnőtt csoportját hívták meg. Szervezetünk hagyományosan megemlékezik nemzeti ünnepeinkről és emléknapjainkról. Más falvakból érkező felkéréseknek is igyekszünk eleget tenni. Továbbra is részt veszünk a helyi néprajzi gyűjtemény gyarapításában, a helyi kulturális, történelmi és természeti értékek felkutatásában, dokumentálásában és népszerűsítésében. A Perbetei Értéktár tagjaként gyűjtjük és ápoljuk falunk kulturális és természeti örökségét.

Terveink közt továbbra is fontos helyen szerepel:

a Csemadok-tagokkal szorosabbra fűzni a kapcsolatot, megemlékezni a tagok életjubileumáról, valamint növelni a szervezet tagságát, megszólítani a fiatal generációt. Alapszervezetünk tagsága az utóbbi időben 37 taggal bővült. Így 318 tagból áll jelenleg a Csemadok Perbetei Alapszervezete.

Az alapszervezet teljes vezetőségnek köszönöm odaadó munkáját, hiszen magyar kultúránk, anyanyelvünk, hagyományaink ápolása, tovább örökítése megmaradásunk záloga. Azt gondolom, hogy egy programokban, tervekben, kultúrában gazdag évnek nézünk elébe. Párosuljon a kitartás akarattal és pozitív hozzáállással, mind a munkatervünk megvalósítóinál, mind azok élvezőinél.”

A Csemadok vezetősége, ahogyan azt tavaly elkezdték, szeretne megemlékezni minden évben legidősebb, vagy jubiláló tagjairól. Legidősebbjeink ebben az évben Szetei Péterné, Jakab Vilmosné, Madocsai Imre, Lacza Péter.

Az évzáró taggyűlés kultúrműsorát az Árvalányhaj Népdalkör zárta (Fotó: Varga Tibor)

A község polgármestere, Zsitva Norbert is köszöntötte az évzáró taggyűlés résztvevőit. Beszédében hangsúlyozta, a tánc két ember közötti kapcsolat, alkalmi kötelék. Kölcsönös a tisztelet, az odafigyelés. Ez teremt összhangot közöttük. A tánc sokkal több, mint egy betanult mozdulatsor. Kitartásra, türelemre, alázatosságra, emberségre tanít. Mindezen felül, a magyar néptánc nemzeti kultúránk része. A magyar nyelv az anyanyelvünk. Ezen a nyelven szólalunk meg először, ez az alapja gondolkodásmódunknak, minden tudásunknak. A néptánc is egy anyanyelv. A mozgáskultúránk, viselkedési kultúránk, emberi kapcsolataink építésének, alakításának anyanyelve. Vele szorosan összefügg a népzene és a népdal. Mindez együtt egy logikusan felépített egységet alkot. Elsősorban a gyermekekhez kell eljuttatni az anyanyelvet, őket kell megismertetni a gyökereinkkel, hogy megmaradjunk magyarnak. Ennek egyik útja, hogy egy szövetségben összefogjunk és közösséget építsünk. „Köszönöm a perbetei magyar alapiskola vezetésének, hogy ezt az értékteremtő és értékátörökítő tevékenységet kiemelten fontosnak tartja, műveli, és ilyen szellemben neveli a gyermekeinket. Köszönet illeti a Csemadok helyi szervezetének vezetőségét és minden tagját, hogy évente rendezvényeket szervez, valamint részt vesz a község által szervezett eseményeken. A falu vezetésének nevében valamennyi Csemadok-tagnak kívánok sok új élményt és töretlen kedvet a 2024-es esztendőben is” – zárta köszöntőjét a polgármester.

A kultúrműsor gazdag és szórakoztató volt. Szalkay Karolina, Uzsák Lara, Gallai Viktor, Pinke Zsófia és Zahorcsek Zoé, az alapiskola diákjai értékes előadásokat osztottak meg a jelenlévőkkel. A műsort az Árvalányhaj Népdalkör zárta.

(Miriák Ferenc/Felvidék.ma)