Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma

Június első csütörtökjén, Jézus Szentséges Szíve ünnepének előestéjén hagyományosan megszervezték a négynyelvű szentmisét, Rajka, Dunacsúny és az ausztriai Németjárfalu, azaz Deutsch Jahrndorf települések vonzáskörzetében, ahol a hármashatár-emlékmű is található. Az itt lévő kőasztal egy óra erejéig alkalmi oltárasztalként szolgált.

Az ünnepi megemlékező szentmisét szép számú hívő részvételével tartották meg este héttől hét lelkiatya jelenlétében. A szervezők közül megemlíthetjük a korábban németjárfalui, jelenleg nezsideri, azaz Neusiedl am See-i
egyházközségben működő hegyháti város, Malacka szülötte, Kožuch Gábriel
lelkiatyát. Évről évre egyike azon aktív klérikus személyiségeknek, akiknek fontos a katolikus keresztény és protestáns hívek eggyé kovácsolása, összehozása, találkozásuk megvalósítása liturgikus események keretében határok felett. Ilyen alkalom az évenként egyszer megrendezésre kerülő szabadtéri szentmise is.

Gábriel lelkiatya homíliájában hangsúlyozta az összetartás, Istenbe vetett hitünk mindenféle körülmények között történő megvallásának fontosságát, ami erőt ad nekünk a küzdelmes, nehéz időkben.

Hiszen a Jóisten sosem hagy el minket, csak mindig rá kell szegeznünk tekintetünket, nem szabad eltávolodnunk tőle.

Kifejező volt a válaszos zsoltár szövege is:

“dicsérje minden nemzet, dicsérje az Urat”.

Az igeliturgiában a hívek könyörgésének felolvasásában négy nyelven: magyarul, horvátul, szlovákul, németül hangoztak el könyörgések.

Az áldozati liturgia bemutatásában koncelebráltak többek között Prachár Jozef Marian oroszvári és Červený Marian dunacsúnyi plébánosok. Imádkoztak a világbékéért, a háború befejezéséért is, kérve a Mindenható Istent a Szűzanya, Béke Királynője közbenjárására.

A hívők közül elsősorban az ausztriai oldalról jöttek zarándokok, de többen voltak a Mosoni Esperesi Kerület zarándokai Rajkáról, Dunakilitiről, Bezenyéről, Mosonmagyaróvárról. Érkeztek gyalog, kerékpárral, autókkal, sőt még szekéren is, ahogy Červený Marian dunacsúnyi plébános is. A felvidéki részeket horvátjárfalui buzgó hívek mellett dunacsúnyiak, oroszváriak képviselték.

Szép volt, ahogy a nagyjából 250 résztvevő mindegyike a maga nyelvén imádkozta a Mennyei Atyától tanult imát, a Miatyánkot.

Az áldoztatásra először a Dunakiliti és Rajkai Templomi Kórus tagjai elénekelték a Bárka-dalt, ami egyik kedvenc éneke volt szent II. János Pál pápának. Ezt minden évben eléneklik a Boldogasszony Zarándokvonaton Csíksomlyóra több alkalommal Pálmai Árpád egyházzenész vezetésével a zarándokok.
Elimádkozták németül Martini Carlo Maria bíboros (1927-2012) imáját Európáért.
Jézus szent nevét megidézve felcsendült az “Ó, Jézus, emlékezni rád, a szívnek szent örömet ád, de minden méznél édesebb szívünkben bírni tégedet” kezdetű ének.
Az esten jelen volt Kiss Vince rajkai polgármester is.

A szabadtéri szentmise után agapé mellett kötetlen baráti beszélgetésre, ismerkedésre, egymás buzdítására, felvidítására kínálkozott lehetőség a hármashatárnál a szabad ég alatt az égboltot vörösen megvilágító, lenyugvó nap alatt sötétedésig.

Uram, irgalmazz nekünk,
Öntsd belénk szent malasztodat,
Benned minden reményünk,
Adjad hét ajándékodat,
Hogy csak Néked szolgáljunk,
S vég nélkül magasztaljunk.

Reménnyel telt szívvel tértek haza a zarándokok, hogy az ilyen és hasonló lelki programok folytatódnak a jövőben is.

Zilizi Kristóf/Felvidék.ma