{mosimage}Az önkormányzatok semmit sem tettek meg azért, hogy változzon a lakosság megítélése a korrupciót illetően – véli a Transparens International, a közélet tisztaságát felügyelő szervezet.

Szlovákiában a lakosság csaknem fele úgy érzi, hogy a helyi önkormányzatok a várost vagy a községet illető döntések meghozatalakor nem a közérdeket tartják szem előtt. Hasonló arányban a megkérdezettek közel 40 százaléka úgy véli, hogy azon a településen, ahol élnek, az önkormányzati döntések terén elterjedtnek számít a korrupció. Az önkormányzati vezetés szintjén a lakosság a korrupt viselkedésmód leggyakoribb megnyilvánulási formájának a kliensrendszert tartja, ennek jelenlétéről a megkérdezettek 51 százaléka van meggyőződve.
De nagyon gyakorinak tartják a családi és az ismerősi kapcsolatokkal való visszaélés előfordulását is, ennek gyakorlati jeleit a közvélemény-kutatásban résztvevők 42 százaléka véli látni az önkormányzatok vezetésének viselkedése terén.
A Transparens International az önkormányzati szinten fellelhető korrupció érzékeltségét felmérő adatai szerint a szlovákiai lakosok meglehetősen rossz véleménnyel vannak az önkormányzatok szabad döntéshozataláról is. Ezen a téren a megkérdezettek csaknem 40 százaléka vélekedik úgy, hogy az önkormányzati döntések meghozatalakor a helyi vállalkozóknak van a legnagyobb befolyásuk. De ugyanennyien gondolják azt is, hogy a községek, illetve a városok vezetése egy vagy több politikai párt hatására hozza meg az elsősorban őket, tehát a lakosokat érintő döntéseket, vagyis róluk, de nélkülük döntenek. Nem egyszer olyan döntéseket hoznak, amelyek ellentétesek a helyiek érdekeivel.
Az önkormányzatokkal szembeni legalacsonyabb mértékű bizalmat vagyis nem a korrupt viselkedési módot a családi kapcsolatokkal való visszaélést a szabad állások betöltésénél érzékeli a lakosság, mindjárt a második helyen szerepel a települések ingatlanok eladásával tapasztalt korrupt viselkedési mód is. Ez utóbbi terén a megkérdezettek több mint 40 százaléka vélekedik úgy, hogy a községek ingatlaneladásának hátterében a polgármester, illetve a képviselő-testületek egyes tagjainak magánérdeke áll, vagyis az ilyen tranzakciókat is a kliensrendszer irányítja.
Ennél is figyelmeztetőbb jel az, hogy a magas számarányoknak a valós hátterét a Transparens International a témára irányuló saját helyzetfelmérése is megerősíti. Kiderült ugyanis, hogy a települések ingatlanjainak eladásakor az önkormányzatok vezetése a gyakorlatban szinte nem is használja a versenytárgyalást vagy az árverés értékesítési formáját, hanem az esetek túlnyomó részében a valós ár alatt adnak túl az ingatlanon.
Az ingatlaneladásokról pedig gyakran nem is értesítik a lakosokat, illetve sok esetben a múltbeli eladásokról sem vezetnek kimutatást.
Pátria, FelvidékMa