A komáromi gyülekezetünkben a lepramisszió szolgálata 1991-ben indult el. Dr. Dobos Károly nagytiszteletű úr, a Magyarországi Lepramisszió vezetője meglátogatta gyülekezetünket, és diavetítéssel egybekapcsolt előadást tartott a lepramisszióról.

Tette azt azzal a szándékkal, hogy nálunk is elindulhasson ez a nemes szolgálat a leprás betegek megsegítésére. Az ezt megelőző időben újraalakult a Protestáns Nőegylet, melynek célkitűzései közé tartozik a lepramisszió szolgálata is. 1992-ben a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumában való regisztrálása után jogi személlyé lettünk pecséttel és bankszámlaszámmal. Az egyházi újságokban közzétett felhívásunkra sokan bekapcsolódtak ebbe az Istentől rendelt szolgálatba.
Az angliai lepramissziós központtól megkaptuk a Khatmandu-i leprakórház címét Nepálban és kb. 2 évig feléjük szolgáltunk segélycsomagjainkkal, melyeknek tartalma akkor lepedők, törülközők, kötszerek, kötött fáslik és négyzetek voltak. A lepramisszióban szolgáló testvérek száma változó, kezdetben 17-en voltak, de időskor, betegségek miatt ez a létszám csökkent 8-10 személyre. Missziói összejöveteleinket a hétfőn reggeli templomi áhítaton való részvétellel kezdjük. Majd kicsomagoljuk az adományozóktól érkezett csomagokat, melyekről pontos jegyzéket vezetünk. Az orvosoktól vagy az adományozóktól érkezett leveleket felolvasom és közösen megbeszéljük a további teendőket. A munka menete úgy van elosztva, hogy az egyik héten becsomagoljuk a küldeményeket, melyek összeállításánál igyekszünk figyelembe venni a kórházak egyéni kérelmeit. A következő héten eljönnek a vámhivatal alkalmazottai és az általuk lepecsételt csomagokat visszük a postára. Általában havonta küldünk segélycsomagokat, melyeknek átlag súlya 7,5 kg és egy szállítás alkalmával 15-20 csomagot küldünk. A misszió megalakulásától kezdve eddig 1409 segélycsomagot küldtünk el 95 szállítmányban. Minden adományt pontosan vezetünk és megköszönünk. Ezt a szolgálatot az egyik testvérünk végzi hűséggel, megragadva az alkalmat, hogy egy-egy Igeverssel vagy traktatussal buzdítsa az adományozót. Az adományozóktól érkezett sok levélből csupán egy gondolatot szeretnék megosztani önökkel, amely hűen tükrözi a velük való kapcsolatunkat: „egy csöpp örömöt küldök csomag formájában, Isten szeretete és az imádkozás köt össze bennünket” Mindig is nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy minél több ember tudatáig eljuthasson a lepramisszió küldetésének és munkájának híre. Mivel csökkenőben van az adományozók száma, amit bizonyosan a gazdasági helyzet alakulása is befolyásol, intenzívebben hallatunk és láttatunk a misszió munkájáról.
Missziónk 8 leprakórházba szolgál a betegek felé: Nepálban Khatmandu, valamint Romániában Tichilesti kórházakkal fenntartjuk a régi kapcsolatot. Az észtországi tallini doktornővel is nagyon jó a kapcsolatunk. Oroszország területén az asztraháni Leprakórház kutatóintézetét, azonkívül Krasznozavodszk, Vosztocsnoje leprakórházakat támogatjuk küldeményeinkkel. Ezek közül kiemelném a Vosztocsniji Leprakórházat. Helyzetük minden általunk kórházéhoz hasonló. Kb.850 beteggel törődnek, állandó bentlakók a teljes mozgássérültek. Ezt a szolgálatot 21 tagú egészségügyi személyzet végzi. Új kapcsolatunk Laoszban a Vientiene leprás betegek bőrgyógyászati kórháza, ahol nagyon örülnek segítségünknek. Ebben az évben kezdjük el szolgálatunkat Kazasztánba a kizilordai leprakórházba. Hisszük, hogy azt a keveset amit segíteni tudunk, Isten megszázszorozza áldásával, mert csomagjaink átvételekor a betegségtől eltorzult arcok örömtől sugároznak, és ezért a pillanatnyi örömért megéri szolgálni feléjük, mert ekkor törli le a sírás nyomait arcukról Istenünk.
Pénzadományozás módjai:
Postautalvánnyal: Reformovaný farský úrad Jókaiho 34 945 01 Komárno (A postautalvány hátoldalára ráírni:Lepramisszió)
Átutalással bankszámlára: Číslo účtu: 0026389544/0900
Tárgyi adományok: ágynemű, törlőruha, lepedő, orvosi fehérköpeny, tisztítószerek: mosópor, szappan, vatta, fogkrém, fogkefe, stb. tartós élelmiszer kötszer, injekciós tű, fecskendő, orvosi segédeszközök, házilag sima kötéssel kötött kötszer fehér „Snehurka“ pamutból
Méretei: 80cm hosszú – szélessége 24 szem
1 m hosszú – szélessége 30 szem
1,5 m hosszú – szélessége 36 szem
házilag kötött négyzetek bárminemű vastagabb maradék
fonalból sima kötéssel – mérete: 20 x 20 cm
Szívből remélem, hogy a leírt beszámolónk alapján sikerült képet adni missziónk munkájáról, melyet Isten áldott kegyelmének és vezetésének köszönhetünk.
komref