2008. június 27-29-én rendezik meg Gödöllőn “Fa ága rügyével címmel a IV. Kárpát-medencei magyar mesemondók, népzenészek és népi mesterségek őrzőinek találkozóját. 2008. március 31-ig várjuk a határon túli és magyarországi résztvevõk jelentkezését.

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, a Petőfi Sándor Művelődési Központ és a Magyar Ökoszociális Fórum Európai Kommunikációs Intézete 2008. június 27-29-én rendezi meg Gödöllőn “fa Ága Rügyével címmel a IV. Kárpát-medencei magyar mesemondók, népzenészek és népi mesterségek őrzőinek találkozóját.

Célunk, hogy felkutassuk és bemutassuk a Kárpát-medence magyar nyelvterületén még élõ magyar népmese, népzene és népi kézművesség hagyományait egy háromnapos fesztivál keretében.
Szeretnénk meghívni azokat a népmesemondókat, népi hangszerek zenészeit határainkon innen és túl, akik meséiket, zenéjüket közösségeiktõl tanulták, akiknek életéhez természetes módon
hozzátartoznak a magyar népmesék, a magyar népzene és ezt a szájhagyományos örökséget továbbadják az utánuk következõ nemzedéknek: apák fiaiknak, nagyszülõk unokáiknak. Továbbá
szeretettel várjuk azon népi kézművesek jelentkezését is, akik mesterségüket nemzedékek óta õrzik, apáról-fiúra örökítik át.
A találkozó legjobb mesemondóit, zenészeit és kézműveseit jutalmazzuk.
A résztvevõk utazási költségeihez segítséget nyújtunk, étkezést, szállást biztosítunk. 2008. március 31-ig várjuk a határon túli és magyarországi résztvevõk jelentkezését. Jelentkezni minden kategóriában mesternek (fa ágának) és tanítványainak (rügyeknek) csak együttesen lehet, önálló bemutatkozást nem áll módunkban elfogadnunk.
Jelentkezési lap és további információ: Gödöllõi Városi Könyvtár és Információs Központ 2100 Gödöllõ, Dózsa György út 8. Honlap: www.gvkik.hu
Telefon: Fülöp Attiláné: +36-28-515-280, Istók Anna:
+36-28-515-539
Szervezõk:
Gloserné Szabó Györgyi ig. – Gödöllõi Városi Könyvtár és Információs Központ, telefon: +36-28-515-280
Kovács Balázs ügyv. ig. Petõfi Sándor Művelõdési Központ Kht., telefon: +36-28-514-130
Dr. Gyõri-Nagy Sándor ig. Magyar Ökoszociális Fórum Európai Kommunikációs Intézete, telefon: +36-77-483-709
Gödöllõ Város Önkormányzata, Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány
Fõvédnök: Dr. Nánási Éva
Gödöllõ címzetes fõjegyzõje

Támogatóink: Gödöllő Város Önkormáyynzata, Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány