Bábel Balázs kalocsai érsek az alábbi nyilatkozattal köszöntötte az Esterházy János-ünnepség résztvevőit, tegnap, azaz 2008. március 8-án. Őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntöm az Esterházy János- emlékév bezárására összegyűlt megemlékezőket. Gróf Esterházy János hitvalló kiemelkedő képviselője mind a magyarságtudatnak, mind pedig a hiteles kereszténységnek. Vértanúságával bizonyított Istenszeretete és hazaszeretete a magyar történelem és az egyháztörténelem jelentős alakjává avatta őt. Egy olyan korban, amelyben fájdalmasan éljük meg a magyarság egységének hiányát és sokaknak az elkötelezett hittől való eltávolodását, mindenképpen szükség van az Esterházy Jánoshoz hasonló példaképek szemünk elé állítására és követésére.
Emlékét tisztelettel ápolva küldöm az egybegyűltekre főpásztori áldásomat.
Kalocsa, 2008. március 6.

Dr. Bábel Balázs
kalocsa-kecskeméti érsek