Bővített terjedelemben, gazdag tartalommal jelent meg az Irodalmi Szemle irodalmi folyóirat legutóbbi száma. Ötven év megélt történelmére emlékezik a lap, azokra a küzdelmekre, melyek nem egyszer a lét s nem lét határmezsgyéjére kényszerítették a folyóirat szerkesztőit.

„Az Irodalmi Szemle fél évszázaddal ezelőtti megjelenése egy történelmi folyamat szükségszerű következménye volt – írja elemző és visszaemlékező cikkében a folyóirat főszerkesztője, Fónod Zoltán. – Etikai idealizmusok helyett azt a törekvést vállalta, hogy megszűnjön a kisebbségi magyar kultúra és irodalom másodrendű helyzete…” Majd másutt így folytatja: „Ha a szellemi létezés egyetlen módja >>az önmagához való hűség és nyitottság<< (Márai Sándor), akkor a szerkesztés feladata az is, hogy nyitott legyen a jó művek előtt, függetlenül attól, hogy milyen kánonok szerint íródtak. Az elmúlt évtizedek legnagyobb hozadékának mindenekelőtt azt tekintjük, hogy a lap megőrizte több generációs jellegét, és szinte havi rendszerességgel jelennek meg ma is új nevek, fiatal, tehetséges alkotók „művei”… akiknek hamisítatlan, megmásíthatatlan szándékuk, hogy … – írók legyenek.” Emlékeznek a lap korábbi főszerkesztői, szerkesztői is, s – akárcsak egy neorealista filmben! – a múlt egy-egy emléke is megelevenedik a lap hasábjain. Aligha véletlen, hogy a folyóirat (ankét keretében) nem önmagával foglalkozik, hanem Helyünk Európában címmel a magyar kérdés gondjaival, megoldandó problémáival. Ismert irodalmárok, politikai és közéleti tényezők (Csáky Pál, Duba Gyula, Gál Sándor, Görömbei András, Lovász Attila, Pomogáts Béla) válaszoltak a lap kérdéseire.
A szépirodalmat Gál Sándor, Öllős Edit, Kopasz Katalin, Gyüre Lajos és Polgár Anikó versei, Duba Gyula regényrészlete és Szalay Zoltán novellája képviseli. Köszönti a lap a 80 éves Jakab István nyelvészt. Akár „rázósnak” is mondhatjuk Csehy Zoltán tanulmányát, aki Nekünk nyolc? címmel kellő szigorral és esetenként (a korábban megszokott nosztalgia nékül), tárgyszerűségében talán indokolt kíméletlenséggel elemzi az ötven éve megjelent „nyolcak” antológiáját. A jubileumi lapszámot Dolán György alkotásaival illusztrálták. (zsolt)

Az Irodalmi Szemle legújabb száma olvasható a folyóirat honlapján:
www.irodalmiszemle.sk