A budapesti Országos Idegennyelvű Könyvtárban október 9-én roma kulturális napot tartottak, amelynek része volt egy könyvkiállítás, egy irodalmi délután és egy filmvetítés. Szlovákiában megjelent cigány nyelvű könyveket is bemutattak.

A program az Országos Idegennyelvű Könyvtár és a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság együttműködésének eredményeként jött létre. A rendezvény romani és magyar nyelvű címe: Egység a Sokféleségben – Ismerjük meg egymást = Jekhipe ando Kaveripe – pinzharas jekhavres.
2008 – A Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve és az ENSZ Közgyűlésének határozata alapján egyben a Nyelvek Nemzetközi Éve is, amelynek célja az egyes kultúrák közötti párbeszéd elősegítésén túl a közös értékeken alapuló, a sokszínűséget tiszteletben tartó tevékeny és nyitott európaiság bemutatása. A roma kulturális nap is ennek a jegyében zajlott, ugyanakkor csatlakozott a Könyvtárak összefogása a társadalomért 2008. október 7. – 12. között zajló országos rendezvénysorozathoz is. A roma kulturális napon az anyanyelvnek kiemelt szerepe volt.
A kiállított kiadványok az Országos Idegennyelvű Könyvtár, Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, valamint a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának cigány nyelvű gyűjteményébe nyújtanak betekintést. A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma támogatásával megjelent könyveket és folyóiratokat a pozsonyi Szövetség a Közös Célokért Egyesület juttatta el a kiállítás helyszínére.

A válogatás elsődleges szempontja az anyanyelv volt. A kiállítás törzsanyagát főként lovári és beás nyelvű kiadványok képezik, amelyeket kiegészítenek a magyar, szlovák, román, német, orosz és angol nyelvű könyvek, folyóiratok. A tematikát tekintve pedig a cigány művelődés lehető legszélesebb skáláját igyekszik átfogni. Az anyanyelvű szépirodalom, műfordítás, mese, a nyelvtudomány (nyelvkönyvek, szótárak), a zene, a képzőművészet, a hagyományok, a vallás egyaránt jelen vannak.

A kiállítást megnyitotta, és a kiadványokat méltatta Mender Tiborné az Országos Idegennyelvű Könyvtár főigazgatója és Rostás-Farkas György, József Attila díjas író, a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság elnöke.

Ezután cigány és magyar nyelvű irodalmi részletek hangzottak el. A programot az Etnorom együttes fergeteges fellépése zárta.
A roma kulturális nap jelentős eseménye volt az irodalmi délután. A romani nyelv különböző Európában beszélt dialektusain hangzottak el részletek irodalmi és gyerekirodalmi alkotásokból. Az egyes témaköröket zenei betétek tagolták. A különböző dialektusok által megelevenedett nyelvi változatosság és esztétikum egyaránt élményt jelentett az előadók és a hallgatóság, a nyelvet beszélők és a kívülállók számára. A kisebbségi anyanyelveknek, így a romani nyelvnek is korlátozottak a használati lehetőségei, ezért fontos az ilyen és hasonló „nyelvhasználati alkalmak” teremtése. Az irodalmi délután ugyanakkor felhívta a figyelmet a roma irodalom kiváló alkotásaira, és alkotóira. A kulturális nap fimvetítésel zárult. A résztvevők az Olga története című, egy cigány család életét nyomon követő, szociális problémákat feltáró dokumentumfilmet tekinthettek meg.

Papp Annamária, Felvidék Ma

KÉPGALÉRIA