Zene és lélek a címe a Szíjjártó Jenőről készülő dokumentumfilmnek, mely születésének 90. évfordulóján állít emléket a zeneszerzőnek, karnagynak, népdalgyűjtőnek.

Szíjjártó Jenő a szlovák zenei élet kimagasló egyénisége volt, az ötvenes évek elejétől Pozsonyban élt és alkotott 1986-ban bekövetkezett haláláig. Gölnicbányán született 1919.július 17-én, tízgyermekes család kilencedik gyerekeként. A család eredetileg 1904-ban költözött Budapestről először Kassára, majd Gölnicbányára. A sokgyermekes munkáscsalád állandó hatalmi üldöztetés és nélkülözések közepette tengette életét. Ennek nyomát – súlyos rövidlátás – Szíjjártó Jenő élete végéig viselte. A megkapott állampolgárságnak, de főleg kitartó szorgalmának köszönhetően a pozsonyi konzervatóriumban tanult, majd ösztöndíjasként Budapesten a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerzett
oklevelet. 1951-ben a Csehszlovák Rádió zenei rendezője lett.

Rendezői munkája mellett a NÉPES karmestereként és művészeti vezetőjeként tevékenykedett. A szlovákiai Nemzetiségi Fesztiválok alkalmával a Szlovák Filharmónia Zenekarát is vezényelte. Rendezői munkája mellett a felvidéki népdalkincs gyűjtésével és feljegyzésével, továbbá zeneszerzéssel foglalkozott, kórusokat vezetett. A közel 500 dallamot tartalmazó népdalgyűjteménye a budapesti Zenetudományi Intézetben is megtalálható.

Hamar felismerte, hogy a felvidéki magyarság számára a nemzettudat megőrzésének záloga a magyar ajkú énekszó lehet. Ezért fordult figyelme a felvidéki komoly hagyományokkal bíró kórusmozgalom felé. Magas színvonalú tanfolyamokat szervezett a kórusok karnagyai számára, ezzel segítve a kórusmozgalom továbbélését. 1961-ben nagy sikerrel mutatkoztak be kórusaink
a Zselízi fesztiválon, ahol a kórusok záró számként Szíjjártó Jenő Békét akarunk kórusművét énekelték.

A Csemadok által életre hívott, máig legrangosabb szlovákiai magyar kórusfesztivál, a galántai Kodály Napok állandó zsűrielnöke volt haláláig.

Kitartó munkával segítette az Ifjú Szivek Dal-és Táncegyüttes, valamint a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkarának- ma a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa- létrejöttét. A Magyar Rádió ún. “tartós” felvételt készített a kórussal, többek között az egykori alapító Szíjjártó Jenő kórusműveiből is. Azokról a kórusművekről, melyek saját gyűjtésű népdalok felhasználásával komponált, a Magyar Rádió már több magyarországi, élvonalbeli énekkarral készített hangfelvételt.

A zeneszerző életében jelentős helyet foglalnak el a magyar költők versei által ihletett énekkari művei, valamint énekarra és zenekarra írt művei.
2005-ben életművéért megkapta a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztérium különdíját.

2008. január 22-én Budapesten a Magyar Kultúra Lovagja címet adományozták Szíjjártó Jenő szlovákiai magyar zeneszerzőnek, karnagynak.
A dokumentumfilm a Szlovák Kulturális Minisztérium támogatásával készül, ötletgazdája Csanaky Eleonóra, producere Haraszti Mária. A filmben megszólal Szíjjártó Jenő még egyetlen élő testvére,illetve testvérének néhány gyermeke, a felesége, Szíjjártó Varga Ilona. Megszólalnak azok a munkatársak, akikkel az 50-es években együtt járt néprajzi, népzenei gyűjtőutakra. A pályatársak, Ág Tibor, Béres József, Takács András, Hecht Anna, Dunajsky Géza, Jarábik Imre és sokan mások.

Szíjjártó Jenő életéről és munkásságáról hangfelvétel bőven, de filmfelvétel nem létezik. Dokumentumok, fényképek, újságcikkek és emlékezések alkotják a sokat mellőzött, a rivaldafényt kerülő,az önmagához és másokhoz is maximalista zeneszerző, karnagy, népdalgyűjtő életútját bemutató dokumentumfilmet, melyet 2009-ben, születésének 90. évfordulója tiszteletére mutatnak be.

Felvidék Ma, H.K.