A rovásírásverseny célja: megismertetni és megszerettetni a fiatalokkal ősi magyar kulturális örökségünket, a magyar rovásírást, s általa elmélyíteni a fiatalokban a magyarsághoz való tartozás erős tudatát.A verseny döntője 2009 júniusában Budapesten lesz, szervezője a Forrai Sándor Rovásíró Kör.
A felvidéki országos döntő szervezője a Palóc Társaság.

Versenyföltételek:

a) Korosztályok
A – alsó tagozatos II-III-IV. évfolyam
B – felső tagozatos V-VI. évfolyam
C – felső tagozatos VII-VIII. évfolyam
D – középiskolás IX-től fölfelé

b) Korosztályok szerinti kötelező feladatok
A – 5-5 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűsre és fordítva
– 3 sor terjedelmű rovásírásszöveg hangos olvasása
B és C – 10 – 10 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűsre és fordítva
– 3 sor terjedelmű rovásírásszöveg hangos olvasása
D – 15 – 15 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűsre és fordítva
– 3 sor terjedelmű rovásírásszöveg hangos olvasása

Továbbá:
A – B – C – D
– Írjuk, mondjuk magyarul! Közhasználatú idegen szavak magyar szavakkal történő helyettesítése
– Rovásírásemlékeink ismerete (A – 1 kép, B – 2 kép, C – 3 kép, D – 4 kép fölismerése)

c) Nem kötelező, választható feladat – botrovás (saját faragó, bicska, törülköző)
A – 50 cm kérges botra rovás, minden betű kiírva és
B – C – D – 80 cm hosszú, négy oldalára gyalult 2×2 cm széles léc, minden betű kiírva

d) Versenyszabályok
– Forrai Sándor ábécéje írásban és olvasásban, jobbról balra haladva
– a K betű használatánál csak a rombusz alakú eK fogadható el
– a feladatok megoldásához segédeszköz nem használható
– az írásbeli verseny időtartama 45 perc
– az eredmény a hibaszámtól illetve a hibátlanságtól valamint a megoldásra fordított időtől függ

e) Résztvevők
– iskolák, szakkörök, szervezetek képviseletében korosztályonként legtöbb 5 versenyző
– egyének azokról a helyekről, ahonnan nincsenek szervezetten jelentkezők
– minden szervezett csoportból egy értékelésre felkészült személyt kérünk jelölni
– igény szerint a Losonctól keletebbre jelentkezők számára díjtalan szállást és ellátást biztosítunk
– a résztvevők emléklapot és jutalmat kapnak, amelyről a meghirdető és támogatói gondoskodnak
– a budapesti döntőbe kizárólag a felvidéki országos döntőn részt vett korcsoportonkénti első három helyezett versenyző kerül, vagyis összesen 12.

f) Jelentkezési határidő: 2009. február 28. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a versenyző nevét, korosztályát, a küldő intézmény és a felkészítő nevét, elérhetőségeit (távbeszélőszám, villámlevél- és postai cím). A jelentkezőknek részletes felvilágosítást tartalmazó meghívót küldünk a verseny előtt.

g) A döntő helyszíne és időpontja: Komárom, 2009. április 30., csütörtök

Az ország minden részéből – Pozsonytól Nagykaposig –
várjuk a magyar fiatalok jelentkezését.

Mindenkinek sikeres felkészülést, a versenyen tisztes helytállást kíván a Palóc Társaság!