A Csemadok Nógrádi Területi Választmánya 2009.április 18-án tartotta területi konferenciáját.

A konferencián a járásban működő tizenkét alapszervezet küldöttei, szám szerint huszonheten vettek részt,valamint vendégként a községek polgármesterei és az MKP megyei képviselői. Az országos választmányok részéről Balog Gábor volt a konferencia vendége.
Az elnök Koronczi Ferenc és Galcsík Károly titkár beszámolójából megtudtuk hogy jelenleg csak tizenkét alapszervezet működik az egy-két éve még működő tizenhét helyett, ezek igen aktív tevékenységet folytatnak. Vannak olyan járási és helyi rendezvények, amelyeket már évek óta megszerveznek. A járásiak közül ilyen például az Ipolymenti Népművészeti Fesztivál, felváltva Ragyolcon vagy Vilkén, a Palóc Népművészeti Tábor, a Megzenésített Versek Országos Fesztiválja Füleken. Az alapszervezetek részéről például Losoncon a Kármán Napok és a Zengjen a dal – énekkarok területi találkozója, Füleken az Örvendezzünk karácsonyi ünnepváró műsor, Fülekkovácsiban a Mocsáry Napok. Ezenkívül még sok rendezvény zajlik , helytörténeti előadások, könyvbemutatók stb. A konferencián nemcsak az elmúlt három év rendezvényeiről esett szó, hanem a jövőről is. A küldöttek megegyeztek abban, hogy azokban a községekben, ahol megvan a lehetőség, segíteni kell az alapszervezet újraindítását, valamint, hogy fiatalítani kell a tagságot. Mivel a vidék szórványosodik, főleg Losonc és környéke, ezért nagy jelentősége van az összefogásnak az alapszervezetek között, valamint a kapcsolattartásnak a működő polgári társulásokkal. A jó és folyamatos munka egyik feltétele az állandó helyiség, emiatt nagy jelentősége van a Magyar Közösségi Házaknak. Ezen házak folyamatos működése érdekében pedig elő kell teremteni a szükséges anyagi eszközöket. Szó esett a pályázatokról is, melyek nélkül a felsorolt rendezvényeket nem lehetne megvalósítani. A konferencia résztvevői ötletekkel gazdagodva térhettek haza, hogy folytassák a magyar közösségért vállalt munkájukat.

Felvidék Ma, SM.