Az idei évben is megrendezésre kerül a Jókai-napok kísérő rendezvényeként a Kaszás Attila Versmondó Fesztivál, amely lehetőséget biztosít, hogy az alapiskolák és középiskolák tanulói összemérjék tehetségüket. A rendezvény szervezői a Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Komárom városa, a művelődési központ és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége.

A tavaly elindított, Kaszás Attila emlékének szentelt versmondó fesztivál célja ráirányítani a figyelmet e három költőóriás életművére. Idén Radnóti Miklós költeményeiből kell egy verset választaniuk a nevezőknek, ezzel kapcsolódva a költő 100. születésnapja alkalmából meghirdetett emlékévhez.

A versenyt két kategóriában hirdetik meg:

I. kategória: az alapiskolák 5-9. osztályos tanulói, valamint nyolcosztályos gimnáziumok 1-4. évfolyamos tanulói számára

II. kategória: középiskolák 1-4. osztályos tanulói számára
A versmondók két költeménnyel készülnek: egy kötelezően választott Radnóti-verssel, plusz egy tetszés szerinti verssel.

A verseny védnökei: Bastrnák Tibor, Komárom polgármestere, a Kaszás család képviseletében Csiba Júlia. A bírálóbizottság tagjainak neves budapesti színművészeket, Kaszás Attila pályatársait kérték fel. A versenyzőket elért eredményeik alapján a zsűri minősítő sávokba (arany, ezüst, bronz) sorolja. A legjobbakat különdíjjal jutalmazza.

A jelentkezés határideje: 2009. április 15. A jelentkezési lap letölthető: az SZMPSZ honlapjáról: www.szmpsz.sk. A jelentkezési lapokat a következő levélcímre vagy e-mail címre kell elküldeni: Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű AIapiskola, 945 01 Komárno, Ul. mieru 2. E-mail: zsul-mierukn@gmail.com

Felvidék Ma, szmpsz.sk, VZS