Rendkívül gyorsan változó világunkban a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának is alkalmazkodnia kell az olvasói igényekhez, ezt szolgálja a megújult honlap (www.mtak.hu) – hangsúlyozta Náray-Szabó Gábor akadémikus, az MTAK főigazgatója a honlap sajtóbemutatóján. Rámutatott, hogy a papír a jövőben sem veszíti el a jelentőségét, ez továbbra is a legbiztonságosabb adathordozó, de egyre többen az anyagokat a számítógép képernyőjén szeretnék elérni. Ezt a fajta sokoldalúságot és a kényelmet, amelyet a digitalizáció jelent, az Akadémiai Könyvtárnak is garantálnia kell.
Az 1826-ban alapított könyvtár egy évtizede digitalizálja folyamatosan felbecsülhetetlen értékű könyv- és kéziratállományát. Most érkezett el a pillanat, hogy a 2007-ben elfogadott ötéves stratégiai tervnek megfelelően ezeknek a projekteknek egységes keretet adó honlapja megújuljon. A munka 1,4 millió forintba kerül, az összeg egy részét az Akadémiai Könyvtár saját forrásaiból, a többit pedig pályázatok útján kívánja biztosítani – mondta el a tájékoztatón Téglási Ágnes, a könyvtár főigazgató-helyettese.
Mint kiemelte, sok új funkcióval gyarapodik a honlap, amely révén egyre többet szeretnének kommunikálni az olvasókkal, kérve például a beszerzésekre vonatkozó javaslatokat. A fejlesztés további szakaszában indul el a könyvtár munkatársai által szerkesztett blog, amely a könyvtári kutatások mesterfogásaiba kívánja bevezetni az olvasót, s a gyűjtemény kevésbé ismert dokumentumaira hívja fel a figyelmet. Megteremtik a jövőben annak a lehetőségét is, hogy az olvasók távoli eléréssel hosszabbíthassák meg lejárt kölcsönzéseiket.
Téglási Ágnes kitért az MTAK Bolyai János honlapjára, amelynek az ad különös aktualitást, hogy a könyvtár az idén az Appendix „alappéldányát” felterjesztette az UNESCO Világemlékezet-listájára. A kis kötet, amelyet Bolyai János 1831-es marosvásárhelyi tartózkodása idején nyomtattak ki, több szempontból is egyedi: a szerző munkapéldánya volt, amelyet magával vitt következő állomáshelyére, Lembergbe. A nyomtatványt jegyzetekkel látta el, címlaptervet készített hozzá, a tételeket magyarázó ábrákat pedig sajátkezű tollrajzban mellékelte. Bolyai korszakalkotó művének nem maradt fenn kézirata, így ez a kötet tekinthető az Appendix alappéldányának.
A megújult honlap kapcsán szó esett az MTAK új szolgáltatásáról, a több ezer digitalizált dokumentumot tartalmazó repozitoriumról is, a REAL-ról (http://real.mtak.hu), amelynek anyaga szabadon és ingyenesen tölthető le.
Makara Gábor professzor, a hazai alapkutatásokat évi 5 milliárd forintból finanszírozó Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) elnöke arról beszélt, hogy az adófizetők pénzéből támogatott kutatások eredményeit a tudósok „lelkesedésük és naivitásuk” okán ingyen adják át közlésre a folyóiratoknak, amelyek extraprofitot termelnek. A tudományos folyóiratokban közölt cikkek elérési költségei viszont jelentős mértékben akadályozzák a kutatást. E gyakorlatnak vethetnek részben véget a repozitóriumok.
Az Akadémiai Könyvtár az OTKA felkérésére állított fel repozitóriumot az OTKA-támogatással létrejött tudományos eredmények – cikkek és kutatási jelentések – tárolására. Magyarországon már működik néhány repozitórium, egyes tudományágak területén pedig rendelkezésre állnak jól bevezetett nemzetközi repozitóriumok is.
Az MTAK hat kutatóintézettel összefogva 2494 képpel, az anyag 10 százalékával csatlakozik az Országos Széchenyi Könyvtár irányításával létrejövő Magyar Digitális Képkönyvtárhoz.
„Gyűjteményünk nagyon szerteágazó, természetfotóktól csillagászati felvételekig és talajtani térképekig minden megtalálható benne, ahogy a nagyon régi kiadású könyvek, kéziratok másolatai, Stein Aurél-fotók. Nagyon sok olyasmi, ami megvolt más rendszerzésben, most együtt válik elérhetővé” – ecsetelte az Akadémiai Könyvtár hozzájárulását a projekthez Téglási Ágnes.

Felvidék Ma, MTI, jag