Megjelent a Trianoni Szemle, a Trianon Kutatóintézet folyóirata, 2009. július-szeptemberi száma.

A folyóirat több felvidéki író tollából is közöl írásokat, Duray Miklós A (cseh-)szlovákiai magyarok 1944-1949 között címmel írt tanulmányt, Popély Gyula történész A csehek és az első világháború témájában értekezik.
Andrásfalvy Bertalan Történelmünk és Trianon tanulmánya azt vitatja, hogyan látták a magyar történelmet és a magyarokat a szlovákok, szerbek és románok.
Részlet olvasható Eduard Benešnek, még az I. világháború idején írt, a Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot munkájából.
Még egy felvidéki vonatkozású témával találkozik az olvasó a lapban, Fábián Gyula, Elfelejtett magyarok című munkájában Jócsik Lajosról ír, aki a Sarló mozgalom tagjai volt, majd 1946-ban a magyar kormány részéről a lakosságcserét felügyelő kormánybiztossá nevezték ki.

Felvidék Ma