Bakos István, a Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriumának titkára köszönetét fejezte ki a Katolikus Rádiónak a Bethlen-díj átadási ünnepségéről készített és közvetített műsoráért: A Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma december 9-én tartotta Budapesten a 2009. évi díjak átadási ünnepségét, ahol köszöntötték a kuratórium új elnökét, Lezsák Sándort is. A Katolikus Rádió az átadáskor készített felvételt december 12-én, szombaton reggel közvetítette.
„A Magyar Katolikus Rádió a Bethlen Gábor Alapítvány díjátadó ünnepségéről ragyogó összeállítás készített”, nyilatkozta portálunknak Bakos István, a kuratórium titkára. „Szabó Csilla szerkesztő nagyon jó érzékkel válogatta meg az interjúalanyokat, akikkel igenjó anyagokat készített, amivel kiegészítette, illetve -a Teleki Pál érdemérmes kitüntetettek esetében- pótolta a laudációkat. A nagyszerűen megszerkesztett, kitűnő műsor visszaadja e csodálatos est hangulatát, amit, a Magyar Katolikus Rádiónak és munkatársainak hála, bármikor fölidézhető örök emlék marad mindannyiunk számára. Oly szépen megcsinálta ezt a műsort a Katolikus Rádió ifjú csapata, Nickl János műsorvezetését is ideértve, hogy sokan, akik meghallgatták, örömmel jeleztek vissza nekem is. Ez azért is fontos, mert a Bethlen Gábor Alapítványt fennállása óta diszkriminálja a honi média. Hála Istennek, hogy van egy Katolikus Rádiónk, amely nem ezt teszi!“
Bakos István rendezvényfelelősként mind maga, mind a kuratórium, mind a szereplők illetve támogatóink és híveink elismerését és köszönetét fejezte ki mindazoknak akik a műsor készítésében részt vettek.
Az ünnepségre Budapesten az URÁNIA Nemzeti Filmszínház Dísztermében került sor. Az ünnepségen bemutatták Csontos János: Együtt és külön. Kilencek húsz év múlva című, 50 perces filmjét, a kitüntetett költők verseikből olvastak fel és üdvözölték a Bethlen Alapítvány Kuratóriumának új elnökét: Lezsák Sándort.
Az ünnepség elején, Bakos István ügyvezető bevezetője után, Bíró Zoltán kurátor kapott szót, aki bejelentette, hogy Csoóri Sándor és Kodály Zoltánné alapítók; elfogadva Bakos István Kuratóriumi elnök 2007 decemberi lemondását és a Kuratórium javaslatát, az Alapítvány elnökéül kinevezték Lezsák Sándort.
Lezsák Sándor a kezdet-kezdetétől 1980-tól, aktívan részt vett az Alapítvány munkájában, a titkárságnak tagja, vidéki felelőse volt. Későbbi közéleti szerepvállalása alatt is hű maradt a Bethlen Gábor Alapítvány szellemiségéhez. 2001-ben Bethlen Gábor-díjjal, 2009 november végén, a 60. születésnapján pedig Teleki Pál Érdeméremmel tüntették ki. Bíró Zoltán megköszönte Bakos István eddigi munkáját, aki nemcsak kezdeményezője, hanem folyamatos ösztönzője volt az Alapítvány működésének előbb kurátorként, majd az elmúlt évtizedben a kuratórium elnökeként is.
Belefáradt, belebetegedett az Alapítványt sújtó folyamatos diszkriminációba, s az elnöki posztról lemondott, de a kuratórium tagjaként a jövőben is köztük munkálkodik. Megköszönte, hogy Lezsák Sándor – átérezve az Alapítvány vezetői válságát – elvállalta, s Bakos Istvántól átveszi a Kuratórium elnöki posztját. Közölte, hogy az Alapítók, Lezsák Sándor mellett a Kuratóriumba még két új tagot neveztek ki: Dr. Béres Józsefet és Bartos Mónikát, akiket bemutatott az ünneplő közönségnek. Ezt követően Lezsák Sándor rövid programbeszédében a folytatás és a megújhodás reményében köszöntötte a Bethlen Gábor Alapítvány híveit és támogatóit.

A Bethlen Gábor Alapítvány ez évi kitüntetettjei az Elérhetetlen föld c. antológia kilenc szerzője, a könyv megjelenése negyvenedik évfordulója alkalmából.
BETHLEN GÁBOR-díjat kaptak: (az érmet Péterffy László készítette) az Elérhetetlen föld c. antológia költői; a KILENCEK: Győri László, Kiss Benedek, Konczek József, Kovács István, Mezey Katalin, Oláh János, Péntek (Molnár) Imre, Rózsa Endre (1941-1995), Utassy József; akiket Vasy Géza, a Magyar Írószövetség elnöke méltatott.
MÁRTON ÁRON-emlékéremmel kitüntetett: (Szervátiusz Tibor alkotása) az Aracs délvidéki magyar folyóirat (laudállta: Hódi Sándor, Ada).
TAMÁSI ÁRON-díjas: (az érmet Tőrös Gábor készítette) Kubik Anna színművész, (laudállta: Blaskó Péter).
TELEKI PÁL- érdemérem kitüntetést kaptak: (Rieger Tibor alkotása)
Dr. Béres József biokémikus, Balassa Zoltán történész (Kassa), Nagy András grafikus, Lezsák Sándor (kitüntetését 60. születésnapján átadták).

Felvidék Ma, pog