November 5-én a Kassai Polgári Klub (KPK) szervezésében, az SzK Kulturális Minisztériumának támogatásával, 17 órai kezdettel a Mészáros utcai Nemzeti Kisebbségek Klubjában Kozsár Zsuzsanna író és publicista mutatott be néhány írást készülő novelláskötetéből, melynek témája a férfi és nő kapcsolata az irodalomban.
Ebből az alkalomból három, különböző stílusú írást olvasott föl. Csala Kornélia, a KPK elnöke, aki az irodalmi est szervezője volt, a következőket nyilatkozta: „Hozzám legközelebb – a jelenlegi hangulatom alapján – a rövid lírikus eszmefuttatások állnak de nem jelentettek kisebb élményt a dallamos, szinte versszerű, néha ráolvasásnak ható írásai sem. Nagyon érdekesek a görög irodalom alapján írt, de mai témákká átdolgozott filozofikus novellák. Kár, hogy a körülmények úgy alakultak, hogy csak kevesen részesülhettünk ebben a szép élményben. Akik jelen voltunk, és ismerjük az írónő eddigi munkáit, örömmel nyugtáztuk fejlődését. Otthonos beszélgetés keretei között elemeztük az írásokat és várjuk, hogy mielőbb kezünkbe vehessük legújabb könyvét.”

Kozsár Zsuzsanna Kassán született 1970-ben. Szülővárosában járt magyar általános iskolába és gimnáziumba. Az érettségi után a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett magyar illetve szlovák nyelv és irodalom szakon diplomát (1993). Szlovákiai magyar gyermekirodalomból doktorált Nyitrán. Kis ideig a kassai magyar gimnáziumban tanított, majd az eperjesi módszertani központban helyezkedett el. 2005 márciusától az Új Szó Kassa-vidéki tudósítója. Három gyermekét egyedül neveli. Őt kötete jelent meg, a Harminchárom apokrif c. novelláskötete nívódíjat kapott, és felkerült az Országos Széchényi Könyvtár digitalizált könyvei közé is. Számos antológiában is szerepel. Több hazai és külföldi díj tulajdonosa.

Balassa Zoltán – Fotó: Csala András
Felvidék Ma