A négynyelvű táblát a kassai Löffler Béla Múzeum (LBM) kezdeményezte és a mester egykori kassai szülőházán (Szent László, ma Kmeť u. 34) leplezték le, ahol 1988-ig élt. A kerámiából készült emléktáblát a lengyel származású Zbigniew Nišponský–Gut kassai szobrász készítette, melyet Löffler egyik munkája ihletett meg. Felirata szerint „szobrászművész/ Löffler Béla/ ebben a házban élt és alkotott”.

A táblaavatásra április 16-án, pénteken 13 órakor került sor. Egykori tisztelői és barátai, de érdeklődők is eljöttek a földszintes szecessziós házhoz, ahol Löffler kívánsága szerint, ma műhely működik. A család is képviseltette magát dr. Petőváriné Sélley Zsuzsanna, matematika-fizika szakos általános iskolai tanár személyében, aki Miskolcon él.
Miután Gazdag József, az LBM igazgatója két nyelven üdvözölte a megjelenteket és kitért a Múzeum sanyarú helyzetére, Mgr. Ľubomír Grega, az Óváros polgármestere tartott rövid beszédet. Méltatta Löfflert, aki városát szerette és tett is érte.


Gazdag József, Lubomír Grega és Zbigniew Nisponský Gut a megnyitón

E házban számtalan művész fordult meg, mint Megyessy Ferenc is.
Löffler Béla (1906-1990) közismert személyisége volt a városnak. Egyszer egyik osztálytársa megkérdezte, meg tudna-e őt mintázni agyagból. Megpróbálta és ezután a szobrászat egész életén át elkísérte. A szovjet hadifogságban is könnyítést jelentett számára, hogy szobrászkodhatot. Szinte minden anyaggal kísérletezett. Úgy a porcelánnal, mint az ólommal, agyaggal, fával, elefántcsonttal, borostyánnal vagy kővel. Ha egy új kődarabot kapott, akkor nem aludt, mert annyira izgatott lett, hogy mit tud belőle kihozni.


A megkoszorúzott emléktábla

Köztéri szobrai ugyan a kötelező szocialista-realista stílust tükrözik, ám többi munkáját ez a kényszer szerencsénkre nem érintette. Művelt, világlátott ember volt. Egyszer a következőket nyilatkozta: „…tudom, nem vagyok zseni, és a világ nagyon szegény lenne, ha csak Löffler-szobrok lennének benne. Milyen lenne a rét, ha csak margaréták virítanának rajta?!”
Az Erzsébet utcán lévő múzeumában az érdeklődő bármikor betérhet, hogy megcsodálja munkáit és nem mindennapi gyűjteményét.

Felvidék Ma, Balassa Zoltán


A közönség