Az HSBC szerdán közzétett elemzése szerint a közép-európai hármak, Csehország, Lengyelország és Magyarország gazdasága van leginkább kitéve az euróövezeti adósságválságnak. Az HSBC szerdán publikált elemzésében azt vizsgálta, hogy a közép- és kelet európai hármak, vagyis Csehország, Lengyelország és Magyarország, valamint Oroszország és Törökország közül melyik ország gazdaságát veszélyezteti leginkább az euróövezeti adósságválság.
Miután Nyugat-Európa pénzügyi, tőkepiaci és kereskedelmi kapcsolatai a vizsgált országok közül a közép-európai hármakkal a legszorosabb, az HSBC elemzői arra következtettek, hogy ezek azok a gazdaságok, amelyek a leginkább veszélyeztetettek, illetve amelyeknek a legnagyobb a kitettsége az eurózónában jelentkező problémáknak.
A szakemberek ugyanakkor azt találták, hogy a feltörekvő hármak gazdasága jelenleg stabilabb alapokon nyugszik, mint nyugati társaiké. Ezt az bizonyítja, hogy a globális kockázatvállalási hajlam csökkenése következtében világszerte csökkenő részvényárfolyamok esése némileg kevésbé volt fájdalmas Közép-Európában, mint az eurózónában. Az egyelőre egészségesebbnek tűnő piaci fundamentumok azonban kevés védelmet nyújtanak a közép-európai országoknak, különösen, ha a nyugat-európai adósságválság komolyabbra fordul – olvasható az HSBC elemzésében.
Oroszország és Törökország gazdasági kapcsolatai szintén szorosak Nyugat-Európával, ám ezen gazdaságok a közép-európai hármaknál zártabbak, belső keresletük jóval nagyobb hajtóereje gazdasági növekedésüknek. Hasonlóan lehet egyébként fogalmazni Lengyelország kapcsán, Csehország és Magyarország viszonylatában – írja a tanulmány. A lengyel belső kereslet lényegesen nagyobb a csehnél vagy a magyarnál.
Mindebből az következik, hogy egy nyugat-európai gazdasági válság leginkább a közép-európai hármakat (közülük is Csehországot és Magyarországot) viselné meg a vizsgált országok közül. Oroszország és Törökország tőkepiaci és kereskedelmi kapcsolatai révén szintén érezné a válság hatását.
Az HSBC elemzői szerint a vizsgált országok közül Oroszország tekinthető a leginkább ellenállónak egy Nyugat-Európából kiinduló válságnak, miután az Európába irányuló orosz export legnagyobb hányada nyersanyag, például földgáz és olaj. Ezen termékek keresletének jövedelemrugalmassága pedig jóval alacsonyabb, mint más áruké – magyarul, egy válság nemigen befolyásolja az nagyrészt energiahordozókból álló orosz exporttermékek iránti keresletet.
NG, Felvidék Ma