A Csemadok Országos Tanácsa, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága, Csemadok Pozsony Városi Választmánya, a Csemadok Pozsony – óvárosi és ligetfalui Alapszervezete, valamint a  Liszt Ferenc Társaság a XXIV. Városi Kultúrális Napok keretén belül november 13-án Pozsonyban a társaság fennállásának 20. évfordulója és az Erkel-év alkalmából ünnepi konferenciát és hangversenyt rendez.

Az alábbiakban Csehi Ágota köszöntőjét tesszük közzé a 20 éves Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságának kerek évfordulója kapcsán.

Húsz évvel ezelőtt, pontosan 1990 novemberében alakult meg Pozsonyban a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága és immár két évtizede működik sikeresen Dr. Duka – Zólyomi Emese elnökletével, önfeláldozó munkájával, kitartó irányításával.
A társaság a Csemadok keretében működik. Fő feladatai: szemináriumok, szimpóziumok, konferenciák szervezése; országos zenei fesztiválok és kulturális rendezvények támogatása és szervezése, szakmai programok propagációja, kapcsolattartás hazai és külföldi intézményekkel és társulásokkal. Célja és küldetése: hozzájárulni a kórusmozgalom és a zenekultúra terjesztéséhez Szlovákiában, valamint népszerűsíteni azon kiemelkedő magyar zenei személyiségek művészetét és zenei üzenetét, akik élete és alkotómunkássága Szlovákia egyes régióihoz, helységeihez kötődött. E célt követve vált a társaság megalakulása óta napjainkig, tehát 1990 és 2010 között összességében 28 országos, ill. nemzetközi részvételű zenei rendezvény szervezőjévé, rendezőjévé vagy társrendezőjévé. Ezek között említjük mindenekelőtt a Csengő Énekszó – gyermek- és ifjúsági kórusok országos találkozójának hét évfolyamát (a tizennégyből), a Bartók Béla Zenei Találkozó öt évfolyamát, a 2006-ban Pozsonyban megrendezett Hommage à Bartók konferenciát és emlékhangversenyt, valamint a Kadosa Pál Zongoraverseny kilenc évfolyamát. E rendezvényeken kívül a társaság egyben a galántai Kodály Napok –szlovákiai magyar felnőtt énekkarok országos fesztiválja hat évfolyamának (az eddigi tizennégyből) a társszervezőjeként is közreműködött. Ezek a rendezvények szinte állandó rendszerességgel kerülnek megrendezésre, így Szlovákiában mára már hagyományőrzővé váltak.
A kerek jubileum kiváló lehetőséget kínál az elmúlt húsz év távlatából értékelni, elemezni, mérlegelni. Mérlegelni szakmai, szervezői, művészi, kulturális, társadalmi, zeneművelődési és emberi szempontból egyaránt. Természetes következtetéssel merül fel a kérdés, milyen jelentőséggel bír az eddigi önfeláldozó, kitartó, fáradtságos munka? Összevetve az adatokat, eredményeket minőségi és mennyiségi szempontból egyaránt egyértelműen pozitív választ kapunk.
A társaság az 1990 és 2010 közötti időszakban három új, önálló projekt, ill. rendezvény alkotója, rendezője volt. Első ilyen a Léván, Kadosa szülővárosában megrendezésre kerülő országos szintű Kadosa Pál Zongoraverseny. Az 1990 – 2009 között megvalósult eddigi kilenc évfolyam lefolyása alatt összességében 322 fiatal zongorista mutatkozott be mindenekelőtt Szlovákia déli és keleti, kisebb arányban középszlovákiai régióiból. Az eredményes résztvevők az értékes díjakon kívül erkölcsi jutalomban is részesültek. Ez meghívásokban nyilatkozott meg különböző hazai és külföldi zenei, kulturális intézményekbe és rendezvényekre a szereplés, ill. a bemutatkozás lehetőségével. Ilyen méltóságteljes fellépési lehetőséget biztosított többek között a Bartók Béla Zenei Találkozó keretén belül rendezett Fiatal Tehetségek Pódiuma hangversenyek Ipolyságon, Losoncon, Rimaszombatban, valamint a Hommage à Bartók rendezvény keretén belül megtartott emlékhangverseny a pozsonyi Mirbach Palota festői környezetében (2006). A verseny legsikeresebb résztvevői, győztesei és abszolút győztesei Ábrahám Mariann tanárnő és a Kadosa Zongoraverseny szinte állandó zsűritagjának, ill. elnökének jóvoltából megtisztelő meghívást kaptak a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián és a Bartók Emlékmúzeumban tartott nemzetközi részvételű ifjúsági hangversenyekre (pld. 1994, 1996, 2003). A versenyzők értékelésén és jutalmazásán kívül viszont a pedagógusok is részesültek erkölcsi elismerésben. A zsűri tagjai nem kis figyelmet szenteltek a felkészítő tanárok odaadó és elhivatott munkájának. Ennek eredményeként az egyes évfolyamokon a legeredményesebb tanároknak oklevelet ajándékoztak a zsűri dícséretével, valamint 2009-ben a komáromi MAI-nak különdíjat ítéltek oda a legtöbb felkészített diákért. A Kadosa Zongoraverseny legkiemelkedőbb vonása mégis a verseny „internacionális“ küldetésében rejlik. A Szlovákiából származó európai formátumú magyar zeneszerző, művész és pedagógus – Kadosa Pál – munkásságát, zenei üzenetét tolmácsolja a hazai közönségnek és a zene segítségével fiatal tehetséges zenészeket, pedagógusokat, zeneszerető generációkat hoz közelebb egymáshoz identitás, hovatartozás és nemzetiségi hovatartozástól függetlenül.
Színesebb, sokrétűbb programszerkezettel rendelkezik a Kodály Napok tizennégy évfolyama Galántán 1969 és 2009 között és a Bartók Béla Zenei Találkozó, amelynek ezidáig öt évfolyama valósult meg Szlovákia egyes városaiban – Komárom (1991), Ipolyság két alkalommal (1994, 2001), Losonc (1994), Rimaszombat (2006). A rendezvények helyszínei közös nevezőt képviselve összefüggésben állnak Kodály Zoltán és Bartók Béla a mai Szlovákia területéhez kapcsolódó életével és alkotómunkásságával. A többnapos rendezvények célja és küldetése népszerűsíteni a két zenész-személyiség művészi, zenetudományi és zenepedagógiai üzenetét a szlovákiai közönség lehető legszélesebb rétegeinek. Mindezt különböző hangversenyek, versenyek, vetélkedők, konferenciák, szimpóziumok, kiállítások formájában, bevonva a fiatal tehetségeket, pedagógusokat, zenetudósokat, kórusokat, amatőr és hivatásos zenészeket egyaránt. Az eddig megvalósult évfolyamok pozitív visszhangnak, látogatottságnak örvendenek, amely az elismerés legkimutathatóbb formája, hálánkat és köszönetünket kifejezve egyben minden kedves szervezőnek, résztvevőnek, szereplőnek, kompetens személynek. Mindez vonatkozik a társaság egyszeri alkalommal, Pozsonyban megrendezett emléknapjára is, a Hommage à Bartók konferenciára és a Mirbach Palotában megtartott emlékhangversenyre Bartók Béla születésének 125. évfordulója előtt tisztelegve.
Zenenevelői szempontból minden bizonnyal a Csengő Énekszó ifjúsági kórustalálkozót szükséges kiemelni. Ez a rendezvény, amely az 1969-es Kodály Napok első évfolyamán önállósult és helyezte székhelyét Érsekújvárba, 1971-től segíti a hazai gyermek és ifjúsági kórusok ügyét, fejlődését, színvonalát. A Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága a kórustalálkozó 9. évfolyamán csatlakozott a szervezők soraiba, mitöbb vette át a főszervezői szerepet, ezzel is támogatva a kezdő kórusok fejlődését, népszerűsítését, bemutatkozási és konfrontációs lehetőségét. A fesztivál a dokumentált adatok alapján a mai napig nagy népszerűségnek örvend és nem veszített aktualitásából. Nem mellőzendő a minőség mutatója sem, amelyet a legmagasabb minősítési fokozatokba sorolt (arany sáv a zsűri dicséretével és arany sáv) kórusok száma bizonyítja. Szintén nem elhanyagolandó az a tény, hogy a zsűri tagjainak köszönhetően ezek a „közös éneklést“ művelő fiatalok időnként kivételesen értékes és felejthetetlen szereplésekre kapnak meghívást, hazai és magyarországi rendezvényekre, versenyekre, fesztiválokra.
Végezetül, minden pozitív és negatív szempont, tapasztalat, eredmény mérlegelése alapján örömmel konstatálhatjuk, hogy a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságának húsz éves működése eredményesnek és értékesnek bizonyult. Két évtized lefolyása alatt kiemelkedő értékeket és nem mindennapi élményeket közvetített, nyújtott a hazai közönségnek. Mindezek mellett lehetőséget biztosított a hazai professzionális és amatőr zenészek táborának olyan elismert szakemberekkel találkozni, mint pld. Szokolay Sándor Kossuth díjas zeneszerző, Szokolay Balázs, Ábrahám Mariann, Sylvia Čápová Vízváryová zongoraművészek, Vass Lajos, Sapszon Ferenc, Hartyány Judit karmesterek, Radics Éva zenetanár, Vikárius László Bartók-kutató, Fodor András költő és még sorolhatnánk a rendezvényeken vendégeskedő és közreműködő kiemelkedő művészek, tanárok sorát. A társaság kulturális, művészi, zenei, zenepedagógiai rendezvényeivel jelentős mértékben befolyásolta és befolyásolja a szlovákiai, ill. szlovákiai magyar zenei és kulturális élet fejlődését, sikeres rendezvényeivel bejegyezte magát a hazailag és nemzetközileg egyaránt elismert intézmények, társulások soraiba.
A 20 éves jubileum alkalmából (is) tisztelettel köszöntünk minden kedves „zenebarátot“ és őszinte köszönetünket, tiszteletünket fejezzük ki minden kedves résztvevőnek, versenyzőnek, pedagógusnak önfeláldozó munkájáért, a versenyeken és fesztiválokon értékelő zsűritagok szakmai értékeléséért, a támogatók anyagi és erkölcsi segítségéért és nem utolsó sorban minden szervező eddigi sikeres, kitartó és áldozatos munkájáért. A társaság küldetése egyben őszinte vágya is, azaz népszerűsíteni Szlovákiában a 20. századi zenei élet legjelentősebb magyar személyiségeinek művészi és zenepedagógiai üzenetét. Ezzel is ápolva kivételes zenei örökségünket és egyben követve Kodály Zoltán és Bartók Béla eszméjét: „Kerüljenek ezek a művek oda, ahova szánva voltak, az emberek szívébe!“ és „Legyen a zene mindenkié!“

Csehi Ágota

Az ünnepi konferencia és hangverseny programja:

9.00 – 10.00 Prezentáció

10.00 Ünnepi megnyitó
A. F. Doppler: Fantasie Pastorale Hongroise op. 26
Fuvola: Bakos Anita, a nyitrai Konstantín Egyetem Zenei Tanszékének doktorandusza
Zongora: Csehi Ágota, a nyitrai Konstantín Egyetem Zenei Tanszékének docense

Köszöntő. Múlt, jelen, jövő
Dr. Duka – Zólyomi Emese, a társaság elnökének köszöntője és bevezető előadása

10.30 A társaság rendezvényei, eredményei – A Kadosa Pál Zongoraverseny, a Bartók Béla Zenei Találkozó
és a Hommage à Bartók konferencia és emlékhangverseny küldetése
Dr. Csehi Ágota, a nyitrai Konstantín Egyetem Zenei Tanszékének docense

11.00 A Kodály Napok – a szlovákiai magyar felnőtt énekkarok országos fesztiválja
Mgr. art. Józsa Mónika, a nyitrai Konstantín Egyetem Elementarisztika Tanszékének pedagógusa

11.20 A Csengő Énekszó – a szlovákiai magyar gyermek- és ifjúsági kórusok országos találkozója
Stirber Lajos, a komáromi Béke utcai MTNY AI nyugdíjazott tanára

Szünet

Erkel Ferencre emlékezünk, születésének 200. évfordulója alkalmából

12.00 Erkel Ferenc és kora
Sziklaváry Károly, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Kar, Ének-zene Tanszékének tanára

12.45 Erkel és Pozsony
A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának filmje

13.30 Ebéd

15.00 A Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságának ünnepi közgyűlése

17.00 Ünnepi hangverseny a pozsonyi Ferences – templomban
Előadók: Szabó Imre orgonaművész és a Concordia Vegyeskar

Műsor

Beliczay Gyula: F- dúr mise op. 50, részek: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei
Előadja: A komáromi Concordia Vegyeskar
Vezényel: Stubendek István
Közreműködik: Cziglényi László orgonaművész

Johann Sebastian Bach (1685-1750): G – dúr prelúdium és fúga, BWV 541
“Nun komm´ der Heiden Heiland” korálelőjáték, BWV 659
a – moll prelúdium és fúga, BWV 543
Liszt Ferenc (1811-1886): B-A-C-H prelúdium és fúga
Előadja: Szabó Imre orgonaművész

A rendezvény a Szlovák Köztársaság Kultúrális Minisztériumának támogatásával valósul meg. A műsorváltozás jogát fenntartják a rendezők. A belépés díjmentes.

Felvidék Ma