A Magyar Koalíció Pártja aggályosnak tartja a kisebbségi kultúrák támogatására szánt ez évi 4 millió euró elosztását. Szigeti László „a pályázatok meghirdetésének elodázását” emlegeti azt a látszatot keltve, mintha a kormányhivatal Nemzeti Kisebbségi Főosztálya lenne felelős a kisebbségi kultúrák támogatási pályázatának megkésett kiírásáért.


Látszat és vádaskodások helyett nézzük a tényeket.
Tény, hogy az elosztást még nem tarthatják aggályosnak, mivel a támogatást még nem osztotta el senki. Tény, hogy a pályázati kiírás a szokásosnál valóban később jelenhetett csak meg, ennek azonban rajtunk kívül álló okai vannak. Tény az is, hogy mielőtt meghirdethettük volna a pályázatokat, a parlamentnek el kellett fogadnia a kormányhivatal hatáskörébe tartozó támogatások megítélését szabályozó törvényt. Mivel erre csak decemberben került sor, csak ezután tudtuk megalkotni az idevágó rendeletet, megtalálni az egyes pályázatokat elbíráló bizottságok tagjait, majd megalkotni és közzétenni magát a pályázati felhívást.
A kormányváltás és a kormányzati szervek hatásköreinek átalakítása miatt ezt korábban nem tudtuk megtenni. Ugyanezen okoknak köszönhetően azonban a korábbi nem egész 3,5 milló euró helyett idén 4 milllió áll a kisebbségek rendelkezésére.
Ezek a tények.
„Meggyőződésünk, hogy a pályázatokat elbíráló bizottság tagjai nem lehetnek szinte kizárólag Híd érdekeltségű és Híd szimpatizáns személyek” – írja Szigeti László. Ezzel a véleményével tökéletesen egyetértek. A bizottságok tagjainak valóban nem pártszimpátiák, hanem szakértelem alapján kell dolgozniuk. Azon nem tudtunk változtatni, hogy a törvényből kifolyólag a kormányhivatal alkalmazottainak is részt kell venniük a bizottságok munkájában. Arra sem volt mód, hogy a pályázókhoz közel álló személyek kerüljenek a bizottságokba.
Ha Szigeti úr kétségbe vonja valamelyik bizottsági tag szakértelmét, arra kell kérem, konkrétan nevezze meg, kire gondol. Meggyőződésem, hogy a legtöbb bizottsági tag kikérné magának, ha klientelizmussal és protekcionizmussal vádolná őt bárki is, ahogy ezt Szigeti László sugallja.
Egyetértünk azzal, hogy az objektív és igazságos elbírálás feltételeinek megteremtése Rudolf Chmel kormányalelnök és hivatalának feladata. Megteszünk mindent ennek teljesítése érdekében. Bízunk benne, hogy az MKP is hasonlóan fog eljárni azon kisebbségi támogatások esetében, amelyek elosztására ráhatása van.
A nemzetiségi kultúrákra szánt pénzek igazságos elosztását nemcsak Szigeti László szorgalmazza, hanem mi is. Vele és az MKP-val ellentétben azonban nekünk felelősségünk is, hogy minél több pályázó legyen elégedett.

Juhász László,
a kormányhivatal Nemzeti Kisebbségi Főosztályának vezérigazgatója

Felvidék Ma
{iarelatednews articleid=”26653″}
{iarelatednews articleid=”26656″}{iarelatednews articleid=”26653″}