29194

Június 23-án nyílt meg pozsonyi és Pőstyény-i helyszínekkel a Szobor és objektum – XVI. című nemzetközi szoborkiállítás, mely nagyszabású nyári kulturális eseménysorozat augusztus végéig várja az értőközönséget, mely 13 ország és 162 alkotó részvételével került megrendezésre.

Számunkra külön megtisztelő esemény az, hogy Magyarország EU elnökségének szlovákiai kulturális progr amjai keretében megrendezett, Kortárs magyar szobrászat c. kiállítás szlovák szervezői külön figyelmet, s exluzív jelenési lehetőséget biztosítottak a pozsonyi Művészetek Házában magyar szobrászaink alkotásainak. Azon kívül, hogy számos kiállítóterem adott otthont az alkotásoknak, kültéri  helyszíneken is kiállítottak szobrokat.
Pozsonyban a Hviezdoslav-téren, s az Óváros több történelmi helyszínén is találhatók nemzetközi hírű szobrászoktól alkotások. Pöstyényben, a Fürdő-szigeten pénteken nyitották meg azt a kültéri szoborkiállítást, ahol nemcsak a fürdővendégek tekinthetik meg a cseh-, magyar-,bolgár-, holland-, amerikai képzőművészek monumentális alkotásait.
Pozsonyban a csütörtöki megnyitó-maraton délután egy órakor kezdődött el a Bolgár Kulturális Intézetben, ahol Stanislav Pamukciev, Emil Popov és Ivan Russev mesterien kidolgozott szobrait lálhatták a tárlatnyitón résztvevők.
Két órakor a Galéria K adott helyet Peter Roller szobrászművész kísérletező szellemben megalkotott objektumainak a bemutatására.
Három órakor a Lengyel Kulturális Intézetben nyílt kamara-kiállítás. Kamil Kuskowski, európa-hírű lengyel szobrászművész gondolkodásra késztető alkotásai örvendeztették meg az értőközönséget.
Négy órakor az Osztrák Kulturális Fórum védnöksége alatt az Egyetemi Könyvtár nemrég felújított épületének exkluzív kiálltótermében nyílt meg Andrea Maria Krenn és Eduard Tauss ismert osztrák szobrászok tárlata.
Öt órakor nyílt meg a Művészetek Házának hatalmas kiállítótermeiben a Kortárs magyar szobrászat című, nagyszabású kiállítás – Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének védnöksége alatt,  a Magyar Kulturális intézet közreműködésével. a  Kogart Művészeti Gyűjtemény mintegy száz darabból álló válogatását láthatták itt az érdeklődők. A megnyit&oacute ; jeles vendégek résztvétele mellett zajlott. Jelen volt Heizer Antal Magyarország szlovákiai nagykövete, Peter Weiss Szlovákia magyarországi nagykövete, Milan Ftácnik, Pozsony főpolgármestere, Tarlós István, Budapest főpolgármestere, s még számos jeles személyiség. Milan Ftácnik kiemelte az ilyen művészeti találkozók hatalmas jelentőségét, mely nemcsak a művésztársadalmak közeledésére ad  lehetőséget, hanem az egyes országok, nemzetek közeledésére is. Tarlós István abbéli örömének adott hangot, hogy a Budapest – Bécs – Pozsony stratégiai háromszög  –  az együttműködés szempontjából a régi időkre emlékeztet, ugyanis az említett teritóriumok vezetői – érzékelve a körülöttünk lévő világ egyre erősbödőbb problémáit –  mindinkább tudatosítják a kölcsönösen hasznos, progresszív együttműködés szinte már-már nélkülözhetetlen fontosságát. A kiállítást – amelynek kurátori szerepét Wehner Tibor töltötte be – Heizer Antal nagykövet nyitotta meg.
A magyar szobrászat nemzetközi hírű alkotóinak munkáit láthatta a Művészetek Házában a  nagyközönség, többek között Jovánovics György, Bukta Imre, Haraszty István, Schaár Erzsébet, Szurcsik József, Lovas Ilona, kiváló magyar szobrászok alkotásait. A hatalmas kiállítási területen megrendezett tárlaton a hagyományos alkotói stílusok mellett láthattunk itt installációkat, lebegő szobrokat, a múlandó anyagok / papír, textil / alkotássá formált objektumait, modern művészeti kifejezési eszközöket / videó-installáció/, kinetikus szobrokat, a festészettel határos alkotásokat.
Amint ezt a  fentiekben említett megnyitón résztvevő néhány felvidéki magyar képzőművész is elmondta, nagy kár, hogy a szlovák szobrász szakma képviselete igen csak gyér létszámban vett részt az előremutató tárlaton. Remélhetőleg, csak szervezési hiányosságról volt szó, így az említett pozsonyi képzőművészek – a látottakon való csodálkozásuk után  – gyorsan meg is  jegyezték; majd körbeszólnak szlovák művészbarátaik köreiben, így hamarosan több száz művésztársuk is megtekinti ezt az eminens tárlatot. Itt persze megjegyzendő az is, hogy a szlovákiai magyar képzőművészeknek – tagként is – nagyon jó a viszonyuk a Képzőművészek Szlovákiai Úniójának vezetésével, tagjaival, ami valóban örömteli tény, hiszen nemzetek, nemzetiségek békés egymás mellett élésének alappilére az egymás kultúrájának messzemenő tisztelete, közös bemutatása, ápolása.
Koraeste, vagyis hat órakor nyílt meg a Képzőművészek Szlovákiai Uniójának kiállítótermében a ReSculpure sk.című tárlat, ahol a Nagyteremben fiatal szlovák képzőművészek-, s egy japán művészvendég, Juka Kawai mutatkoztak be-, mutatkozott be a nagyszámú közönség előtt.
A Kőteremben viszont a horvátországi képzőművész, Petar Barisic mutatta be nagyméretű objektumát.
Este hét órakor a Galéria Kressling látta vendégül a Objects című kiállításon a valóban igényes közönséget. Remélhetőleg nem hangzik majd túlzottan dicsekvőnek az a vélemény, hogy ilyen jeles szobrászok műveinek egymás melletti léte  –  jóformán csak a világvárosokban észlelhető – megalomániás tárlatok esetében. Victor Vasarely színekben tobzódó objektuma, Francoise Morellet inpozáns plasz tikája, a világhírű Peter Dobes kinetikus szobra, Hugo Demartini-, s a többi világhíresség remekművei már puszta látványukban is lenyűgözték az értő közönséget.
A tárlat-maraton egyik érdekességét a Klarisszák Udvara nyújtotta, ahol holland alkotók kültéri szobrai láthatók augusztus végéig. Roland De Jong Orlando, Merel Holleboom, Peter Jansen, Rinus Roelofs, Henk Rusman szobrászok nevei bizony korántsem ismeretlenek a művésztársadalom tagjai, a műgyűjtők, a nemzetközi képzőművészeti frontokon is jártas, tapasztalt szakírók előtt.
A jeles nemzetközi kulturális esemény Reverse című zárómegnyitójára-, egyben a jeles nemzetközi esemény ünnepélyes indítására este nyolc órakor került sor a Z galériában.Itt német szobrászművészek alkotásait láthatta a szakma és az értőközönség, majd sor került a Szobor és objektum-XVI. nemzetközi rendezvény közös zárómegnyitójára, ahol megjelentek a társadalmi és politikai szféra minden jelentősebb szektorának a képviselői, a diplom&a acute;ciai hivatalok reprezentánsai, s természetesen a művésztársadalom tagjai.
Viktor Hulík,festőművész, a nagyszabású rendezvény főkurátora portálunkat arról informálta, hogy a nemzetközi kulturális rendezvény szervezői valóban elismerést érdemlő teljesítményt tettek le az egyetemes kultúra asztalára, hiszen az eddigi tizenöt rendezvény közül a mostani volt az, amelyik már valóban felnőtt az Európai rangú rendezvények sorába. Ehhez a sikerhez járult hozzá a kiemelt rangú magyar szobrászok kortárs kiállítás is, amelyik amolyan méltó ku lturális záróeseménye volt Magyarország sikeres EU elnökségének.
Heizer Antal magyarország szlovákiai nagykövete a kiállítási maratonon való találkozásunk alkalmával abbéli örömét fejezte ki, hogy az említett kulturális esemény éppen akkor indult hódító útjára, amikor Magyarország  javaslataként az Európai Parlament elfogadta a Duna-stratégia nagyléptékű együttműködési programjavaslatát. Itt megemlítendő az, hogy a magyar EU elnökség jelentős sikere-, záró eseménye ez, hiszen a történelmi folyó szomszédságában, régióiban mintegy százmillió ember él, s az összetartás, egymás segítése az egyedüli út, amelyik kivezetheti Európa népét abból a gazdasági krízisből, amelybe önkényeskedő tőkecsoportosulások, garázda banki szövetségek vitték bele a világot. Ehhez a megújuláshoz, nemzetek-, népek egymás iránti tiszteletéhez, Európa gazdasági-szellemi megerősödéséhez járulnak hozzá a fentiekben leírt nemzetközi kulturális események is.

Felvidék Ma, Kalita Gábor

{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/_esemenyek/2011/06/29194_1.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/06/29194_2.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/06/29194_3.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/06/29194_4.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/06/29194_5.jpg” width=”160″ height=”106″ title=”Tárlat-maraton” }Tárlat-maraton{/japopup}