29351

Az SzK Kulturális Minisztériuma tevékenységével kapcsolatban az MKP frissen alakult Oktatási és Kulturális Tanácsán elsősorban a közszolgálati rádió és televízió összavonása került szóba, melytől elsősorban azt várták, hogy bővül a rádió és televízió magyar nyelvű sugárzása. Csalódás, hogy eddig erre nem került sor.

Az MKP Oktatási és Kulturális Tanácsa, amelyet a párt járási szervezetei által delegált tagok és a Tanács elnöke által meghívott szakemberek alkotnak július 4-én tartotta alakuló ülését Pozsonyban. A következő időszakban külön-külön szakterületenként végzi munkáját az oktatási és kulturális szakbizottság.  Mindkét szakbizottságot a párt alelnöke, Szigeti László fogja vezetni. A testületek az egyes szakbizottságok elnökhelyetteseit a következő ülésen fogják megválasztani.

A Tanács a kultúrával kapcsolatos legégetőbb problémáként a következőket fogalmazta meg::

* a médiákban még mindig nem lehet csak magyar nyelvű műsort sugározni – gondot jelent a feliratozás;
* a kis múzeumok kevés támogatást kapnak;
* többet kell foglalkozni a magyar műemlékek és közgyűjtemények prezentálásával;
* használjuk a magyar nyelvet, mindenhol, ahol lehetséges;
* a kisebbségi kultúra támogatása terén kevés a számonkérés.

Az államnyelvről szóló törvény módosítása az MKP számára elfogadhatatlan, főleg a szankciók és bírságok miatt. A sajtótörvény módosítása és az egyházak finanszírozásáról elkezdődött vita a magyarság számára egyelőre nem hozott semmilyen előrelépést. A Tanács tagjai bírálták az elfogadott kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvényt, amely az ígéretektől teljesen eltérőre sikeredett. A kulturális bizottság következő ülését a vágsellyei régióban tartja.