thalia szinhaz kassa

Frissítve az előző színházigazgató, Kolár Péter reakciójával!


Hétfő délben kikapcsolta az áramszolgáltató a villanyt a kassai Thália színházban a felhalmozódott adósság miatt.
A Thália színház adóssága az áramszolgáltatóval szemben 8.001 euró 77 centre rúg. A tetemes összeg azért halmozódott fel, mert a Kassa megye önkormányzatától kapott rendszeres támogatás nem fedezi a színház költségeit, amely a bérekből, az adókból, a szociális- és egészségügyi biztosítónak fizetendő pénzekből, a fűtésért fizetett összegből és az áramszolgáltató díjaiból tevődik össze. A fenntartó azt mondta a színház igazgatójának, hogy az áramot ne fizessék ki, legfeljebb kikapcsolják a villanyt, aztán majd találnak valamilyen megoldást.
Czajlik József igazgató azonnal tárgyalásokat kezdeményezett a tarthatatlan helyzet megoldására.
Korábban gyűjtést szerveztek a színház gazdasági helyzetének orvoslása érdekében, de ebből csak 2010 végéig sikerült rendezni a hiányt. Ráadásul tavaly 20 ezer eurót kellett kifizetniük az előző vezetés által helytelenül felhasznált pályázati pénzek miatt, nyilatkozta Czajlik József.

Kolár Péter, a kassai Thália Színház előző igazgatója az alábbi nyilatkozatot juttatta el szerkesztőségünkhöz:

“Mivel több hírportál is foglalkozott az áramszolgáltató által az elmúlt napokban a kassai Thália színházban kikapcsolt villanyárammal, ezért  néhány mondatban meg kell szólalnom. Úgy vélem, hogy nem helyes az előző vezetést hibáztatni a kereken egy évvel ezelőtt átadott intézmény mai anyagi nehézségeiért. Annál kevésbé, mivel az átadási-átvételi jegyzőkönyv nem állapított meg hiányt. A problémák sokkal korábbi keletűek. 1996-ban az akkori kulturális miniszter Ivan Hudec megszüntette a legtöbb szlovákiai kulturális intézmény önállóságát – beleértve a Thália színházét is. Ez a modell 1999-ben megbukott. Az újjáalakuló Thália a korábbi minisztériumi fenntartás helyett a kassai kerületi hivatalhoz került. A kerületi hivatal némileg csökkentve, de biztosította a korábbi támogatást. 2002-ben az intézmény újra gazdát váltott, mivel a megalakuló Kassai Megyei Önkormányzat lett a fenntartó szerve. Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten tovább támogatta a színház tevékenységét. Sajnos ennek mértékére vonatkozóan semmiféle útmutatást sem kaptak a megyei önkormányzatok. Mivel az elmúlt egy évtizedben az egymást váltó kormányoknak nem sikerült a nemzetiségi kultúrák finanszírozásáról szóló törvény megalkotása és elfogadása, ennek híján az önkormányzat a nehezedő gazdasági helyzetben nem támogatja elégséges pénzügyi eszközzel a Thália Színházat (sem). Hogy mennyi a szükséges-és az elvárható pénz, illetve milyen egyéb megfontolás szerint lehetne elegendő a támogatás mértéke két szlovákiai magyar színházunknak, azt egy gyakorlott és gyakorlati szakemberekből álló munkacsoportnak kellene megvizsgálnia. 2009-ben a helyzet már annyira veszélyeztette a Thália létét, hogy a Thália Színházi Társulás segítségével gyűjtést kezdeményeztünk, amely az elkövetkező évben (2010) lehetővé tette a mostanihoz hasonló helyzetek elkerülését és a korábban felhalmozódott tartozások kiegyenlítését.
Miután 2011 áprilisában többszöri próbálkozás után nyugdíjba mentem, utódomat figyelmeztettem arra, hogy a színház a folyó évre meghatározott támogatásból nem fogja tudni finanszírozni a költségeket. Arra is, hogy az igazgató úr a színház leépítése nélkül a rendelkezésre álló összegből, a jegybevételekből valamint a pályázatokkal elnyert összegekből nem lesz képes a jövőben az elvárt szinten fenntartani az intézmény működését.”
Kolár Péter

Felvidék.ma